Programski dokumenti

Dokumenti Odbora za spremljanje programa 

Interni pravilnik (v angleškem jeziku) 

Sestava Odbora za spremljanje programa 

Zaključki prvega srečanja Odbora za spremljanje programa (v angleškem jeziku), ki je potekal v Trstu (Italija) dne 20. septembra 2022

Zaključki drugega srečanja Odbora za spremljanje programa (v angleškem jeziku), ki je potekal v spletni obliki dne 19. decembra 2022

Pravilnik Task Force

Interni Pravilnik Task force 2021-2027(različica 2/2019)

Priloga 1 k Internemu Pravilniku Task Force 2021-2027 - Sestava Task Force 2021-2027

Border Orientation Paper-Italy-Slovenia

Border Orientation Paper-Italy- Slovenia (BoP)

Neuradne analize pripravljene s strani Organa upravljanja in Skupnega sekretariata

Analiza 0 – Analiza podatkov INTERREG-a Italija-Slovenija 2014-2020 in perspektiva 2021-2027

Analiza 1 – Analiza konteksta programskega obdobja 2021-2027: prvo ocenjevanje projektov sofinanciranih v programskem obdobju 2014-2020

Analiza 2 – Analiza projektov iz programskega obdobja 2014-2020 v okviru koncepta funkcionalnega področja

Teritorialna in socialno-ekonomska analiza

Teritorialna in socialno-ekonomska analiza (v angleškem jeziku)

Program Interreg

IP1 - Program (v slovenskem jeziku)

IP1 - Program (v angleškem jeziku)

IP2 - Priloga k Programu (v angleškem jeziku)

Dokument o metodologiji okvira uspešnosti (v angleškem jeziku)

Citizens Summary

Strateška okoljska presoja - Predhodna faza - april 2022

Scoping poročilo (v angleškem jeziku)

SOP1 - Okoljsko poročilo (v angleškem jeziku)

SOP2 - Netehnični povzetek (v angleškem jeziku)

SOP3 - Strateška presoja (v angleškem jeziku)

Strateška okoljska presoja - Končne izjave - junij 2022

SOP1 – Okoljsko poročilo (v angleškem jeziku)

SOP2 – Okoljska deklaracija (v angleškem jeziku)

Priloga 1 – Odgovori na pripombe za scoping (v angleškem jeziku)

Priloga 2 – Strateška presoja (VINCA) (v angleškem jeziku)

Državne pomoči

Shema za dodelitev državne pomoči podjetjem v skopu Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021- 2027 št. SA.104483

Uporaba celostne grafične podobe

Priročnik za uporabo celostne grafične podobe (v angleškem jeziku)

Spremljanje vplivov na okolje

Načrt za spremljanje vpliva na okolje (v angleškem jeziku)