Prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja

TC 11: izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi
PN ETS: izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem sodelovanja glede pravnih in upravnih vprašanj in sodelovanja med državljani in institucijami.
PC 4.1.: okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

Pričakovani rezultat
Večja intenzivnost čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja.

V sklopu Prednostne osi 4 je sofinanciranih 9 projektov, od katerih 8 standardnih in 1 strateški projekt, kot so spodaj navedeni.

Standardni projekti sofinancirani v sklopu Prednostne osi 4 - Prednostna naložba 11CTE : 8

CB_WBL - Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom

CrossCare - Čezmejni celostni pristop k oskrbi starih

EDUKA2 - Čezmejno upravljanje izobraževanja

HARMO-DATA - Harmonizacija podatkov za čezmejno upravljanje prostora

INTEGRA - Čezmejna mreŽa za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje

MEMORI-net - Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi

SALUTE-ZDRAVSTVO - Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev

SECNET - Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti

Strateški projekti sofinancirani v sklopu Prednoste osi 4 – Prednosta naložba 11CTE: 1

CROSSIT SAFER - Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo