Projekti

Program Interreg V-A Italia-Slovenia podpira 3 vrste projektov, in sicer:

 

46 STANDARD PROJEKTOV - 40 M€ ESRR - 255 PP

10 STRATEŠKIH PROJEKTOV - 26 M€ ESRR - 105 PP

2 CTN PROJEKTA - 8,5 M€ ESRR - 1 PP & 7 IZVEDBENIH ORGANOV

 

Trenutno stanje projektov, ki jih financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 do decembra 2022

Trenutno stanje projektov, ki jih financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020 do decembra 2021

Trenutno stanje projektov, ki jih financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020 do decembra 2020

Trenutno stanje projektov, ki jih financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020 do aprila 2020

Trenutno stanje projektov, ki jih financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020 do junija 2019

Trenutno stanje projektov, ki jih financira Program sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020 do junija 2018

Da bi zagotovili preglednost pri uporabi sredstev Evropskega sklada, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 objavimo seznam upravičencev Programa sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020.

Pojdi na spletne strani financiranih projektov >>

Strateški projekti

Za strateške projekte je namenjenih skupaj 26.000.000 EUR (ESRR). Strateški projekti so pomembni za izvajanje evropskih in programskih strategij in so usmerjeni v krepitev kohezije novega upravičenega območja programa. Glede na njihov strateški pomen so strateški projekti izbirani na podlagi institucionalnega pristopa od zgoraj navzdol, pri čemer se bodo upoštevale glavne tematike z namenom spodbujanja pričakovanih učinkov in prispevka k celotni strategiji programa. Celoten opis je na voljo tukaj.

Pojdi na objavljene razpise za financiranje strateških projektov>

CILJNI RAZPIS ZA STRATEŠKE PROJEKTE ŠT. 05/2018 - Zaključeni razpis

CILJNI RAZPIS ZA STRATEŠKE PROJEKTE ŠT. 06/2018 - Zaključeni razpis

STANDARDNI PROJEKTI

Standardni projekti s sredstvi v višini približno 40.000.000 EUR (ESRR) se izvajajo po načelu od spodaj navzgor.

Pojdi na objavljene razpise za financiranje standardnih projektov>

CILJNI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE ŠT. 07/2019 - Zaključeni razpis

CILJNI RAZPISI ZA STANDARDNE PROJEKTE ŠT. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 - Zaključeni razpisi

Projekti CTN

Odbor za spremljanje je 22-23 februarja 2017 odobril dva projekta, ki bosta izvedena v sklopu Celostne Teritorialne Naložbe (CTN) čezmejnega območja EZTS GO občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrojba. Prvi projekt predvideva izvedbo čezmejnega naravnega parka Isonzo-Soča in v ta namen so predvidene investicije za infrastrukture (kolesarske steze in počivališča) ter akcije za lokalno trženje. Vrednost projekta je 5.000.000 evrov. Drugi projekt predvideva vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev na območju EZTS GO. Projekt bo izveden na podlagi sodelovanja med pristojnimi organi zdravstvenega področja na območju EZTS GO. Vrednost projekta je 5.000.000 evrov. Oba projekta bo vodilo Evropsko Združenje za teritoriano sodelovanje EZTS GO, ustanovljeno med tremi občinami in z glavnim sedežem v Gorici. Dne 3.5.2017 so bile sklenjene pogodbe za sofinanciranje dveh projektov CTN.

Prednostne osi

Prednostna os 1: Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja: € 18.703.189,00

Pričakovani rezultat
Okrepljeno sodelovanje med ključnimi akterji na področju inovacij, povečanje števila inovacijskih grozdov in trajnih mrež v ključnih sektorjih upravičenega območja, ki se odraža v oprijemljivih rezultatih (skupen razvoj izdelkov in/ali storitev).

Prednostna os 2: Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti: € 11.689.493,00

Pričakovani rezultat
Sprejetje in izvajanje nizkoogljičnih strategij, ki spodbujajo varčevanja z energijo in uporabo alternativnih prevoznih sredstev in alternativnih virov energije.

Prednostna os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov: € 27.275.484,00

Pričakovani rezultat:
Valorizacija in promocija naravnega in kulturnega bogastva v območju sodelovanja, da bi pritegnili trajnostno turistično povpraševanje. Okrepljeno upravljanje ekosistemov in obnovljena biotska raznovrstnost prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev. Okrepljena inovativnost na področju upravljanja voda in ravnanja z odpadki ter eksperimentiranja in izvajanja zelenih tehnologij.

Prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja: €15.585.991,00

Pričakovani rezultat:
Večja intenzivnost čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja.

 

Program čezmejnega sodelovanja ITALIA-SLOVENIJA 2007-2013: zbirka in opis 87 projektov