GeoKarst

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
33 mesecev
Začetek: 03.02.20
Konec: 31.10.22
Št. partnerjev: 4
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
882.331,00€
Prispevek ESRR:
749.981,35€

The project in numbers

Trajanje: 
33 mesecev
Start / End: 
03.02.20 to 31.10.22
Project progress: 
94%
Budget: 
882331.00€
Prispevek ESRR: 
749981.35€

GeoKarst

Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev na območju Matičnega Krasa k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

Povzetek projekta: 

Glavni namen je prispevati k tesnejšemu sodelovanju in večji usklajenosti med državama na področju upravljanja območja, zagotavljanja učinkovitejšega varstva virov, trajnostnega razvoja in krepitve konkurenčnosti. Splošni cilj je okrepitev zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem ključnih akterjev k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive z namenom povečanja intenzivnosti sodelovanja na Krasu z izmenjavo izkušenj in prenosom praks na programsko območje. V strateškem projektu KRASCARSO je bilo ugotovljeno, da bo integracija homogenega območja Krasa dosežena z vzpostavitvijo čezmejnega geoparka, kot razvojnega orodja za trajnostno rabo virov. Inovativni pristop vrednotenja in prezentacije dediščine, ki temelji na vključevanju, izobraževanju in mreženju lokalnih deležnikov ter spodbujanju novih podjetniških idej, bo povečal identifikacijo lokalnih subjektov z območjem in njegovo prepoznavnost. Čezmejni upravljavski načrt in skupne rešitve predstavljajo izvirno rešitev za trajnostni razvoj Krasa v korist ciljnih skupin.

Glavni rezultati: 

Prvi ključni rezultat projekta je Akt o ustanovitvi čezmejnega geoparka na območju Matičnega Krasa, ki predstavlja podlago za pravno formalno ustanovitev čezmejnega geoparka, s čimer bo doseženo čezmejno sodelovanje in upravljanje ter trajnosti razvoj. Dokument bo potrebno sprejeti na pristojnih svetih občin in dežele, zato bo v tej zvezi v sklopu projekta sklenjen čezmejni sporazum v okviru katerega bo določen protokol za sprejem akta. Drugi ključni rezultat projekta je prispevati dve skupni rešitvi za zagotavljanje večje povezanosti, skladnosti in usklajenosti upravljanja območja z namenom povečanja indeksa intenzivnosti sodelovanja. Prva skupna rešitev je čezmejni upravljavski načrt, druga pa pilotna rešitev vzpostavitve inovativne interpretacije dediščine za bolj učinkovito upravljanje teritorija. Geopark bo namreč deloval na podlagi čezmejnega upravljavskega načrta s čimer bo dosežena trajnost projekta, ohranjenost dediščine, povezanost ponudbe ter povezanost lokalnih deležnikov z obeh strani meje. V sklopu projekta bo pripravljen tudi dosje za oddajo kandidature za članstvo v UNESCO mreži geoparkov. K drugi skupni rešitvi bo prispevalo več dosežkov, kot npr. skupna teritorialna znamka, smernice za certifikat kakovosti, edukativni in turistični programi, integriran informacijski sistem, kodeks za obiskovalce, nove podjetniške ideje, usposobljeni turistični vodniki, geo-poti, itd. Hkrati pa bo na temo geologije vzpostavljeno širše sodelovanje, in sicer s Pokrajino Benetke, kar bomo izkoristili za izmenjavo izkušenj in praks ter prenos prakse iz projektnih aktivnosti na Krasu na območje Veneta.

Partner

Vodilni partner

Občina Sežana

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

Obalno-kraška

Projektni partner št.3

Regione del Veneto

Venezia
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev na območju Matičnega Krasa k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 3. 2. 2020.

Kontakti

Občina Sežana

00386 5 73 11 151
Partizanska cesta 4 - 6210 Sežana Slovenija
Fedrigo Katja

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0039 040 3774400
Piazza Unità d’Italia 1 34121 Trieste (TS) Italia
Bensi Sara

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

00386 5 70 82 128
Škocjan 2 6215 Divaca Slovenija
Borut Kokalj

Regione del Veneto

0039 041 2792176
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 30123 Venezia (VE) Italia
Perissinotto Maria Luisa