Službe

Skupni sekretariat

Uradi Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Sovenija 2014-2020 se nahajajo na sedežu Avtonomne dežele Furlanije julijske krajine v Trstu na ul. del Lavatoio št. 1 (34132 – Trst).

tel.: +39 040 3775993 od 10. do 12. ure

E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

 

Poleg e-naslova jts.itaslo@regione.fvg.it sta aktivna tudi naslednja e-naslova: info.itaslo@regione.fvg.it in monit.itaslo@regione.fvg.it.

Za učinkovitejšo in hitrejšo obravnavo številnih in raznolikih zahtev, ki jih prejemamo vsakodnevno, prosimo, da pišete na:

1) monit.itaslo@regione.fvg.it v zvezi z zadevami, povezanimi s finančnimi vidiki projekta, kot so na primer:

 • Poročanje in upravičenost izdatkov
 • Sistem spletnega poročanja o izdatkih - FEG
 • Prijava v sistem (login) FJK
 • Potrjevanje izdatkov
 • Zahtevki za povračilo in poročila VP o projektnih aktivnostih (tudi končna poročila)
 • Izplačilo izdatkov in nakazilo sredstev projektnim partnerjem
 • Prošnje za projektne spremembe
 • Dovoljenja za aktivnosti in službene poti zunaj programskega območja

 2) info.itaslo@regione.fvg.it v zvezi z zadevami, povezanimi s komuniciranjem o projektu, kot so na primer:

 • Objavo novic
 • Preverjanje uporabe grafične podobe
 • Spletne strani projektov
 • Zaklenjena vsebina projektov
 • Projektni dogodki
 • Delavnice in dogodki, ki jih organizira program

3) jts.itaslo@regione.fvg.it v zvezi z administrativnimi zadevami, kot so na primer:

 • Pogodbe in pripadajoče dopolnitve
 • Spremembe sestave partnerstva
 • Spremembe pravnoorganizacijske oblike
 • Spremembe podatkov zakonitih zastopnikov
 • Namenska raba
 • Razno in vse, kar ni omenjeno v prejšnjih kategorijah

Slovenska info točka

Služba vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
it-si.svrk@gov.si

Deželna podporna struktura Regione Veneto

Direktorat za skupno programiranje
Organizacijska enota za teritorialno sodelovanje in evropske makrostrategije
Tel. (+39) 0412791589-1585-1495
interreg@regione.veneto.it

Posredniški organ GECT GO / EZTS GO

Uloga in funkcije posredniškega organa GECT GO / EZTS GO so opisani v 4. oddelku Programa sodelovanja.

Oglej si spletno stran EZTS GO >

 

Prvostopenjska kontrola

Organi, ki opravljajo prvostopenjsko kontrolo so:

 

REPUBLIKA ITALIJA:

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik

Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov

Roberto Piccini (nosilec organizacijskega položaja)

ul. del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija

E-mail: controlli1livello@regione.fvg.it

 

REPUBLIKA SLOVENIJA:

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)

Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM

E-mail: maja.martinsek@gov.si