Ostali dokumenti

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

 

INTERACT

INTERACT 2014-2020 zagotavlja pomoč izvajalcem programov, ki jih financira EU v okviru cilja Evropskega teritorialnega sodelovanja kohezijske politike.

INTERACT nudi svetovanje o zadevah v zvezi z upravljanjem in izvajanjem, podpira organizacijo tematskih seminarjev in prispeva k širjenju primerov dobre prakse.

INTERACT pomaga ustanove in organizacije po vsej Evropi, ki so odgovorne za upravljanje programov teritorialnega sodelovanja, vključno organom upravljanja, skupnim tehničnim sekretariatom, nacionalnim kontaktnim točkam in revizijskim organom in organom za potrjevanje. Program zajema vse države članice EU, Norveško in Švico.

Glosarij izrazov Interreg programov.

Interreg Volunteer Youth (IVY)

Je del širše pobude European Solidarity Corps, ki jo financira Evropska unija in omogoča svojim mladim rezidentom, da sodelujejo kot prostovoljci od 2 do 6 mesecev pri transnacionalnih, medregijskih in čezmejnih programih. Pobudi se je mogoče priključiti na dva načina, kot Interreg Project Partner, ki na teritoriju pomaga organizacijam pri projektih o solidarnosti, zdravju, socialni vključenosti in boju proti podnebnim spremembam ali kot Interreg reporter, ki pomaga projektom v teku do večje prepoznavnosti konkretnih rezultatov.

Program Interreg V-A bo za 6 mesecev gostil prostovoljce, ki bodo nudili podporo Organu upravljanja in Skupnemu sekretariatu v Trstu (Italija).

Če bi rad izvedel več o Interregu Volunteer Youth (IVY) klikni: https://www.interregyouth.com/