Programski dokumenti

Programa sodelovanja 

Programa sodelovanja je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2023)1891 z dne 20.03.2023 + (Priloga II) - (odločitev Odbora za spremljanje - pisni postopek 52 z dne 21. decembra 2022).

Program sodelovanja – 20.03.23 (v angleškem jeziku)
Annex IX – 21.12.22 (v angleškem jeziku)

Program sodelovanja je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2017)6247 z dne 14.09.17 - finančni načrt spremenjen na podlagi fleksibilnosti med prednostni osmi, v sklopu 1. odstavka 2. člena uredbe EU 460/2020 (odločitev Odbora za spremljanje - pisni postopek 35 z dne 25. januar 2021).
Program sodelovanja – januar 2021

Programa sodelovanja je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2017)6247 z dne 14.09.17.
Program sodelovanja – 14.09.17
Annex IX maj 2017

Različica Programa, ki je bila odobrena na zasedanju Odbora za spremljanje programa v Novi Gorici, 8.03.16.
Program sodelovanja – 08.03.16

Program sodelovanja - 08.03.16 (v slovenskem in italijanskem jeziku)
Annex IX junij 2016

Programa sodelovanja je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2015)9285 z dne 15.12.2015.

Program sodelovanja – 15.12.15 (v angleškem jeziku)
Annex IX – 15.12.15

Okoljsko poročilo in Presoja vplivov na okolje

Dokumenti Odbora za spremljanje programa

Interni pravilnik (v angleškem jeziku)
Sestava Odbora za spremljanje programa
Zaključki prvega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Novi Gorici (Slovenija) dne 8. marca 2016.
Zaključki drugega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Postojni (Slovenija) dne 20. maja 2016.

Zaključki tretjega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 22. in 23. februarja 2017.

Zaključki prvega dneva četrtega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 24. in 25. maja 2017.
Zaključki drugega dneva četrtega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 24. in 25. maja 2017.

Zaključki petega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Trstu (Italija) dne 28. junija 2017.

Zaključki šestega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Gorici (Italija) dne 19. in 20. oktobra 2017.

Zaključki sedmega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Gorici (Italija) dne 29. in 30. novembra 2017.

Zaključki osmega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal na Bledu (Slovenija) dne 7. in 8. maja 2018.

Zaključki devetega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Portorožu (Slovenija) dne 24. in 25. oktobra 2018.

Zaključki desetega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Ljubljani (Slovenija) dne 18. in 19. decembra 2018.

Zaključki enajstega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Benetkah (Italija) dne 28. in 29. maja 2019.

Zaključki dvanajstega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Caprivi del Friuli (Italija) dne 25. in 26. septembra 2019.

Zaključki trinajstega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v spletni obliki dne 9. novembra 2020

Zaključki štirinajstega srečanja Odbora za spremljanje programa, ki je potekal v Lipici (Slovenija) dne 9. maja 2022.

Pisni postopki

Pisni postopek št. 1

Pisni postopek št. 2

Pisni postopek št. 3

Pisni postopek št. 4

Pisni postopek št. 5

Pisni postopek št. 6

Pisni postopek št. 7

Pisni postopek št. 8

Pisni postopek št. 9

Pisni postopek št. 10

Pisni postopek št. 11

Pisni postopek št. 12

Pisni postopek št. 13

Pisni postopek št. 14

Pisni postopek št. 15

Pisni postopek št. 16

Pisni postopek št. 17

Pisni postopek št. 18

Pisni postopek št. 19

Pisni postopek št. 20

Pisni postopek št. 21

Pisni postopek št. 22

Pisni postopek št. 23

Pisni postopek št. 24

Pisni postopek št. 25

Pisni postopek št 26

Pisni postopek št 27

Pisni postopek št 28

Pisni postopek št 29

Pisni postopek št 30

Pisni postopek št 31

Pisni postopek št 32

Pisni postopek št 33

Pisni postopek št 34

Pisni postopek št 35

Pisni postopek št 36

Pisni postopek št 37

Pisni postopek št 38

Pisni postopek št 39

Pisni postopek št 40

Pisni postopek št 41

Pisni postopek št 42

Pisni postopek št 43

Pisni postopek št 44

Pisni postopek št 45

Pisni postopek št 46

Pisni postopek št 47

Pisni postopek št 48

Pisni postopek št 49

Pisni postopek št 50

Pisni postopek št 51

Pisni postopek št. 52

Pisni postopek št. 53

Pisni postopek št. 54

Pisni postopek št. 55

Pisni postopek št. 56

Pisni postopek št. 57

Pisni postopek št. 58

Pisni postopek št. 59

 

Komunikacijska Strategija

Nadzorni odbor je 20. maja 2016 odobril komunikacijsko strategijo za Program. Maja 2017 je Odbor odobril nekatere posodobitve potrebne za dokument, glede na stanje izvajanja Programa.

Pojdi na oddelek

Letno poročilo o izvajanju

Letno poročilo o izvajanju 2015 (zgolj v angleškem jeziku)
Letno poročilo o izvajanju 2015 -ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (zgolj v angleškem jeziku)

Letno poročilo, ki je bilo razglašeno za dopustno 15.06.2017 s strani Evropske komisije:

Letno poročilo o izvajanju 2016 (zgolj v angleškem jeziku)

Letno poročilo o izvajanju 2017 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku)

Letno poročilo o izvajanju 2018 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku) - CITIZEN'S SUMMARY-POVZETEK (v slovenskem jeziku)

Letno poročilo o izvajanju 2019 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku) - CITIZEN'S SUMMARY-POVZETEK (v slovenskem jeziku)

Letno poročilo o izvajanju 2020 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku) - CITIZEN'S SUMMARY-POVZETEK (v slovenskem jeziku)

Letno poročilo o izvajanju 2021 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku) - CITIZEN'S SUMMARY-POVZETEK (v slovenskem jeziku) - CITIZEN'S SUMMARY VIDEO

Letno poročilo o izvajanju 2022 (v angleškem jeziku) - ANNEX I - CITIZEN'S SUMMARY (v angleškem jeziku)

Ocenjevanje programa

Predhodno vrednotenje

Načrt ocenjevanja 1. odstavek ex čl. 56 in 1. odstavek ex čl. 114 Uredbe (EU) 1303/2013 (na razpolago v angleškem jeziku), ki ga je odobril Odbor za spremljanje s pisnim postopkom št. 7 in ki je bil predložen Evropski komisiji preko elektronskega sistema SFC2014 dne 19.04.2017

Načrt ocenjevanja - Februar 2019

Načrt ocenjevanja - Oktober 2020

Načrt ocenjevanja - Junij 2023

Integriran načrt za presojanje (INP) – Junij 2017 (v angleškem jeziku)

Integriran načrt za presojanje (INP) – April 2020 (v angleškem jeziku)

Prvo Poročilo o vrednotenju (v angleškem jeziku) 

Drugo Poročilo o vrednotenju (v angleškem jeziku) in Priporočila in zaključki drugega poročila o vrednotenju

Treje Poročilo o vrednotenju (v angleškem jeziku)

Časovni načrt vrednotenja

Prvo poročilo "ITI performance and/or institutional cooperation" (v angleškem jeziku) 

Drugo poročilo “Development of joint projects regarding environmental sustainability and measure the upper degree of attractiveness of the area and valorization of territory thanks to the interventions cofinanced by the Italy-Slovenia Interreg cooperation Programme. Areas of consistency and continuity across 2014-2020 and 2021-2027 programming periods, in consideration of new priorities across Europe, such as the European Green Deal” (v angleškem jeziku) 

Povzetek rezultatov ocenjevanja - 31.12.2022 (ex čl. 114 of CPR 1303/2013) (v angleškem jeziku)

Seznam upravičencev

Da bi zagotovili preglednost pri uporabi sredstev Evropskega sklada, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 objavimo seznam upravičencev Programa sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020 (zadnja posodobitev: oktober 2022).

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 (zadnja posodobitev 13. 12. 2023)

“Umbrella” shema za dodelitev državnih pomoči podjetjem na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 – Uredba o skupinskih izjemah - Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

“Umbrella” shema