Prednostna os 3: Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov

TC 6: ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

V sklopu Prednostne osi 3 je sofinanciranih 13 projektov, od katerih 8 standardnih in 5 strateška projekta.