Tudi CLEAN BERTH na delavnici BLUEAIR

Novice

Primerjava 18 projektov s področja trajnostnega razvoja, zelenega in digitalnega prehoda, ki jih financirajo evropski skladi. Njihov cilj je postavitev temeljev za ustanovitev nadnacionalne skupnosti za modro rast.

Spletni dogodek je 12. maja 2022 organiziral projekt BLUEAIR, ki ga financira program Interreg ADRION 2021-2027. Vodilni partner je Area Science Park, sodeluje pa 31 partnerjev iz jadransko-jonskih držav. Cilj projekta je spodbujanje skupne strategije pametne specializacije, usmerjene v modro rast tega območja.

Uprava za pristaniški sistem vzhodnega Jadrana, InCE - Srednjeevropska pobuda, Maritime Technology Cluster FJK in OGS - Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko so predstavili svoje projekte, dogodek pa je zaključil Osrednji direktorat za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino Furlanije-Julijske krajine s predstavitvijo, ki se je osredotočila na strategijo pametne in trajnostne specializacije FJK s posebnim poudarkom na modri rasti.

Na delavnici, ki je slonela na medsebojnem prepletanju projektov, so bili opredeljeni najpomembnejši izzivi za trajnostno modro rast, ki jih predstavljajo predvsem visoki stroški, povezani s potrebnim tehnološkim razvojem, in odpor do sprememb v praksah/postopkih samega sektorja.

Glede na podoben cilj - okoljska trajnost in energetska učinkovitost pristanišč - je Pristaniška uprava vzhodnega Jadrana, vodilni partner projekta CLEAN BERTH, predstavila glavne vsebine projekta in predhodne rezultate, kar je omogočilo plodno izmenjavo izkušenj in povezovanje med projekti, ki jih financira EU.

 

Tools