Program

Program sodelovanja V-A Italija-Slovenija je Evropska komisija odobrila z odločitvijo C(2015)9285 z dne 15.12.2015 in je bil predložen Evropski komisiji preko elektronskega sistema SFC2014 dne 21. decembra 2015 in nazadnje spremenjen z odločitvijo C (2023) 1891 z dne 20.3.2023.

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija je na voljo tukaj.