Organi in službe

ORGANI PROGRAMA

 

Organ/oblast

Ime ustanove

Kontaktna oseba

e-naslov

Organ upravljanja

 

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

Centralni Direktorat za finance

Centralna računovodska služba

Laura Comelli

[email protected]

Državni organ (za programe s tretjimi državami ali sodelujočimi partnerji - če le-ti obstajajo)

-

-

-

Revizijski organ

 

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

Predsedstvo dežele

Generalna direkcija

Revizijska služba

Gianluca Dominutti

[email protected]

Skupina predstavnikov revizorjev

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina/ Predsedstvo dežele/ Generalna direkcija/ Revizijska služba

Republika Slovenija – Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Urad RS za nadzor proračuna

Gianluca Dominutti

 

Gregor Greif

[email protected]

 

 

[email protected]

Organ, kateremu Komisija posreduje plačila

Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)

 

Paolo Zambuto

[email protected]