NEX AID

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
38 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
879.967,72€
Prispevek ESRR:
747.972,55€

The project in numbers

Trajanje: 
38 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
879967.72€
Prispevek ESRR: 
747972.55€

NEX AID

Čezmejna mreža sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje mnozičnih nesreč
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj je prispevati k okrepitvi čezmejnega institucionalnega sodelovanja subjektov, ki so odgovorni za izvajanje nujne medicinske pomoči, z izoblikovanjem skupnih rešitev za izboljšanje koordinacije zdravstvenih storitev NMP.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv projekta NEX AID je prispevati k vključujoči rasti EU preko krepitve institucionalnih zmogljivosti na področju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju. Skupni cilj je okrepiti čezmejno institucionalno sodelovanje z namenom izboljšanja ukrepanja v razmerah nujne medicinske pomoči (NMP) in upravljanja izrednih razmer nujne medicinske pomoči. Predvidene spremembe bodo dosežene z vzpostavitvijo trajnostne čezmejne mreže sistemov nujne medicinske pomoči za oblikovanje in izvajanje skupnih čezmejnih protokolov in sporazumov. Neposredni učinki: a) 3 Protokoli in čezmejni Sporazumi (1) obravnava vodenja in premestitve pacientov z več istočasnimi poškodbami (2) vzpostavitev skupnega podpornega komunikacijskega sistema; (3) upravljanje izrednih razmer in opredelitev skupnega čezmejnega intervencijskega načrta; b) programi usposabljanja zdravstvenega in ne-zdravstvenega osebja. Ciljne skupine: javna uprava, zdravstvene ustanove, zaposleni v zdravstvu in pacienti. Nujen je čezmejni pristop zaradi zagotovitve potreb zdravstvenega varstva prebivalcev programskega območja, zlasti za patologije pri katerih je odločilen odzivni čas in za primere nujne medicinske pomoči v množičnih nesrečah. NEX AID predstavlja novost: prvi primer čezmejnega upravljanja množičnih nesreč.

Glavni rezultati: 

Izvedeno je bilo čezmejno sodelovanje na področju zdravstva, z oblikovanjem in izvajanjem skupnih protokolov in čezmejnih sporazumov za skupno vodenje ukrepov nujne medicinske pomoči. Oblikovane so bile optimalne skupne rešitve za uskladitev koordinacije nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju. Vzpostavljeno je bilo čezmejno radijsko komuniciranje v primeru množične nesreče. Izvedeni so bili tečaji zdravstvenega usposabljanja s certifikatom ECM za italijansko in slovensko zdravstveno osebje, zaposleno na področju nujne medicinske pomoči.

 

Partner

Šlo je za prvo čezmejno sodelovanje za obvladovanje izrednih zdravstvenih razmer in nekonvencialnih izrednih razmer.

Čezmejni pristop je potreben za zagotavljanje zdravstvenih potreb prebivalcev programskega območja v primeru množičnih nesreč, zlasti za patologije, v katerih je odzivni čas ključnega pomena.

https://youtu.be/TyP6Kt0e8SU

 

 

Vodilni partner

Azienda ULSS 3 Serenissima

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Splošna bolnišnica Izola

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Splošna bolnišnica Jesenice

Gorenjska
SLO

Projektni partner št.3

Comune di Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica

Goriška
SLO

Cilji in aktivnosti

Glavni skupni cilj je bilo prispevati k okrepitvi čezmejnega institucionalnega sodelovanja subjektov, ki so odgovorni za izvajanje nujne medicinske pomoči, z izoblikovanjem skupnih rešitev za izboljšanje koordinacije zdravstvenih storitev NMP.

Glavni cilji projekta so bili:

1. izvajanje čezmejnega sodelovanja na področju zdravja z razvojem in izvajanjem skupnih protokolov ter čezmejnih sporazumov za skupno upravljanje ukrepov nujne medicinske pomoči;

2. oblikovanje optimalnih skupnih rešitev za usklajevanje nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju;

3. Izvajanje certificiranih tečajev in usposabljanj za italijansko in slovensko zdravstveno osebje, zaposleno na področju nujne medicinske oskrbe.

AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA:

V okviru DS Projektno upravljanje so bili redno izvajani sestanki s projektnimi partnerji z namenom skupnega načrtovanja opravljenih nalog, aktivnosti, komunikacije in planiranja.

Sestanki so potekali v »živo« in kasneje, iz razloga epidemije, preko aplikacije Zoom.

V okviru DS Komunikacija so bili izvedeni dogodki za promocijo in obveščanje o projektu. Izvedena sta bila dva večja dogodka in sicer Kick off meeting v Veneziji in zaključna konferenca na Bledu.

SESTANEK IZOLA_0.jpg

 

Kampanje obveščanja so potekale tako na temo projekta samega kot tudi ob vseh izvedenih aktivnostih. Obveščanje je potekalo preko lokalnih in nacionalnih medijev.

 

Pripravili smo plakate, roll-up e in predstavitveno brošuro.

Letak SLO.pdf

 

O projektu se je pisalo tako ba FB in instagramu. Najdete ga lahko pod #NEXAID.

 

V okviru DS Protokoli in čezmejni sporazumi je bil sklenjen čezmejni sporazum med ASUGI in SB Izola, ki vsebuje načrt nujnih ukrepov  v primeru masovnih nesreč.

NEX AID POLYTRAUMA PROTOCOL_final.pdf

Ocenili so se že pripravljeni protokoli za obravnavo politravmirancev pri posameznih PP. Pregledale so se aktivnosti in priložnosti za izboljšave. Pripravljen je bil NAČRT ZA OBVLADOVANJE IZREDNIH DOGODKOV OB MNOŽIČNIH NESREČAH DRUŽBE NEX AID.

Pripravljen je bil NAČRT RADIJSKIH ZVEZ NEX AID.

NEX AID RADIO COMMUNICATION PROTOCOL_final.pdf

Najbolj odmevne in hkrati zelo poučne in dobrodošle pa sta bili izvedeni simulacijski vaji – množičnih nesreč, AMOK v Novi Gorici in vaja Marghera.

DOSEŽENI REZULTATI:

  • 1 – oblikovani so bili čezmejni sporazumi in protokoli,
  • 2 – oblikovan dogovor o obravnavi in prevozu pacientov s politravmo,
  • 3 – vzpostavitev čezmejne radio komunikacije v primeru množične nesreče,
  • 4 – izvedeni so bili tečaji in usposabljanja za zdravstveno osebje in laično javnost.

Začetek projekta 1.1. 2020, konec 31.8.2022.

Kontakti

Azienda ULSS 3 Serenissima

0039 041 5795144
Via Don Tosatto 147 30174 Venezia (VE) Italia
azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it
Rosin Federica
progetti.ricerca@aulss3.veneto.it

Splošna bolnišnica Izola

0038 6 51 280 280
Polje 40 6310 Izola Slovenija
tajnistvo.direktor@sb-Izola.si
Golob Peter
peter.golob@sb-izola.si

Splošna bolnišnica Jesenice

00386 4 586 84 15
Cesta Maršala Tita 112 4270 Jesenice Slovenija
info@sb-je.si
Valjavec Maja
maja.valjavec@sb-je.si

Comune di Venezia

0039 041 2747829
San Marco 4136 30124 Venezia (VE) Italia
politiche.comunitarie@comune.venezia.it
Ravenna Paola
politiche.comunitarie@comune.venezia.it

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)

0039 040 3995263
Via Giovanni Sai 1-3 34128 Trieste (TS) Italia
dg@asuits.sanita.fvg.it
Peratoner Alberto
alberto.peratoner@asuits.sanita.fvg.it

Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica

00386 31 868 801
Rejčeva ulica 4 5000 Nova Gorica Slovenija
info@zd-go.si
Kokoravec Petra
petra.kokoravec@zd-go.si