CROSSMOBY

TC4

Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih

Projekt v številkah
Trajanje:
42 mesecev
Začetek: 01.09.18
Konec: 28.02.22
Št. partnerjev: 8
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
4.117.387,76€
Prispevek ESRR:
3.499.779,57€

The project in numbers

Trajanje: 
42 mesecev
Start / End: 
01.09.18 to 28.02.22
Project progress: 
100%
Budget: 
4117387.76€
Prispevek ESRR: 
3499779.57€

CROSSMOBY

Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa
Prednostna os 2
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti
Specifični cilj: 
SC 2.1.
Prednostna naložba: 
PN 4e
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Skupni cilj projekta CROSSMOBY, ki je trajal od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2022,  je bila trajnostnejša mobilnost na čezmejnem območju s pomočjo investicij v storitve ter načine transporta, ki so okolju prijaznejši, in preko novih pristopov načrtovanja mobilnosti. Doseganje ciljev Programske osi št. 2 je bilo omogočeno preko oblikovanja akcijskega načrta za trajnostno mobilnost na programskem območju, s katerim se je izboljšalo sposobnost regij in mest pri realizaciji, razvoju ter koordinaciji urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM).

Povzetek projekta: 

CROSSMOBY se je spopadal z izzivom izboljšanja zmogljivosti v okviru načrtovanja trajnostne mobilnosti in nudenja
čezmejne povezave javnega prevoza z uporabo pristopa, ki je temeljil na močnem inštitucionalnem sodelovanju, zato
da se je lahko doseglo konkretne rezultate za državljane na območju Programa, tudi v smislu zmanjšanja emisij iz
prometa. Glavni namen projekta je bil vzpostavitev novih čezmejnih in trajnostnih transportnih storitev in
izboljšanje praks načrtovanja mobilnosti v celotni regiji. Rezultati so se tako pokazali
preko preizkušanja novih železniških potniških storitev in preko novega pristopa k načrtovanju mobilnosti, ki je
temeljil na obstoječi metodologiji SUMP, na omejenem številu pilotov. Glavni projektni rezultati so bili ponovna
vzpostavitev čezmejnih železniških potniških storitev, čezmejni strateški akcijski načrt za trajnostno mobilnost in vrsta pilotnih storitev za spodbujanje trajnostne mobilnosti med prebivalstvom.
Pred izvajanjem projekta CROSSMOBY še ni bilo italijansko-slovenskih projektov, ki bi dosegli takšne rezultate, zato je
CROSSMOBY izviren in inovativen projekt. Pri tem se izpostavlja uspešno čezmejno sodelovanje, za spopadanje s pomanjkljivo mobilnostjo potnikov in bistveno izboljšanjem čezmejne dostopnost, pri čem so odgovorne avtoritete in
organizacije v Italiji in Sloveniji na usklajen način razvijale storitve.

Glavni rezultati: 

Glavni rezultati projekta CROSSMOBY so tako bili: 1- doprinos h kakovostnejši čezmejni potniški mobilnosti med Italijo in Slovenijo, ki je bila tudi varnejša, trajnostnejša ter manj onesnažujoča. Rezultat je bil dosežen s pomočjo večje ponudbe povezav med državama, kar so omogočile nove čezmejne železniške povezave vzdolž osi Benetke – Trst – Ljubljana; 2 – Razvoj sodelovanje med najpomembnejšimi akterji dveh držav, na regionalni in lokalni ravni, v smeri čezmejnega načrtovanja trajnostne mobilnosti, ki je bil možen preko inovativnega pristopa v realizaciji, razvoju ter koordinaciji urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM).
Oba rezultata sta skladna s rezultati, predvidenimi v okviru specifičnega programskega cilja 2.1, saj sta spodbujala uporabo železnice in drugih storitev za trajnostno mobilnost potnikov, kot oblike potniškega prevoza, ki predstavljajo alternativo cestnemu prometu, ki na območju  predstavlja dominanten način prevoza. Hkrati je bila realizirana nova čezmejna strategija pri razvoju načrtovanja trajnostne mobilnosti z nizkimi ogljikovimi emisijami. Doseženi rezultati bodo tako konkretno prispevali k programskemu kazalniku, specifičnemu za referenčni cilj. Zahvaljujoč rezultatom se je posredno in neposredno izboljšala sposobnost krajev, v katerih smo izvajali pilotske aktivnosti, za zmanjševanje lastne porabe energije na področju transporta. Z razvojem novih čezmejnih železniških storitev ter povečane ponudbe alternativnih intermodalnih oblik mobilnosti se je ustvarilo pozitivne vplive za celotno programsko območje. Preko promocije pilotnih aktivnosti projekta CROSSMOBY smo dosegli boljšo prepoznavnost projekta in programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija.

Partner

Vodilni partner

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Università Cà Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Veneto Strade SpA - Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari e rapporti con enti

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Centro regionale di sviluppo Capodistria

Obalno kraška
SLO

Projektni partner št.5

Posoški razvojni center

Goriška
SLO

Projektni partner št.6

Comune Ilirska Bistrica

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.7

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Senza Confini r.l.

Trieste
ITA

Projektni dokumenti

CROSSMOBY - plalat (slo)CROSSMOBY - plalat (slo)
Crossmoby-plakat A3-SLO.pdf
( 1 byte, published on 3 Marec, 2021 - 16:19 )
CROSSMOBY - roll-up (slo)CROSSMOBY - roll-up (slo)
Crossmoby-rollup-SLO.pdf
( 2 byta, published on 3 Marec, 2021 - 16:19 )
e-Newsletter št. 1_Crossmoby_SLOe-Newsletter št. 1_Crossmoby_SLO
e-Newsletter št. 1_Crossmoby_SLO.pdf
( 1 byte, published on 20 Maj, 2021 - 17:14 )
e-Newsletter št. 2_Crossmoby_SLOe-Newsletter št. 2_Crossmoby_SLO
e-Newsletter št. 2_Crossmoby_SLO.pdf
( 837 bytov, published on 20 Maj, 2021 - 17:14 )
e-Newsletter št. 3_Crossmoby_SLOe-Newsletter št. 3_Crossmoby_SLO
e-Newsletter št. 3_Crossmoby_SLO.pdf
( 1 byte, published on 20 Maj, 2021 - 17:14 )
e-Newsletter št. 4_Crossmoby_SLOe-Newsletter št. 4_Crossmoby_SLO
e-Newsletter št. 4_Crossmoby_SLO.pdf
( 837 bytov, published on 20 Maj, 2021 - 17:14 )
Agenda_CROSSMOBY-BIKE NAT_25.11.2021    Zaključni dogodek/Conferenza Finale/Final ConferenceAgenda_CROSSMOBY-BIKE NAT_25.11.2021 Zaključni dogodek/Conferenza Finale/Final Conference
Agenda_CROSSMOBY-BIKENAT_25112021.pdf
( 742 bytov, published on 15 November, 2021 - 17:40 )
CROSSMOBY_Brošura-Brochure (dvojezična-bilingue)CROSSMOBY_Brošura-Brochure (dvojezična-bilingue)
CROSSMOBY_Brošura-Brochure.pdf
( 1 byte, published on 22 Februar, 2022 - 17:21 )
CROSSMOBY_Letak-Depliant (dvojezični-bilingue)CROSSMOBY_Letak-Depliant (dvojezični-bilingue)
CROSMOBY_Letak-Depliant.pdf
( 567 bytov, published on 22 Februar, 2022 - 17:21 )
D.3.6.2 _REPORT_RT1_END.3.6.2 _REPORT_RT1_EN
D.3.6.2 _REPORT_RT1_EN.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D.3.6.2 _REPORT_RT1_ITD.3.6.2 _REPORT_RT1_IT
D.3.6.2 _REPORT_RT1_IT.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D.3.6.2 _REPORT_RT1_SLOD.3.6.2 _REPORT_RT1_SLO
D.3.6.2 _REPORT_RT1_SLO.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D.3.6.2 _REPORT_RT2_END.3.6.2 _REPORT_RT2_EN
D.3.6.2 _REPORT_RT2_EN.pdf
( 958 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D.3.6.2 _REPORT_RT2_SLOD.3.6.2 _REPORT_RT2_SLO
D.3.6.2 _REPORT_RT2_SLO.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D.3.6.2 _REPORT_RT2_ITD.3.6.2 _REPORT_RT2_IT
D.3.6.2 _REPORT_RT2_IT.pdf
( 956 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D.3.6.2 _REPORT_RT3_END.3.6.2 _REPORT_RT3_EN
D.3.6.2 _REPORT_RT3_EN.pdf
( 741 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D.3.6.2 _REPORT_RT3_ITD.3.6.2 _REPORT_RT3_IT
D.3.6.2 _REPORT_RT3_IT.pdf
( 745 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D.3.6.2 _REPORT_RT3_SLOD.3.6.2 _REPORT_RT3_SLO
D.3.6.2 _REPORT_RT3_SLO.pdf
( 804 byti, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_1_ENGD3.5.1_RELEASE_1_ENG
D3.5.1_RELEASE_1_ENG.pdf
( 5 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_1_ITA_excerptD3.5.1_RELEASE_1_ITA_excerpt
D3.5.1_RELEASE_1_ITA_excerpt.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_1_SLO_excerptD3.5.1_RELEASE_1_SLO_excerpt
D3.5.1_RELEASE_1_SLO_excerpt.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_2_ENGD3.5.1_RELEASE_2_ENG
D3.5.1_RELEASE_2_ENG.pdf
( 7 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_2_ITA_excerptD3.5.1_RELEASE_2_ITA_excerpt
D3.5.1_RELEASE_2_ITA_excerpt.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_2_SLO_excerptD3.5.1_RELEASE_2_SLO_excerpt
D3.5.1_RELEASE_2_SLO_excerpt.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_3_ENGD3.5.1_RELEASE_3_ENG
D3.5.1_RELEASE_3_ENG.pdf
( 8 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_3_ENG_ANNEX1D3.5.1_RELEASE_3_ENG_ANNEX1
D3.5.1_RELEASE_3_ENG_ANNEX1.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_3_ENG_excerptD3.5.1_RELEASE_3_ENG_excerpt
D3.5.1_RELEASE_3_ENG_excerpt.pdf
( 2 byta, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_3_ITAD3.5.1_RELEASE_3_ITA
D3.5.1_RELEASE_3_ITA.pdf
( 8 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
 D3.5.1_RELEASE_3_ITA_ANNEX1 D3.5.1_RELEASE_3_ITA_ANNEX1
D3.5.1_RELEASE_3_ITA_ANNEX1.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_3_ITA_excerptD3.5.1_RELEASE_3_ITA_excerpt
D3.5.1_RELEASE_3_ITA_excerpt.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_3_SLOD3.5.1_RELEASE_3_SLO
D3.5.1_RELEASE_3_SLO.pdf
( 8 bytov, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_3_SLO_ANNEX1D3.5.1_RELEASE_3_SLO_ANNEX1
D3.5.1_RELEASE_3_SLO_ANNEX1.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.5.1_RELEASE_3_SLO_excerptD3.5.1_RELEASE_3_SLO_excerpt
D3.5.1_RELEASE_3_SLO_excerpt.pdf
( 1 byte, published on 4 Avgust, 2023 - 15:09 )
D3.6.1_END3.6.1_EN
D3.6.1_EN.pdf
( 2 byta, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
 D3.6.1_IT D3.6.1_IT
D3.6.1_IT.pdf
( 3 byti, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
D3.6.1_SLOD3.6.1_SLO
D3.6.1_SLO.pdf
( 3 byti, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
3.7.2_EN3.7.2_EN
D3.7.2_EN.pdf
( 549 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
D3.7.2_ITD3.7.2_IT
D3.7.2_IT.pdf
( 579 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
D3.7.2_SLOD3.7.2_SLO
D3.7.2_SLO.pdf
( 610 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.5.2_ITAO.3.5.2_ITA
O.3.5.2_ITA.pdf
( 1 byte, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.5.3_SLOO.3.5.3_SLO
O.3.5.3_SLO.pdf
( 883 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.6.3_ITAO.3.6.3_ITA
O.3.6.3_ITA.pdf
( 1 byte, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.6.3_SLOO.3.6.3_SLO
O.3.6.3_SLO.pdf
( 1 byte, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.7.1_doc finale_ENO.3.7.1_doc finale_EN
O.3.7.1_doc finale_EN.pdf
( 1 byte, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.7.1_doc finale_ITO.3.7.1_doc finale_IT
O.3.7.1_doc finale_IT.pdf
( 1 byte, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
 O.3.7.1_doc finale_SLO O.3.7.1_doc finale_SLO
O.3.7.1_doc finale_SLO.pdf
( 1 byte, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.7.1_preliminare_metodologica_ENO.3.7.1_preliminare_metodologica_EN
O.3.7.1_preliminare_metodologica_EN.pdf
( 599 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.7.1_preliminare_metodologica_ITO.3.7.1_preliminare_metodologica_IT
O.3.7.1_preliminare_metodologica_IT.pdf
( 635 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.7.1_preliminare_metodologica_SLOO.3.7.1_preliminare_metodologica_SLO
O.3.7.1_preliminare_metodologica_SLO.pdf
( 631 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.8.1 Poročilo o celostnem prometnem načrtovanju v regiji SLO-ITAO.3.8.1 Poročilo o celostnem prometnem načrtovanju v regiji SLO-ITA
O.3.8.1 Poročilo o celostnem prometnem načrtovanju v regiji SLO-ITA.pdf
( 923 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.9.1 Regionalne platforme SLO-ITAO.3.9.1 Regionalne platforme SLO-ITA
O.3.9.1 Regionalne platforme SLO-ITA.pdf
( 679 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.1_UIRS_Izvedeni pilotni projekti platform SLO-ITAO.3.10.1_UIRS_Izvedeni pilotni projekti platform SLO-ITA
O.3.10.1_UIRS_Izvedeni pilotni projekti platform SLO-ITA.pdf
( 947 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
 O.3.10.2.-l_Qnex_BohinjRailway_01_final_SLO O.3.10.2.-l_Qnex_BohinjRailway_01_final_SLO
O.3.10.2.-l_Qnex_BohinjRailway_01_final_SLO.pdf
( 3 byti, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2.-l_Qnex_BohinjRailway_final_ITAO.3.10.2.-l_Qnex_BohinjRailway_final_ITA
O.3.10.2.-l_Qnex_BohinjRailway_final_ITA.pdf
( 3 byti, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-a_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_Portogruaro_ABSTRACT SLOO.3.10.2-a_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_Portogruaro_ABSTRACT SLO
O.3.10.2-a_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_Portogruaro_ABSTRACT SLO.pdf
( 650 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-a_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_Portogruaro_ITAO.3.10.2-a_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_Portogruaro_ITA
O.3.10.2-a_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_Portogruaro_ITA.pdf
( 1 byte, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-b_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_San Donà di Piave_ABSTRACT SLOO.3.10.2-b_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_San Donà di Piave_ABSTRACT SLO
O.3.10.2-b_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_San Donà di Piave_ABSTRACT SLO.pdf
( 549 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-b_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_San Donà di Piave_ITAO.3.10.2-b_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_San Donà di Piave_ITA
O.3.10.2-b_PP2 UNIVE Report Azione Pilota_San Donà di Piave_ITA.pdf
( 5 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-c_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Kras Brkini Bikes_ITAO.3.10.2-c_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Kras Brkini Bikes_ITA
O.3.10.2-c_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Kras Brkini Bikes_ITA.pdf
( 182 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-d_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Trasporti marittimi per passeggeri_ITAO.3.10.2-d_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Trasporti marittimi per passeggeri_ITA
O.3.10.2-d_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Trasporti marittimi per passeggeri_ITA.pdf
( 475 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-d_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Trasporti marittimi per passeggeri_SLOO.3.10.2-d_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Trasporti marittimi per passeggeri_SLO
O.3.10.2-d_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_Trasporti marittimi per passeggeri_SLO.pdf
( 298 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
 O.3.10.2-e_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_BICI BUS_ITA O.3.10.2-e_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_BICI BUS_ITA
O.3.10.2-e_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_BICI BUS_ITA.pdf
( 168 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-e_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_KOLO BUS_SLOO.3.10.2-e_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_KOLO BUS_SLO
O.3.10.2-e_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_KOLO BUS_SLO.pdf
( 164 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-f_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_KOPALNI BUS_SLOO.3.10.2-f_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_KOPALNI BUS_SLO
O.3.10.2-f_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_KOPALNI BUS_SLO.pdf
( 162 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-f_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_MARE BUS_ITAO.3.10.2-f_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_MARE BUS_ITA
O.3.10.2-f_PP5 RRC KP Report Azione Pilota_MARE BUS_ITA.pdf
( 164 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-g_PP6-PRC Report Azione Pilota_Alpi Giulie-Mi lascio trasportare ITA+SLOO.3.10.2-g_PP6-PRC Report Azione Pilota_Alpi Giulie-Mi lascio trasportare ITA+SLO
O.3.10.2-g_PP6-PRC Report Azione Pilota_Alpi Giulie-Mi lascio trasportare ITA+SLO.pdf
( 987 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-h_PP6-PRC Report Azione Pilota_Mobilita sostenibile Valle Isonzo ITA+SLOO.3.10.2-h_PP6-PRC Report Azione Pilota_Mobilita sostenibile Valle Isonzo ITA+SLO
O.3.10.2-h_PP6-PRC Report Azione Pilota_Mobilita sostenibile Valle Isonzo ITA+SLO.pdf
( 1012 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-i_PP6-PRC Report Azione Pilota_Strategia Regionale Integrata Alpi Giulie ITA+SLOO.3.10.2-i_PP6-PRC Report Azione Pilota_Strategia Regionale Integrata Alpi Giulie ITA+SLO
O.3.10.2-i_PP6-PRC Report Azione Pilota_Strategia Regionale Integrata Alpi Giulie ITA+SLO.pdf
( 685 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-i_PP6-PRC_Poročilo pilotnega projekta_Regijska celostna prometna strategija_JULIJSKE ALPE_ITA+SLOO.3.10.2-i_PP6-PRC_Poročilo pilotnega projekta_Regijska celostna prometna strategija_JULIJSKE ALPE_ITA+SLO
O.3.10.2-i_PP6-PRC Report Azione Pilota_Strategia Regionale Integrata Alpi Giulie ITA+SLO.pdf
( 685 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-l_PP6-PRC Report Azione Pilota_Linea Ferroviaria TransalpinaO.3.10.2-l_PP6-PRC Report Azione Pilota_Linea Ferroviaria Transalpina
O.3.10.2-l_PP6-PRC Report Azione Pilota_Linea Ferroviaria Transalpina.pdf
( 570 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-m Azione pilota Autobus urbano Ilirska Bistrica ITA_SLOO.3.10.2-m Azione pilota Autobus urbano Ilirska Bistrica ITA_SLO
O.3.10.2-m Azione pilota Autobus urbano Ilirska Bistrica ITA_SLO.pdf
( 1010 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-n Azione pilota Bike sharing Ilirska Bistrica ITA-SLOO.3.10.2-n Azione pilota Bike sharing Ilirska Bistrica ITA-SLO
O.3.10.2-n Azione pilota Bike sharing Ilirska Bistrica ITA-SLO_.pdf
( 1 byte, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.10.2-o Azione pilota Traffic Information Systam ITA_SLOO.3.10.2-o Azione pilota Traffic Information Systam ITA_SLO
O.3.10.2-o Azione pilota Traffic Information Systam ITA_SLO.pdf
( 756 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.11.3 Report di monitoraggio intermedio_treno_ITAO.3.11.3 Report di monitoraggio intermedio_treno_ITA
O.3.11.3 Report di monitoraggio intermedio_treno_ITA.pdf
( 861 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.11.3 Report di monitoraggio intermedio_treno_SLOO.3.11.3 Report di monitoraggio intermedio_treno_SLO
O.3.11.3 Report di monitoraggio intermedio_treno_SLO.pdf
( 958 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.11.4 Report di monitoraggio finale_ITA+SLOO.3.11.4 Report di monitoraggio finale_ITA+SLO
O.3.11.4 Report di monitoraggio finale_ITA+SLO.pdf
( 758 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )
O.3.11.5 Valutazione ex-post del progetto pilota_ITA+SLOO.3.11.5 Valutazione ex-post del progetto pilota_ITA+SLO
O.3.11.5 Valutazione ex-post del progetto pilota_ITA+SLO.pdf
( 871 bytov, published on 7 Avgust, 2023 - 15:40 )

Cilji in aktivnosti

1. Razvoj čezmejnega akcijske načrta za trajnostno čezmejno mobilnost:
Zato da bi lahko razvili skupno čezmejno strategijo glede trajnostnega potniškega prometa in načrtovanja mobilnosti, bo opredeljena metodologija spremljanja in ocenjevanja rezultatov projektnih pilotnih aktivnosti, ki bo tudi zagotavljala prenos na bolj splošna področja in s tem njihovo uporabo pri oblikovanju čezmejnega akcijskega načrta. Namen je prenos tudi predvideni geografski informacijski sistem. Sistem predstavlja podporo dolgoročnemu transnacionalnemu dialogu in predvideva oblikovanje platforme/foruma za zainteresirane strani, preko katere bodo relevantni zunanji akterji vključeni v akcijski načrt, katerega namen bo postavljanje prioritet ter oblikovanje konkretnih promocijskih ukrepov za izboljšavo multimodalnega sistema transportnih povezav na čezmejnem področju.


2.  Izboljšave pri načrtovanju čezmejne mobilnosti ter metodologija urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM) na regionalni ravni
Zastavljeni cilji so: a) doseči v kontekstu čezmejne regije prehod iz tradicionalnega tipa načrtovanja urbanega in regionalnega transporta na trajnostnejši tip transporta b) doseči, da regionalna uprava zavzame pomembnejšo vlogo z vidika urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM); c) izgradnja kapacitet na mestni in regionalni ravni glede na razvoj in implementacijo urbanističnih načrtov za trajnostno mobilnost (NTM) ter vzpostavljanje vseh vrst čezmejnih povezav; d) koordinacija in razvoj načrtov za trajnostno mobilnost (NTM) na lokalni in regionalni ravni ter spodbujanje izmenjave znanj med različnimi deležniki.


3. Ponovna vzpostavitev železniškega potniškega transporta na programskem območju:
Kot cilj je bilo zastavljeno oblikovanje, implementacija ter ocena novih železniških potniških storitev čezmejnega tipa, pri čemer bi se izrabljalo obstoječo železniško infrastrukturo vzdolž osi Benetke-Trst-Ljubljana. S tem bi se ponudilo rešitev za obstoječe pomanjkanje čezmejnih povezav in doseglo trajnostno ter učinkovito potniško in turistično mobilnost na programskem območju, s čimer se bo zmanjševalo emisije CO2. Direktna posledica ponudbe novih železniških storitev bo oblikovala mrežo intermodalnih prevozov, ki bodo temeljili na drugih obstoječih transportnih storitvah (trenutno preko avtobusa ali preko morja), in ki bodo izboljšali možnosti premikanja po območju s pomočjo intermodalnih oblik transporta, s posebnim poudarkom na intermodalnem transportu kolo-vlak, kolo-avtobus ali celo kolo-ladja.

 

 

Aktivnosti projekta CROSSMOBY so objavljene na družabnih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.

- CROSSMOBY, Interreg V-A Italia-Slovenija 

- INSTAGRAM

- YOUTUBE

Videi projekta CROSSMOBY so objavljeni na spletu in so dostopni preko spodnjih povezav:

Videi na Facebook in Videi na Youtube

 

 

Konkretno so bili v sklopu projektnih aktivnosti realizirani sledeči outputi, ki jih najdete v sekciji »Projektni dokumenti«, na tej spletni strani, v slovenskem (SLO) in italijanskem (ITA) ter tudi v angleškem jeziku (ENG):

- D.3.5.1_Release_3_SLO: O.3.5.1 - Poročilo o čezmejnih strateških okvirih / Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero

- D.3.5.1_Release_3_ITA: O.3.5.1 – Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero / Poročilo o čezmejnih strateških okvirih

- D.3.5.1_Release_3_ENG: O.3.5.1 – Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero / Poročilo o čezmejnih strateških okvirih

- D.3.5.1_Release_2_ENG: O.3.5.1 – Poročilo o čezmejnih strateških okvirih / Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero

- D.3.5.1_Release_1_ENG: O.3.5.1 – Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero / Poročilo o čezmejnih strateških okvirih

- D.3.5.1_Release_3_ENG_excerpt: O.3.5.1 – Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero / Poročilo o čezmejnih strateških okvirih

- D.3.5.1_Release_3_ENG_ANNEX 1: CROSSMOBY PILOT SERVICES IN A NUTSHELL

- D.3.5.1_Release_3_SLO_excerpt: O.3.5.1 – Poročilo o čezmejnih strateških okvirih / Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero

- D.3.5.1_Release_3_ITA_excerpt: O.3.5.1 – Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero / Poročilo o čezmejnih strateških okvirih

- D.3.5.1_Release_2_SLO_excerpt: O.3.5.1 – Poročilo o čezmejnih strateških okvirih / Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero

- D.3.5.1_Release_2_ITA_excerpt: O.3.5.1 – Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero / Poročilo o čezmejnih strateških okvirih

- D.3.5.1_Release_3_SLO_ANNEX 1: Dodatek 1 - Kratek pregled pilotnih storitev projekta CROSSMOBY

- D.3.5.1_Release_1_SLO_excerpt: O.3.5.1 – Poročilo o čezmejnih strateških okvirih / Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero

- D.3.5.1_Release_1_ITA_excerpt: O.3.5.1 – Report su quadro di riferimento strategico transfrontaliero / Poročilo o čezmejnih strateških okvirih

- D.3.5.1_Release_3_ITA_ANNEX 1: Appendice 1 – Breve rassegna dei servizi pilota del progetto CROSSMOBY

- O.3.5.2_ITA: Strutturazione del sistema informatinov (n. 1. report)

- O.3.5.2_SLO: Informacijski podatkovni sistem (poročilo št. 1)

- O.3.5.3_SLO: Sistema informativo geografico WebGIS: Sistema informativo geografico (Nr. 1 database ) – Geografski informacijski sistem (št. 1 podatkovna baza)

- O.3.5.3_ITA: Sistema informativo geografico (n. 1 database) – Georafski informacijski sistem (št. 1 podatkovna baza)

- O.3.5.3_SLO: Georafski informacijski sistem (št. 1 podatkovna baza) - Sistema informativo geografico (n. 1 database)

- D.3.6.1_EN: Predisposizione dello schema di interazione della piattaforma degli stakeholder / Interaktivna shema vzpostavitve čezmejne platforme interesnih skupin

- D.3.6.1_IT: Predisposizione dello schema di interazione della piattaforma degli stakeholder / Interaktivna shema vzpostavitve čezmejne platforme interesnih skupin

- D.3.6.1_SLO: Interaktivna shema vzpostavitve čezmejne platforme interesnih skupin / Predisposizione dello schema di interazione della piattaforma degli

- D.3.6.2_REPORT_RT1_EN: Report sui lavori della piattaforma, report n. 1/ Poročilo o interakcijah platform, poročilo 1

- D.3.6.2_REPORT_RT1_IT: Relazione sui lavori della piattaforma, n. 1

- D.3.6.2_REPORT_RT1_SLO: Poročilo o delovanju platforme, št. 1

- D.3.6.2_REPORT_RT2_EN: Report sui lavori della piattaforma, n. 2 / Poročila o delovanju platforme, št. 2

- D.3.6.2_REPORT_RT2_IT: Relazione sui lavori della piattaforma, n. 2

- D.3.6.2_REPORT_RT2_SLO: Poročila o delovanju platforme, št. 2

- D.3.6.2_REPORT_RT3_EN: Report sui lavori della piattaforma, n. 3 / Poročila o delovanju platforme, št. 3

- D.3.6.2_REPORT_RT3_IT: Relazione sui lavori della piattaforma, n. 3

- D.3.6.2_REPORT_RT3_SLO: Poročila o delovanju platforme, št. 3

- O.3.6.3_ITA: Rappresentazioni grafiche e su mappa del sito web

- O.3.6.3_SLO: Geografsko kartiranje in grafična prezentacija spletne strani

- O.3.7.1._doc finale_EN: Piano d'azione strategico transfrontaliero / Čezmejni strateški akcijski načrt

- O.3.7.1_doc finale_IT: Piano d'azione strategico transfrontaliero

- O.3.7.1_doc finale_SLO: Čezmejni strateški akcijski načrt

- O.3.7.1_preliminare_metodologica_EN: Piano d'azione strategico transfrontaliero – documento preliminare e metodologico / Čezmejni strateški akcijski načrt – predhodni in metodološki dokument

- O.3.7.1_preliminare_metodologica_IT: Piano d'azione strategico transfrontaliero – documento preliminare e metodologico

- O.3.7.1_preliminare_metodologica_SLO: Čezmejni strateški akcijski načrt – predhodni in metodološki dokument

- D.3.7.2_EN: O.3.7.2 – Recommendations for streamlining the planning process of selected interventions

- D.3.7.2_IT: O.3.7.2 – Raccomandazioni per lo sviluppo unitario degli interventi finalizzati a migliorare la mobilita' a livello transfrontaliero

- D.3.7.2_SLO: O.3.7.2 - Priporočila za enoten razvoj ukrepov za izboljšanje čezmejne mobinosti

- O.3.8.1: Poročilo o celostnem prometnem načrtovanju v regiji / Report sulla pianificazione della mobilita' urbana sostenibile nella regione

- O.3.9.1: Regionalne platforme / Piattaforme regionali

- O.3.10.1: Št. 2 izvedeni pilotni projekti platform / N. 2 progetti pilota implementati per piattaforma

- O.3.10.2.-a_SLO: Pilotni projekt 1 – Občina Portogruaro, od železniške postaje do središča mesta. Projekt trajnostne dostopnosti. Projekt pred izvedljivostjo. (Tehnično poročilo)=

- O.3.10.2.-a_ITA: Azione pilota 1 – Comune Portogruaro, dalla Stazione ferroviaria al Centro storico. Un progetto di accessibilita' sostenibile. Progetto di pre-fattibilita'. (Relazione Tecnica)

- O.3.10.2.-b_SLO: Pilotni ukrep 2 – Občina San Dona' di Piave. Glavni načrt trajnostne turistične mobilnosti ob reki Piave med mestoma San Dona' in Litorale.

- O.3.10.2.-b_ITA: Pilot action 2 – San Dona' di Piave. Masterplan della mobilita' turistica sostenibile lungo la Piave tra San Dona' e il Litorale

- O.3.10.2.-c_SLO: Poročilo o pilotni aktivnosti bike sharing oz. o sistemu Kras Brkini Bikes, projekta CROSSMOBY

- O.3.10.2.-c_ITA: Report sull'azione pilota bike sharing ovvero sul sistema Kras Brkini Bikes, del progetto CROSSMOBY

- O.3.10.2.-d_SLO: Poročilo o pilotni aktivnosti Ladijski prevozi za potnike in kolesa, izvedeni v sklopu projekta CROSSMOBY v sezonah 2020 in 2021

- O.3.10.2.-d_ITA: Report sull'attivita' pilota Trasporti marittimi per passeggeri e biciclette svolta nell'ambito del progetto CROSSMOBY durante le stagioni 2020 e 2021

- O.3.10.2.-e_SLO: Poročilo o pilotni aktivnosti Kolobus, projekta CROSSMOBY

- O.3.10.2.-e_ITA: Report sull'attivita' pilota bicibus (Kolobus) del progetto CROSSMOBY

- O.3.10.2.-f_SLO: Poročilo o pilotni aktivnosti Kopalni bus, projekta CROSSMOBY

- O.3.10.2.-f_ITA: Report sull'attivita' pilota Marebus, del progetto CROSSMOBY

- O.3.10.2.-g_SLO_ITA: Julijske Alpe - pustim se zapeljati: čezmejne avtobusne linije / Le Alpi Giulia – mi lascio trasportare: le linee di autobus transfrontaliere

- O.3.10.2.-g_ITA_SLO: Promuovere la mobilita' sostenibile nella Valle dell'Isonzo / Spodbujajmo trajnostno mobilnost v Dolini Soče

- O.3.10.2-i_SLO_ITA: Regijska celostna prometna strategija za Julijske Alpe / Strategija regionale integrata di trasporto per le Alpi Giulie

- O.3.10.2-l_SLO_ITA: Aktivnosti povezane z revitalizacijo bohinjske proge / Attivita' legate alla rivitalizzazione della linea ferroviaria transalpina

- O.3.10.2-l_ITA: Linea ferroviaria Transalpina

- O.3.10.2-l_SLO: Bohinjska proga

- O.3.10.2-m_ITA_SLO: Autobus urbano Ilirska Bistrica / Mestni autobus Ilirska Bistrica

- O.3.10.2-n_ITA_SLO: Bike sharing Ilirska Bistrica / Bike sharing Ilirska Bistrica

- O.3.10.2-o_ITA_SLO: Traffic information system / Trafic information system

- O.3.11.3_ITA_SLO: Report di valutazione intermedio / Vmesno poročilo o spremljanju

- O.3.11.4_ITA_SLO: Report finale di valutazione / Zaključno poročilo o spremljanju

- O.3.11.5_ITA_SLO: Valutazione ex post del progetto pilota / Naknadno spremljanje pilotnega projekta

- O.3.12.1_ITA: Report di organizzazione ed installazione

- O.3.12.1_SLO: Poročilo o organizaciji in postavitvi

- O.3.12.2_ITA: Report sull'attivazione del servizio di monitoraggio del traffico

- O.3.12.2_SLO: Poročilo o aktivaciji storitve spremljanja prometa

- O.3.12.3_SLO: Končno poročilo o spremljanju prometa

- O.3.12.3_ITA: Report finale del monitoraggio del traffico

- O.3.12.4_SLO: Končno poročilo o dejavnostih projekta CROSSMOBY

- O.3.12.4_ITA: Report attivita' conclusive del progetto CROSSMOBY

- O.3.12.4_Faza 4_SLO: Naknadno vrednotenje pilotne aktivnosti št. 2

- O.3.12.4_Fase 4_ITA: Valutazione ex-post dell'azione pilota n. 2

Kontakti

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale

00390403771111
Piazza Unità d'italia 1, 34100, Trieste, Italia
territorio@regione.fvg.it
Massimiliano Angelotti
massimiliano.angelotti@regione.fvg.it

Università Cà Foscari Venezia

041 2348701
Cannaregio, Fondamenta San Giobbe 873, 30121, Venezia
Segreteria.management@unive.it
Andrea Stocchetti
stocket@unive.it

Veneto Strade SpA - Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari e rapporti con enti

041 2907711
Via C. Baseggio 5, 30174, Venezia, Italia
a.bergamo@venetostrade.it
Adriana Bergamo
a.bergamo@venetostrade.it

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

386 14201310
Trnovski pristan 2, 1127, Ljubljana, Slovenija
info@uirs.si
Plevnik Aljaž
aljaz.plevnik@uirs.si

Centro regionale di sviluppo Capodistria

+386 56637580
Ulica 15. Maja 19, 6000, Koper, Slovenija
info@rrc-kp.si
Heidi Olenik
heidi.olenik@rrc-kp.si

Posoški razvojni center

+386 53841500
Trg tigrovcev 1, 5220, Tolmin, Slovenija
info@prc.si
Miro Kristan
miro.kristan@prc.si

Comune Ilirska Bistrica

+386 57141361
Bazoviška cesta 14,6250 Ilirska Bistrica, Slovenija
obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si
Primc Boštjan
bostjan.primc@ilirska-bistrica.si

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Senza Confini r.l.

+39 040 3773544
Via Genova 9, 34121, Trieste, Italia
infogect@euregio-senzaconfini.eu
Susanna Penko
susanna.penko@euregio-senzaconfini.eu