ECO-SMART

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
27 mesecev
Začetek: 01.04.20
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
858.546,61€
Prispevek ESRR:
729.764,59€

The project in numbers

Trajanje: 
27 mesecev
Start / End: 
01.04.20 to 30.06.22
Project progress: 
100%
Budget: 
858546.61€
Prispevek ESRR: 
729764.59€

ECO-SMART

ECO-SMART Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA2K
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.2.
Prednostna naložba: 
PN 6d
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Prispevati k ohranitvi biorazličnosti območij NATURA 2K ITA-SLO na osnovi razvoja in pilotne uporabe metod ESS/PES za sestavo načrtov za prilagoditev klimatskim spremembam. Projekt prispeva k cilju CO23 z vzpostavitvijo skupnega prilagodljivega in prenosljivega sistema ESS/PES z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zaščito biorazličnosti s pilotnimi posegi, tečaji in delavnicami o ESS in PES in posegi za kapitalizacijo v sklopu regijske zakonodaje.

Povzetek projekta: 

EU je poudarila strateško vlogo zaščite ekosistemov pri blažitvi posledic klimatskih sprememb, hkrati pa podčrtala odpornost območij. Projekt ECO-SMART se sooča z izzivom učinkovitejšega nadzora klimatskih sprememb in načrtovanja ustreznih prilagoditvenih ukrepov, ki bi preprečili negativne učinke, ki ogrožajo kakovost biorazličnosti na območjih NATURA2K v regijah, vključenih v program ITA-SLO. Splošni cilj projekta ECO-SMART je oceniti in preizkusiti na medregijski ravni ekonomsko izvedljivost financiranja dejanj za zaščito biorazličnosti na območjih NATURA2K s pilotno uvedbo plačilnih sistemov za ekosistemske storitve (PES). ECO-SMART bo nudil: 1) okvirje, ki bodo omogočili ocenjevanje občutljivosti na klimatske spremembe zadevnih območjih NATURA2K; 2) načrte za prilagoditev, katerih trajnost bodo zagotovili modeli PES v 2 pilotnih izvedbah v ITA in 1 izvedbi v SLO na območjih iz omrežja NATURA2K; 3) obsežno širjenje usklajenih postopkov za uporabo pristopov Storitve ekosistemov (ESS) in metod PES pri načrtovanju ohranjevanja biorazličnosti na območjih NATURA2K.

Glavni rezultati: 

Posegi, ki predstavljajo odziv in prilagoditev na klimatske spremembe, zahtevajo znatne tehnična in gospodarska sredstva. Javne oblasti, soudeležene pri projektu, morajo zaradi svoje institucionalne vloge voditi te procese, čeprav razpolagajo z omejenimi sredstvi. ECO-SMART si zastavlja kot namen olajšati potek tega postopka in pripomoči k ohranitvi območij NATURA2K. Predvidevamo, da bomo prispevali k ohranitvi območij: IT 3250033 – Laguna di Caorle – izliv Tilmenta, IT 3250040 – izliv Tilmenta, IT 3250041 – Zumelle Valli di Bibione v deželi Veneto (z gozdovi črnega bora, hrasta, Erica carnea, Rhamnus saxatilis, Epipactis atropurpurea), SIC Cavana IT3330007 (naravni biotipi “močvirje Cavana” in “izvir Schiavetti”) v FJK, Škocjanski zatok in reka Rižana SI5000008 (250 različnih vrst ptic, kar je več kot 60% vrst cele Slovenije; prisotnost halofitnih rastlin).
Tehnični rezultati so: 1) podatkovna baza za ESS (opis, ocenjevanje in kartiranje) (model MAES) ter za učinke klimatskih sprememb (v skladu z orodjem EU CLIMATE-ADAPT); 2) analiza učinkovitejših PES za financiranje ukrepe za prilagajanje klimatskim spremembam v projektnih območjih NATURA2k; 3) vrsta postopkov ESS/PES/prilagajanje in vodila, ki bi bila po potrebi prenosljiva na druga območja NATURA 2000k ; 4) sistem, usklajen med ITA in SLO, za odzivanje na učinke klimatskih sprememb na ekosistemih; 5) CV s tem v zvezi ; 6) 3 pilotne uporabe metod PES za lažje udejanjanje prilagoditvenih ukrepov; 7) start up 3 prilagoditvenih načrtov za zaščito območij NATURA2K (eden za vsako regijo).

Partner

Vodilni partner

Regione del Veneto – U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Comune di Monfalcone

Gorizia
ITA

Projektni partner št.2

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Industriale

Padova
ITA

Projektni partner št.3

Regionalni Razvojni Center Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

Dogodek_14_07_2021_AgendaDogodek_14_07_2021_Agenda
Evento Eco-Smart 14_07_2021_definitivo.pdf
( 184 bytov, published on 18 Februar, 2022 - 10:12 )
Dogodek_14_07_2021Dogodek_14_07_2021
Veneto_14_07_21_completo.pdf
( 7 bytov, published on 18 Februar, 2022 - 10:12 )
Seminar_08_10_2020Seminar_08_10_2020
ATT6_1_veneto_08_10_20.pdf
( 5 bytov, published on 1 Marec, 2022 - 19:39 )
Seminar_16_11_2020Seminar_16_11_2020
ATT6_2_monfalcone_16_11_20.pdf
( 7 bytov, published on 1 Marec, 2022 - 19:39 )
ZgibankaZgibanka
ECOSmart-zgibanka_web.pdf
( 838 bytov, published on 6 Oktober, 2020 - 15:59 )
Dogodek_14_07_2020Dogodek_14_07_2020
Dogodek _09_12_20_ Monfalcone.pdf
( 15 bytov, published on 15 Marec, 2022 - 09:32 )
Dogodek_30_11_2020Dogodek_30_11_2020
Dogodek_30_11_20_ Regione Veneto.pdf
( 5 bytov, published on 15 Marec, 2022 - 09:32 )
Dogodek_12_01_2021Dogodek_12_01_2021
Dogodek_12_01_21_ZRS_RCC.pdf
( 2 byta, published on 15 Marec, 2022 - 14:10 )
Dogodek_15_12_2020Dogodek_15_12_2020
Dogodek_15_12_20_Monfalcone.pdf
( 6 bytov, published on 15 Marec, 2022 - 14:10 )
Dogodek_16_12_2020Dogodek_16_12_2020
Dogodek_16_12_20_Dežela Benečija.pdf
( 4 byti, published on 15 Marec, 2022 - 14:10 )
Dogodek_20_01_2020Dogodek_20_01_2020
Dogodek_20_01_2_partnerstvo.pdf
( 4 byti, published on 15 Marec, 2022 - 14:10 )
 Dogodek_18_06_21_ZRS_RRC Dogodek_18_06_21_ZRS_RRC
Dogodek_ZRS_RRC_18_06_21.pdf
( 4 byti, published on 22 Marec, 2022 - 13:12 )
Dogodek_25.03.22_BeneciaDogodek_25.03.22_Benecia
Dogodek_25.03.22_Dežela Benečija.pdf
( 9 bytov, published on 30 Marec, 2022 - 08:05 )
Dogodek_15_12_20_ZRS_RCCDogodek_15_12_20_ZRS_RCC
Dogodek_ZRS_RCC_15_12_20.pdf
( 5 bytov, published on 31 Marec, 2022 - 11:31 )
Dogodek_09_12_20.pdf Dogodek_09_12_20.pdf
Dogodek_MONFALCONE_09_12_20.pdf
( 9 bytov, published on 6 April, 2022 - 11:47 )
Dogodek 01_04_22 - ZRSDogodek 01_04_22 - ZRS
Dogodek 01_04_22 - ZRS_KRC.pdf
( 2 byta, published on 12 April, 2022 - 09:24 )
 Dogodek_Benečija_16_06_21 Dogodek_Benečija_16_06_21
Dogodek_Benečija_16_06_21.pdf
( 5 bytov, published on 2 Maj, 2022 - 11:33 )
Dogodek_ZRS_RRC_18_06_21Dogodek_ZRS_RRC_18_06_21
Dogodek_ZRS_RRC_18_06_21.pdf
( 4 byti, published on 2 Maj, 2022 - 11:33 )
Dogodek_ZRS_RRC_02_07_21Dogodek_ZRS_RRC_02_07_21
Dogodek_ZRS_RRC_02_07_21.pdf
( 3 byti, published on 2 Maj, 2022 - 11:33 )
 Dogodek_PARTNERSTVO_22_09_21 Dogodek_PARTNERSTVO_22_09_21
Dogodek_PARTNERSTVO_22_09_21.pdf
( 6 bytov, published on 2 Maj, 2022 - 11:33 )
 Dogodek_MONFALCONE_28_06_21 Dogodek_MONFALCONE_28_06_21
Dogodek_MONFALCONE_28_06_21.pdf
( 2 byta, published on 12 Maj, 2022 - 12:25 )
Dogodek_MONFALCONE_19_07_21Dogodek_MONFALCONE_19_07_21
Dogodek_MONFALCONE_19_07_21.pdf
( 2 byta, published on 12 Maj, 2022 - 12:25 )
Dogodek MONFALCONE 29_03_22 Dogodek MONFALCONE 29_03_22
Dogodek 29_03_22 Monfalcone.pdf
( 2 byta, published on 12 Maj, 2022 - 12:25 )
Skupni postopek za identifikacijo ekosistemskih storitevSkupni postopek za identifikacijo ekosistemskih storitev
5_1_SKUPNI_POST_ZA_IDENT_ESS_SLO.pdf
( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Skupno poročilo o identifikaciji ekosistemskih storitev na prizadetih območjihSkupno poročilo o identifikaciji ekosistemskih storitev na prizadetih območjih
5_2_SKUPNO_ POR_IDENT_ESS_SLO.pdf
( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Skupni postopek za ocenitev ranljivosti območij Natura 2000Skupni postopek za ocenitev ranljivosti območij Natura 2000
5_3_SKUPNI_ POST_ ZA_OCE_SLO.pdf
( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Skupno poročilo o analizi ranljivostiSkupno poročilo o analizi ranljivosti
5_4_SKUPNO_POR_ANA_SLO.pdf
( 3 byti, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Ilustrirano poročilo o kartiranju Ekosistemskih StoritevIlustrirano poročilo o kartiranju Ekosistemskih Storitev
5_5_REP_MAPP_ESS_SLO.pdf
( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivostKartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost
5_6_IT3250031_KAR_EKOS_BEN_SLO.pdf
( 955 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivostKartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost
5_6_IT3250033_KAR IZL_RE_TIL_SLO.pdf
( 964 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivostKartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost
5_6_IT3250040 - KAR IZL_RE_TIL_SLO.pdf
( 3 byti, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivostKartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost
5_6_IT3250041 - KAR_VALLEVECC_SLO.pdf
( 979 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivostKartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost
5_6_IT3330007_CAV_MON_SLO.pdf
( 3 byti, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Kartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivostKartica Ekosistemskih Storitev (ESS) in ranljivost
5_6_SI5000008 - ŠKOCJANSKI ZATOK_SLO.pdf
( 1 byte, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Seznam deležnikovSeznam deležnikov
6_1_SEZ_DELEZ_SLO.pdf
( 753 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Načrt -Krepitve ZmogljivostiNačrt -Krepitve Zmogljivosti
6_2_NAC_KREP_ZMO_SLO.pdf
( 722 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Učni načrti usposabljanjaUčni načrti usposabljanja
6_3_UCN_NAC_USP_ SLO.pdf
( 749 bytov, published on 13 Maj, 2022 - 11:26 )
Postopek za oceno ekosistemskih storitev na območjih Natura 2000Postopek za oceno ekosistemskih storitev na območjih Natura 2000
7_1_POST_ZA_OCE_ EKO_SLO.pdf
( 745 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Poročilo o oceni ekosistemskih storitev na študijskih območjih omrežja Natura 2000Poročilo o oceni ekosistemskih storitev na študijskih območjih omrežja Natura 2000
7_2_PORO_OCE_EKO_SLO.pdf
( 836 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Sistem kazalnikov za spremljanje ranljivostiSistem kazalnikov za spremljanje ranljivosti
7_3_SIST_KAZAL_ZA_SPREM_SLO.pdf
( 748 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Postopek za izbiro uporabnosti in simulacije PES DSPostopek za izbiro uporabnosti in simulacije PES DS
8_1_POST_ZA_IZB_UPORAB_SLO.pdf
( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Poročilo o izbranih shemah PESPoročilo o izbranih shemah PES
8_2_PORO_IZBRA_SHEM_PES_SLO.pdf
( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Skupni format usposabljanja o ekosistemskih storitvah ESS, PESSkupni format usposabljanja o ekosistemskih storitvah ESS, PES
9_1_SKUP_FORM_USP_EKO_SLO.pdf
( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Analizi rezultatov usposabljanjaAnalizi rezultatov usposabljanja
9_2_ANA_REZUL_SLO.pdf
( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Trajnostni načrt prilagajanja na klimatske spremembe na območjih Natura 2000Trajnostni načrt prilagajanja na klimatske spremembe na območjih Natura 2000
10_LP_TRAJN_NAC_PRI_KLIM_SPREM_SLO.pdf
( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Skupni model načrtov za prilagajanje na podnebne spremembe območij Natura 2000Skupni model načrtov za prilagajanje na podnebne spremembe območij Natura 2000
10_PP5_MODEL NAčRTOV_SL.pdf
( 918 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Prilagoditveni načrt za območje Natura 2000 Škocjanski zatokPrilagoditveni načrt za območje Natura 2000 Škocjanski zatok
10_PP5_NAčRT_SL.pdf
( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Laguna Caorle – Izliv reke TilmentPodatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Laguna Caorle – Izliv reke Tilment
11_LP_DB_PES_caorle_SL.pdf
( 2 byta, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Simulacija modela plačila za ekosistemske storitve (PES) za območje zgornja BeneškaSimulacija modela plačila za ekosistemske storitve (PES) za območje zgornja Beneška
11_LP_PES_LAG_VEN_SLO.pdf
( 832 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Simulacija modelov plačila za ekosistemske storitve (PES)Simulacija modelov plačila za ekosistemske storitve (PES)
11_LP_PES_SIMUL_MOD_IZLIV_VREKE_SLO.pdf
( 1 byte, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 “Zgornja beneškaPodatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 “Zgornja beneška
11_LP_POD_LIST_SHE_PLAC_BEN_LAG_SLO.pdf
( 908 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za »Cavana Monfalcone: Uporaba«Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za »Cavana Monfalcone: Uporaba«
11_PP2_PODAT_LIST_SHEM_EKO_UPOR_SLO.pdf
( 858 bytov, published on 16 Maj, 2022 - 13:59 )
Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 »Ca_Mon:UpravljanjePodatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 »Ca_Mon:Upravljanje
11_PP2_PODAT_LIST_SHEM_EKO_MONF_UPRAV_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 10:35 )
Simulacije plačilnih modelov za ekosistemske storitveSimulacije plačilnih modelov za ekosistemske storitve
11_PP2_SIMUL_PLAC_MODEL_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 10:35 )
Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Škocjanski zatok (1)Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Škocjanski zatok (1)
11_PP5_PODAT_KOV_LIST_PLAC_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 )
Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Škocjanski zatok (2)Podatkovni list sheme plačila za ekosistemske storitve za območje Natura 2000 Škocjanski zatok (2)
11_PP5_PODAT_LIST_SHEM_PLAC_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 )
Simulacija izbranih modelov plačil za ekosistemske storitveSimulacija izbranih modelov plačil za ekosistemske storitve
11_PP5_SIM_IZBRAN_MOD_SLO.pdf
( 3 byti, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 )
Skupni model simulacij shem plačila za ekosistemske storitve (PES)Skupni model simulacij shem plačila za ekosistemske storitve (PES)
11_PP5_SKUPNI_MODEL_SIMUL_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 )
Poročilo o rezultatih izobraževanja o načrtih za prilagajanje na podnebne spremembePoročilo o rezultatih izobraževanja o načrtih za prilagajanje na podnebne spremembe
12_PP5_POR_REZULT_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 )
Skupni izobraževalni model o prilagoditvenih načrtihSkupni izobraževalni model o prilagoditvenih načrtih
12_PP5_SKUP_IZOBR_MOD_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:15 )
Operativni načrti in študija izvedljivosti ukrepov prilagajanja podnebnim spremembamOperativni načrti in študija izvedljivosti ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam
13_LP_OPERAT_NAC_STUDI_IZVED.SLO_.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 )
Sporazum o sodelovanju med Dežela Veneto in pogodbo o mokriščih sistema lagune CaorleSporazum o sodelovanju med Dežela Veneto in pogodbo o mokriščih sistema lagune Caorle
13_LP_SPORAZ_SODEL_DEZ_VEN_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 )
Skupni model operativnih načrtov in študije izvedljivosti ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe Slovenska verzija/št. 2/Skupni model operativnih načrtov in študije izvedljivosti ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe Slovenska verzija/št. 2/
13_PP5_ SKUPNI_MODEL_OPER_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 )
Študija izvedljivosti operativnih načrtov ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembeŠtudija izvedljivosti operativnih načrtov ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe
13_PP5_POR NRSZ FIN_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 )
Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajanjem javnega naročila za izvedbo ukrepov za prilagajanje Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajanjem javnega naročila za izvedbo ukrepov za prilagajanje
13_PP5_RAZPISNA DOKUMENTACIJA_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 )
Usklajeni in potrjeni postopki za ekosistemske storitve (ess)Usklajeni in potrjeni postopki za ekosistemske storitve (ess)
14_PP2_USKL_ IN_POTRJENIL.pdf
( 2 byta, published on 23 Maj, 2022 - 11:31 )
Opredelitev skupne metodologije za sprejem v regulativne okvireOpredelitev skupne metodologije za sprejem v regulativne okvire
16_PP2_PROC_NORM_SL.pdf
( 2 byta, published on 23 Junij, 2022 - 09:49 )
Comparative evaluation of the effectiveness of the ECO-SMART project pilot casesComparative evaluation of the effectiveness of the ECO-SMART project pilot cases
14_PP2_REPORT_COMPARATIV_ENGL.pdf
( 4 byti, published on 23 Junij, 2022 - 09:49 )
ESOF2020 02-06_09_2020_abstract_Program_predstavitev.ESOF2020 02-06_09_2020_abstract_Program_predstavitev.
ESOF2020 abstract_Program_predstavitev.pdf
( 3 byti, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
ALL ABOUT PEOPLE_18_03_2021_Program_predstavitev ALL ABOUT PEOPLE_18_03_2021_Program_predstavitev
ALL ABOUT PEOPLE 2021_Program + predstavitev.pdf
( 4 byti, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
 FOV_1719_03_2021_predstavitev.pdf FOV_1719_03_2021_predstavitev.pdf
FOV 2021_predstavitev.pdf
( 2 byta, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
06Th_EUSAIR_Forum_11-12_05_2021_predstavitev06Th_EUSAIR_Forum_11-12_05_2021_predstavitev
06Th_EUSAIR_Forum_2021_predstavitev.pdf
( 4 byti, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
IRDO 11_06_2021 - predstavitevIRDO 11_06_2021 - predstavitev
IRDO 2021 - predstavitev.pdf
( 2 byta, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
AdapTM_12-13_07_2021_Program_ predstavitev.pdf AdapTM_12-13_07_2021_Program_ predstavitev.pdf
AdapTM_Program_ predstavitev.pdf
( 2 byta, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
ECDAY_21_09_2021_Program + predstavitevECDAY_21_09_2021_Program + predstavitev
ECDAY_ECO-SMART_Program + predstavitev.pdf
( 1 byte, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
LIFEREDUNE_25_03_2022_Program_predstavitevLIFEREDUNE_25_03_2022_Program_predstavitev
LIFEREDUNE_Program_predstavitev.pdf
( 4 byti, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
LETNI DOGODEK_31_05_2022LETNI DOGODEK_31_05_2022
LETNI DOGODEK 2022.pdf
( 581 bytov, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
IRDO_03_06_2022_ predstavitevIRDO_03_06_2022_ predstavitev
IRDO 2022_ predstavitev.pdf
( 4 byti, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
ZAKLJUČNA KONFERENCA_07_06_2022_Program_predstavitevZAKLJUČNA KONFERENCA_07_06_2022_Program_predstavitev
ZAKLJUČNA KONFERENCA_Program + predstavitev.pdf
( 7 bytov, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
Webinar_congiunto_Program_predstavitevWebinar_congiunto_Program_predstavitev
webinar_congiunto_Program +predstavitev.pdf
( 10 bytov, published on 24 Junij, 2022 - 07:07 )
Diseminacijski dogodki projekta Eco-SmartDiseminacijski dogodki projekta Eco-Smart
01 - Dogodki razširjanja ITA-SLO_24_06_22.pdf
( 9 bytov, published on 27 Junij, 2022 - 11:41 )
Diseminacijski dogodki projekta Eco-SmartDiseminacijski dogodki projekta Eco-Smart
02 - Dogodki razširjanja ITA-SLO_24_06_22.pdf
( 11 bytov, published on 27 Junij, 2022 - 11:41 )
Zbirka znanstvenih, informativnih in izobraževalnih publikacij in člankovZbirka znanstvenih, informativnih in izobraževalnih publikacij in člankov
COM4_LP_REPORT_ARTICOLI_PP2_PP3_PP5_IT-SLO.pdf
( 13 bytov, published on 27 Junij, 2022 - 13:56 )
EKOSISTEMSKE STORITVE, PODNEBNE SPREMEMBE IN OBALNA OBMOČJA NATURA 2000, priročnik za učiteljeEKOSISTEMSKE STORITVE, PODNEBNE SPREMEMBE IN OBALNA OBMOČJA NATURA 2000, priročnik za učitelje
publikacija_slo.pdf
( 17 bytov, published on 29 Junij, 2022 - 19:24 )
Publikacija Konec projekta EcoSmartPublikacija Konec projekta EcoSmart
EcoSmart-brosura-SLO- Version.pdf
( 2 byta, published on 30 Junij, 2022 - 21:30 )
Poročilo o študijah izvedljivosti operativnih načrtov za ukrepe prilagajanja območij Natura 2000Poročilo o študijah izvedljivosti operativnih načrtov za ukrepe prilagajanja območij Natura 2000
13_LP_PP3_PP5_REPORT_STUD_FATT_EC_PIANI_OPERATIVI_SL.pdf
( 3 byti, published on 30 Junij, 2022 - 21:30 )
Primerjalna ocena učinkovitosti pilotnih primerov projekta ECO-SMARTPrimerjalna ocena učinkovitosti pilotnih primerov projekta ECO-SMART
14_PP2_REPORT_COMPARATIV_SLO.pdf
( 5 bytov, published on 30 Junij, 2022 - 21:30 )
Format splošnega postopka za sprejemanje rezultatov projekta v regulativni okvirFormat splošnega postopka za sprejemanje rezultatov projekta v regulativni okvir
16_LP_FORMAT_ADOZ_NORM_SLO.pdf
( 2 byta, published on 30 Junij, 2022 - 21:30 )
Opredelitev skupne metodologije za sprejem v regulativne okvireOpredelitev skupne metodologije za sprejem v regulativne okvire
16_PP2_PROC_NORM_SL.pdf
( 2 byta, published on 30 Junij, 2022 - 21:30 )
Zbirka znanstvenih, informativnih in izobraževalnih publikacij in člankovZbirka znanstvenih, informativnih in izobraževalnih publikacij in člankov
COM4_LP_REPORT_ARTICOLI_PP2_PP3_PP5_IT-SLO.pdf
( 13 bytov, published on 30 Junij, 2022 - 21:30 )
Zbirka informacijskih dogodkov, na katerih je partnerstvo promoviralo projektne dejavnosti in rezultateZbirka informacijskih dogodkov, na katerih je partnerstvo promoviralo projektne dejavnosti in rezultate
01 - COM1_LP_REPORT_EVENTI_IT_SLO.pdf
( 19 bytov, published on 30 Junij, 2022 - 21:30 )
Zbirka informacijskih dogodkov, na katerih je partnerstvo promoviralo projektne dejavnosti in rezultateZbirka informacijskih dogodkov, na katerih je partnerstvo promoviralo projektne dejavnosti in rezultate
02 - COM1_LP_REPORT_EVENTI_IT_SLO.pdf
( 17 bytov, published on 30 Junij, 2022 - 21:30 )
Študija izvedljivosti operativnih načrtov za ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam za pilotno območje Natura 2000 Cavana di MŠtudija izvedljivosti operativnih načrtov za ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam za pilotno območje Natura 2000 Cavana di M
ATT 13 PP2 SLO.pdf
( 2 byta, published on 21 Julij, 2022 - 13:47 )
Poročilo o študijah izvedljivosti operativnih načrtov za ukrepe prilagajanja območij Natura 2000Poročilo o študijah izvedljivosti operativnih načrtov za ukrepe prilagajanja območij Natura 2000
13_LP_PP2_PP3_PP5_REPORT_STUDIO_FATT_ECON_SL.pdf
( 4 byti, published on 25 Julij, 2022 - 14:52 )
Predloga načrta prilagajanja podnebnim spremembam za območja Natura 2000Predloga načrta prilagajanja podnebnim spremembam za območja Natura 2000
10_PP2_NACRT_SL.pdf
( 7 bytov, published on 26 Avgust, 2022 - 11:39 )
BROŠURA PILOTNE AKCIJE.pdf (2.22 MB)BROŠURA PILOTNE AKCIJE.pdf (2.22 MB)
Cavana pri Tržiču BROŠURA PILOTNE AKCIJE.pdf
( 2 byta, published on 1 September, 2022 - 13:41 )
PRIROČNIK ZA UČITELJEPRIROČNIK ZA UČITELJE
publikacija_SLO.pdf
( 16 bytov, published on 19 December, 2022 - 09:12 )
Seminarji MODEL o prenosljivosti in sprejetje ekosistemskih storitev (ESS), plačilnih sistemov (PES) Seminarji MODEL o prenosljivosti in sprejetje ekosistemskih storitev (ESS), plačilnih sistemov (PES)
15_PP2_ MODEL Format _Seminar_SLO LV REV.pdf
( 4 byti, published on 27 Januar, 2023 - 10:54 )
Strategija za kapitalizacijo rezultatov projekta po njegovem zaključkuStrategija za kapitalizacijo rezultatov projekta po njegovem zaključku
2_C9_3_STRAT_CAP_OUT_IT_SL.pdf
( 2 byta, published on 27 Januar, 2023 - 10:54 )
Načrt za naknadno komunikacijoNačrt za naknadno komunikacijo
2_C9_2_PP4_PIANO_COM_POST_IT_SL.pdf
( 1 byte, published on 27 Januar, 2023 - 10:54 )
Projektna komunikacijska strategijaProjektna komunikacijska strategija
2_C9_1_PP4_PIANO_COM_PROG_IT_SL.pdf
( 5 bytov, published on 27 Januar, 2023 - 10:54 )
Strategija komunikacije preko družbenih omrežjiStrategija komunikacije preko družbenih omrežji
2-C6_1_STRAT_SOC_IT_SLO.pdf
( 2 byta, published on 27 Januar, 2023 - 10:54 )
Poročilo o simulaciji modelov plačila za ekosistemske storitve (PES) in izbiri modela Poročilo o simulaciji modelov plačila za ekosistemske storitve (PES) in izbiri modela
11_LP_PP3_PP2_PP5_SLO.pdf
( 4 byti, published on 31 Januar, 2023 - 14:41 )
predstavitve fotoseminarjev za učitelje ZRS_RRCpredstavitve fotoseminarjev za učitelje ZRS_RRC
seminario insegnanti_Spletna delavnica za učitelje_21_04_22.pdf
( 9 bytov, published on 2 Februar, 2023 - 14:09 )
Dogovor med zainteresiranimi stranmi Občina Tržič in Okoljevarstveno združenje »Eugenio Rosmann , Združenje »Legambiente« "IgnazDogovor med zainteresiranimi stranmi Občina Tržič in Okoljevarstveno združenje »Eugenio Rosmann , Združenje »Legambiente« "Ignaz
13_PP2_accordo_IT_SLO.pdf
( 2 byta, published on 9 Februar, 2023 - 11:00 )
SPORAZUM_ACCORDO_ZRS_RRCSPORAZUM_ACCORDO_ZRS_RRC
13_PP5_SPORAZUM_ACCORDO_IT_SLO.pdf
( 3 byti, published on 9 Februar, 2023 - 12:39 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Prispevati k ohranitvi biorazličnosti območij NATURA 2K ITA-SLO na osnovi razvoja in pilotne uporabe metod ESS/PES za sestavo načrtov za prilagoditev klimatskim spremembam. Projekt prispeva k cilju CO23 z vzpostavitvijo skupnega prilagodljivega in prenosljivega sistema ESS/PES z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za zaščito biorazličnosti s pilotnimi posegi, tečaji in delavnicami o ESS in PES in posegi za kapitalizacijo v sklopu regijske zakonodaje.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 01.04.2020

Kontakti

Regione del Veneto – U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi

0039041 2794570
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 30123 Venezia (VE) Italia
Monia Simionato

Comune di Monfalcone

00390481 494204
Piazza della Repubblica 8 34074 Monfalcone (GO) Italia
Rada Orescanin

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Industriale

0039049 8275539
Via Gradenigo 6/a 35131 Padova (PD) Italia
Conte Lino

Regionalni Razvojni Center Koper

00386 05 6637585
Ulica 15. Maja 15 6000 Koper Slovenija
Tadej Žilić

Znanstveno-raziskovalno središče Koper

+386 5 66 37 700
Garibaldijeva 1 6000 Koper Slovenija
dr. Liliana Vižintin