Dokumenti

Ta sekcija vsebuje dokumente Programa Interreg V-A Italija-Slovenija in dokumente o Evropskem programskem obdobju 2014-2020.