Organi

Organ upravljanja

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

Centralni Direktorat za finance

Centralna računovodska služba

via del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija
E-mail: adg.itaslo@regione.fvg.it

  • Laura Comelli

V podporo Organa upravljanja:

  • Chiara Vecchiato
  • Sandy Petrossi
  • Francesca Sibilla
  • Anna Magaina

Potrjen elektronski naslov (PEC):
Za predložitev zahtev, izjav, podatkov in za izmenjavo informacij in dokumentov, Organ Upravljanja in Skupni Sekretariati Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija uporabljajo sledeči potrjeni elektronski naslov PEC: finanze@certregione.fvg.it ali interreg.itaslo@certregione.fvg.it

 

Organ za potrjevanje

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih politik in politik EU, Služba za dajatve in prispevke, kontrolo kadrovskih listin in porabo sredstev v okviru načrtovanja EU

Corso Cavour 1, I-34132 Trst, Italija

e-mail adc.itaslo@regione.fvg.it

Revizijski organ

Organi, imenovani za opravljanje revizijskih nalog, so:

 

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

Urad RS za nadzor proračuna

Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija

E-mail: mf.unp@mf-rs.si

 

ZA REPUBLIKO ITALIJO

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Predsedstvo dežele

Glavna direkcija

Revizijska služba

Via Montesanto, 17 I-34170 Gorizia, Italija

E-mail ada.itaslo@regione.fvg.it

 

Skupnemu revizijskemu organu bo pomagala skupina revizorjev.