CLEAN BERTH

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
881.842,06€
Prispevek ESRR:
749.565,75€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
881842.06€
Prispevek ESRR: 
749565.75€

CLEAN BERTH

Čezmejno medinstitucionalno sodelovanje za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je bil okrepiti institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, na čezmejni ravni, s skupno zasnovanimi in usklajenimi akcijskimi načrti ter z dolgoročno strategijo za zagotovitev varnosti in konkurenčnosti pristanišč.

Povzetek projekta: 

31. avgusta 2022 se je zaključil projekt CLEAN BERTH - čezmejno institucionalno sodelovanje za okoljsko trajnost in energetsko učinkovitost v pristaniščih.

Na začetku projekta, leta 2020, pristanišča programskega območja niso imela skupnega modela okoljskega načrtovanja in strategije učinkovite rabe energije in se pri sprejemanjem strategij in ukrepov na omenjenih področjih niso usklajevala, kar je privedlo do neskladnosti na področju okoljevarstva. Cilj projekta CLEAN BERTH je bil okrepiti čezmejno medinstitucionalno sodelovanje za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkoviti pristanišč. Izdelan je bil čezmejni načrt za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, prilagojen vsakemu pristanišču z ad hoc načrtom (DS3.1); ta je bil preizkušen z dejanskimi pilotnimi aktivnostmi z otipljivimi rezultati (DS3.2). Na osnovi izsledkov DS3.1 in DS3.2 so nato pristanišča programskega območja podpisala protokol za izvajanje skupne čezmejne strategije, kar  zagotavlja usklajene srednjeročne in dolgoročne politike (DS3.3). Od tega bodo imeli neposredne koristi občani, ki živijo v bližini pristanišč. Doslej še noben projekt ni združil vseh pristanišč na programskem območju v iskanju skupnih rešitev za skupne probleme, prav tako še nikoli ni bila oblikovana skupna čezmejna strategija.

Glavni rezultati: 

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je bil okrepiti sodelovanje in institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja. Ključna tema je bila zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč s pomočjo skupno zasnovanih akcijskih načrtov in strategij. Projekt zagotavlja dolgoročno sodelovanje pristanišč. V okviru projekta CLEAN BERTH so bili doseženi naslednji specifični rezultati: 1) Izboljšanje kompetenc pristanišč pri skupnem načrtovanju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti v pristaniščih kot ključni pogoj za zagotavljanje osnove za dolgoročno spremembo. Izmenjava izkušenj in primerjalna analiza dobrih praks sta bili za zaposlene pristanišč zelo koristni, saj sta nudili trdno osnovno znanja za izboljšanje kompetenc pri načrtovanju. 2) Usklajevanje politik in aktivnosti za izboljšanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč na čezmejni ravni. Izdelava skupnega načrta za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti in njegova prilagoditev vsakemu pristanišču. Poskusno izvajanje slednjega s konkretnimi pilotnimi aktivnostmi so bili osnova za standardizacijo ukrepov varstva okolja in za zagotavljanje okoljske trajnosti in konkurenčnosti pristanišč programskega okolja. 3) Institucionalizacija čezmejnega upravljanja okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti. S podpisom skupnega protokola za ustanovitev čezmejne medinstitucionalne platforme so se vsa pristanišča programskega območja zavezala, da bodo dolgoročno izvajala skupno strategijo za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti tudi po zaključku projekta.

Partner

Vodilni partner

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli

Udine

Projektni partner št.2

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni dokumenti

Brochure - SIBrochure - SI
brochure clean berth_SI_FINAL.pdf
( 1 byte, published on 5 Marec, 2021 - 10:07 )
Newsletter #1 - SINewsletter #1 - SI
CLEAN_BERTH_newsletter1_SI.pdf
( 852 bytov, published on 5 Marec, 2021 - 10:07 )
Poročilo o sedanjem stanjuPoročilo o sedanjem stanju
D.3.1.2.1_Poročilo o sedanjem stanju.pdf
( 1 byte, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče TrstNačrt Pristanišče Trst
D.3.1.3.2_NAČRT AdSP-MAO TRST.pdf
( 1 byte, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče TržičNačrt Pristanišče Tržič
D.3.1.3.3_NAČRT AdSP-MAO MONFALCONE-TRŽIČ.pdf
( 1 byte, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče NogaroNačrt Pristanišče Nogaro
D.3.1.3.4_Načrt_Porto_Nogaro.pdf
( 1 byte, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče BenetkeNačrt Pristanišče Benetke
D 3.1.3.5 _Načrt Pristanišče Benetke.pdf
( 586 bytov, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Pristanišče ChioggiaNačrt Pristanišče Chioggia
D3.1.3.6 NAČRT PRISTANIŠČE CHIOGGIA.pdf
( 586 bytov, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Načrt Luka KoperNačrt Luka Koper
D.3.1.3.7_NAČRT LUKA KOPER.pdf
( 915 bytov, published on 8 Februar, 2022 - 16:09 )
Čezmejni akcijski načrtČezmejni akcijski načrt
D.3.1.3.8_ČEZMEJNI AKCIJSKI NAČRT.pdf
( 707 bytov, published on 14 Februar, 2022 - 12:14 )
Poročilo o dobrih praksahPoročilo o dobrih praksah
D.3.1.2.2_POROČILO BEST_PRACTICE.pdf
( 740 bytov, published on 28 Februar, 2022 - 15:46 )
Newsletter #2 SLONewsletter #2 SLO
CLEAN_BERTH_newsletter2_SI.pdf
( 852 bytov, published on 6 Maj, 2022 - 11:10 )
Newsletter #3 SLONewsletter #3 SLO
CLEAN BERTH_NEWSLETTER 3_SLO.pdf
( 837 bytov, published on 23 Maj, 2022 - 12:16 )
ČEZMEJNA STRATEGIJAČEZMEJNA STRATEGIJA
D.3.3.2.1_ČEZMEJNA STRATEGIJA.pdf
( 1 byte, published on 30 Maj, 2022 - 10:17 )
Skupni protokol za stalno čezmejno sodelovanje na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti Skupni protokol za stalno čezmejno sodelovanje na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti
D.3.3.2.2_CLEAN BERTH_PROTOCOLLO-PROTOKOL_signed.pdf
( 2 byta, published on 14 Junij, 2022 - 17:07 )
Newsletter #4 SLONewsletter #4 SLO
CLEAN_BERTH_newsletter4_SI.pdf
( 766 bytov, published on 21 Junij, 2022 - 13:07 )
ADSPMAO PILOTNI UKREPADSPMAO PILOTNI UKREP
D.3.2.2.1_ADSPMAO_PILOTNI UKREP_SL.pdf
( 1 byte, published on 28 Junij, 2022 - 12:06 )
COSEF PILOTNI UKREP 1COSEF PILOTNI UKREP 1
D.3.2.2.3_COSEF_PILOTNI UKREP 1_SLO DEF.pdf
( 1 byte, published on 28 Junij, 2022 - 12:06 )
COSEF PILOTNI UKREP 2COSEF PILOTNI UKREP 2
D.3.2.2.3_COSEF_PILOTNI UKREP 2_SLO_def.pdf
( 3 byti, published on 28 Junij, 2022 - 12:06 )
prispevki zainteresiranih straniprispevki zainteresiranih strani
CLEAN_BERTH_D.3.3.1.4-5_prispevki zainteresiranih strani.pdf
( 954 bytov, published on 25 Julij, 2022 - 13:13 )
LK PILOTNA AKTIVNOSTLK PILOTNA AKTIVNOST
D.3.2.24_PILOTNA AKTIVNOST LK - SLO.pdf
( 3 byti, published on 2 Avgust, 2022 - 14:50 )
ADSPMAS PILOTNA AKTIVNOSTADSPMAS PILOTNA AKTIVNOST
D3.2.2.2_PILOTNA AKTIVNOST ADSPMAS.pdf
( 1 byte, published on 17 Avgust, 2022 - 12:11 )
KONČNA PUBLIKACIJAKONČNA PUBLIKACIJA
D.2.3.1_KONČNA PUBLIKACIJA Clean-berth-Slo.pdf
( 11 bytov, published on 12 September, 2022 - 12:17 )
PILOTNE AKTIVNOSTI - SKUPNO POROČILOPILOTNE AKTIVNOSTI - SKUPNO POROČILO
CLEAN_BERTH_D.3.2.1.4_Piloti_skupno_porocilo_SI.pdf
( 5 bytov, published on 10 Oktober, 2022 - 10:26 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Osnovni cilj projekta CLEAN BERTH je bil okrepiti institucionalno zmogljivost pristanišč programskega območja in izdelati nove osnove za usklajeno in stalno upravljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, na čezmejni ravni, s skupno zasnovanimi in usklajenimi akcijskimi načrti ter z dolgoročno strategijo za zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti pristanišč.

 

IZVAJANJE PROJEKTA

Projekt se je začel 1. 3. 2020 in zaključil 31. 8. 2022. Dejavnosti projekta so povzete v naslednjih točkah.

Študija dobrih praks za okoljsko trajnost in energetsko učinkovitost pristanišč ter Načrti za okoljsko trajnost in energetsko učinkovitost pristanišč na Programskem območju

Kot prvo aktivnost so projektni partnerji izdelali popis izpustov TGP. Popis emisij predstavlja pomembno orodje, ki ga lahko uporabimo tudi za primerjavo količin izpustov med terminali ali med pristanišči, kar omogoča identifikacijo kritičnosti ter učinkovitejše odločanje o prioritetnih naložbah ali uvedbi tehnoloških inovacij za zmanjšanje emisij. Na podlagi izračuna ogljičnega odtisa vsakega pristanišča so bile v naslednji fazi opredeljene dobre prakse na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti.

Skupno poročilo o trenutnem stanju je posameznim pristaniščem omogočilo izdelavo individualnih akcijskih načrtov okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti, ki so bili nato združeni v en sam čezmejni akcijski načrt za krepitev okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč. Cilj je doseči postopno zmanjševanje emisijskih faktorjev na območju pristanišča.

Čezmejni akcijski načrt za povečanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč (O1) in Analiza pilotnih ukrepov (O2)

V skupnem čezmejnem akcijskem načrtu so identificirane strategije in dejavnosti, ki jih bodo pristanišča izvajala za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in na področju energetske učinkovitosti v desetletnem obdobju. Ukrepi naslavljajo različna področja vpliva pristaniške dejavnosti na okolje, od izpustov, ki nastanejo pri administrativnem upravljanju pristanišča, do izpustov, ki nastanejo pri operativnem izvajanju pristaniške storitve na celotni logistični verigi pristanišč.

Pristanišča CLEAN BERTH so prvič uskladila čezmejni načrt za krepitev okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč. Načrt je sestavljen iz specifičnih pilotnih ukrepov za posamezna pristanišča, ki so v njihovi skupni izvedbi privedli

do znatnih rezultatov pri doseganju vedno bolj zelenih ciljev:

  • Pristanišče Trst - postavitev treh polnilnih postaj za električna vozila;
  • Pristanišče Nogaro - zamenjava dela razsvetljave v Pristanišču Nogaro s tehnologijo LED in nakup električnega vozila
  • Pristanišče Benetke - nakup naprav za spremljanje hrupa in namestitev opreme za izboljšanje energetske učinkovitosti pristaniških območij in infrastrukture
  • Luka Koper - nakup dveh radarskih instrumentov za zaznavanje prisotnosti škodljivih snovi v morju in postavitev polnilnih postaj za električna vozila.

DOSEŽENI REZULTATI

Protokol za vzpostavitev stalnega sistema čezmejnega sodelovanja na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč (O3)

Naslednji korak je bila priprava Čezmejne strategije za povečanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč za opredelitev glavnih izzivov v pomorskem sektorju ter splošnih in operativnih smernic za skupno in sinergijsko uresničevanje ciljev okoljske trajnosti. Pomen čezmejnega sodelovanja je bil poudarjen tudi na zaključni konferenci z naslovom "Zelena in pametna pristanišča v jadransko-jonski regiji. Prispevek evropskega teritorialnega sodelovanja med Italijo, Hrvaško in Slovenijo", ki jo je 8. junija 2022 v Trstu organizirala Pristaniška uprava vzhodnega Jadrana v sodelovanju z deželo Furlanijo Julijsko krajino, pod okriljem Evropske makro strategije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) ter v povezavi s projekti, ki jih sofinancira program Interreg Italija-Hrvaška 2014-2020. Projektni partnerji CLEAN BERTH so ob zaključku konference podpisali Protokol o vzpostavitvi stalnega sistema čezmejnega sodelovanja na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč, katerega namen je nadaljnja krepitev plodnega sodelovanja, ki se je začelo med izvajanjem projekta. Glavna področja delovanja bodo izmenjava dobrih praks, skupno usposabljanje in pobude za ozaveščanje ter skupno sodelovanje pri sofinanciranih projektih za spodbujanje čezmejnega sodelovanja na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti. V prihodnjih letih bo poudarek predvsem na iskanju novih rešitev na področju alternativnih virov energije za uporabo v pristaniški logistiki.

 

 

Kontakti

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

0039 040 6732617
Via Karl Ludwig von Bruck 3 34144 Trieste (TS) Italia
alberto.cozzi@porto.trieste.it
Cozzi Alberto
acozzi@porto.trieste.it

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli

0039 0432 506285
Via Cussignacco, 5 – 33100 Udine
Gianluca De Cecco
gianlucadececco@cosef.fvg.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia

0039 041 5334243
Santa Marta – Fabbricato 13 30123 Venezia (VE) Italia
apv@port.venice.it
Orlandi James
james.orlandi@port.venice.it

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d.

00386 5 66 56 644
Vojkovo nabrezje 38 6000 Koper Slovenija
portkoper@luka-kp.si
Richter Roberto
roberto.richter@luka-kp.si

Univerza na Primorskem

00386 5 6177054
Titov trg 4 6000 Koper Slovenija
projektna.pisarna@upr.si
Paliska Dejan
dejan.paliska@upr.si