Sofinancirani projekti

Prednostna os 4
Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza
Prednostna os 4
Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu
Prednostna os 4
Harmonizacija podatkov za čezmejno upravljanje prostora
Prednostna os 4
Čezmejna mreŽa za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje
Prednostna os 4
Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi
Prednostna os 4
Čezmejna mreža sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje mnozičnih nesreč
Prednostna os 4
Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev
Prednostna os 4
SECNET: Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti

Strani