Eco-Smart: Predlog metodologije za tveganje podnebnih sprememb Ocena obalnih habitatov na podlagi vrednotenja Ekosistemske storitve: izkušnje, pridobljene iz INTERREG Projekt ECO-SMART

Novice

Ta članek predstavlja metodo ocene tveganja podnebnih sprememb, ki združuje socialno ekološki teoretični okvir ocenjevanja ekosistemskih storitev z lokalnimi deležniki sodelovanje, za sistematično prepoznavanje vprašanj, povezanih s podnebjem, za lokalne zaščitene habitati.

Metodologijo smo uporabili na izbranih območjih Natura 2000 ob Jadranu obala, območje z velikim tveganjem izgube storitev ekosistema zaradi podnebnih sprememb.

Rezultati kažejo, da je vsako od ocenjenih območij, kljub temu, da je ob obali istega morja, prizadeto z različnimi vprašanji, povezanimi s podnebjem, ki vplivajo na različne habitate in temu primerno ekosistemske storitve.

Metodologija je bila ocenjena kot robustna in splošno uporabna, saj obravnava svojevrsten odziv na podnebne spremembe vsakega naravovarstvenega območja v habitatov in ekosistemskih storitev ter tako lahko postane uporabno orodje za javnost oblasti, upravitelji gradbišč in druge zainteresirane strani, da prispevajo k načrtu za posamezno lokacijo ukrepi adaptacije, konservacije in obnove

sustainability.pdf
( 1 byte, published on 2 September, 2022 - 09:28 )
Tools