Prednostna os 1: Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja

TC 1: krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
PN 1b: spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave z vzpostavljanjem povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževanjem, zlasti na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih inovacij, ekoloških inovacij in aplikacij javnih storitev, povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije, podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotskih linij, ukrepov za zgodnje validiranje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in začetne proizvodnje na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.
PC 1.1.: Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih dejavnosti v ključnih sektorjih območja.

Pričakovani rezultat
Okrepljeno sodelovanje med ključnimi akterji na področju inovacij, povečanje števila inovacijskih grozdov in trajnih mrež v ključnih sektorjih upravičenega območja, ki se odraža v oprijemljivih rezultatih (skupen razvoj izdelkov in/ali storitev).

V sklopu Prednostne osi 1 je sofinanciranih 10 projektov, od katerih 8 standardnih in 2 strateška projekta, kot so spodaj navedeni.

 

Standardni projekti sofinancirani v sklopu Prednostne osi 1 - Prednostna naložba 1b : 8

TRANS-GLIOMA - Nove terapije glioblastoma z uporabo cezmejne raziskovalne translacijske platforme

FISH-AGRO TECH CBC - Ribištvo – kmetijstvo: sodelovanje in inovacija na čezmejnem območju

SUSGRAPE - Območje Znanstvenih in Tehnoloških Raziskav v Trstu

ARTE - Ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine

NUVOLAK2 - Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju

BioApp - Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga

CAB - Čezmejni pospeševalnik podjetij za Strategije pametne specializacije

TRAIN - Big Data in modeli bolezni: Čezmejna platforma validiranih kompletov za biotehnološko industrijo

 

Strateški projekti sofinancirani v sklopu Prednoste osi 1 – Prednosta naložba 1b: 2

NanoRegion - Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij

DIVA - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij - Strateška Tema 2 Kraetivna industrija