Programsko območje

Program pokriva manjše območje v primerjavi z obdobjem 2007-2013, ki je enako tistemu, ki sta ga v preteklosti pokrivala programa INTERREG II in INTERREG III. Zmanjšan obseg območja naj bi prispeval k boljši usklajenosti med programskim območjem in specifičnimi čezmejnimi odnosi ter preprečil neravnovesja pri izvajanju projektov.
Programsko območje zajema površino 19.841 km², na kateri živi približno 3 milijone prebivalcev. Omenjeno območje vključuje 5 italijanskih statističnih regij (t. i. NUTS 3), in sicer pokrajine Videm, Pordenone, Gorica in Trst v Furlaniji-Julijski krajini ter pokrajina Benetke v Venetu in 5 slovenskih statističnih regij: Primorsko-notranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Obalno-kraško in Goriško. Na ravni NUTS 2 v programu sodelujeta deželi Veneto in Furlanija Julijska krajina na italijanski strani, na slovenski strani pa Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija.
Območje sodelovanja zajema več modelov teritorialnega razvoja. Poseben primer je funkcionalno območje, razpeto med občinami Gorica (IT), Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba (SLO). Razvojni model slednjega temelji na prisotnosti meje, ki so jo z zgodovinskega vidika zaznamovale različne stopnje odprtosti. V tem kontekstu je leta 2011 nastalo združenje EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), ki predstavlja napredno obliko teritorialnega sodelovanja na evropski ravni; cilji združenja so skupno upravljanje na zdravstvenem področju, modernizacija in inovacije na področju okolja, infrastrukture, urbanega prevoza, logistike, energije in gospodarskega razvoja. Programsko območje je z geografskega vidika zelo raznoliko in zajema obalne predele, gorske verige, podeželska območja, mesta in lagune.