INTEGRA

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
19 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.04.19
Št. partnerjev: 4
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
611.072,85€
Prispevek ESRR:
519.411,92€

The project in numbers

Trajanje: 
19 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.04.19
Project progress: 
100%
Budget: 
611072.85€
Prispevek ESRR: 
519411.92€

INTEGRA

Čezmejna mreŽa za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Skupni cilj projekta je bil povečati znanje in čezmejno sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk – zlasti tistih, pri katerih obstaja nevarnost pohabljanja ženskih spolnih organov in prisilnih porok – z razvojem skupnih smernic in indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja. To je omogočilo zdravstvenim delavcem ustrezno obravnavo in reševanje naraščajočega problema na čezmejnem področju preko uporabe enotnih postopkov za obravnavo migrantk.  

Povzetek projekta: 

Programsko območje se je zaradi bližine t.i. »Balkanske poti« v zadnjih letih soočalo z rastjo števila priseljencev iz držav Bližnjega vzhoda in Afrike. Prisotnost ljudi iz zelo različnih kultur prinaša nove izzive, povezane z integracijo na vseh institucionalnih ravneh.

Projekt se je lotil doslej manj raziskane teme, varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci.

Za prvo fazo projekta, oceno pojava, je bilo v projektu uporabljen interdisciplinarni pristop. Temu je sledil razvoj smernic za zdravstvene in socialne delavce. Poleg tega je bilo izvedeno usposabljanje za socialne in zdravstvene delavce, usmerjeno v premagovanje težav pri medkulturni komunikaciji in pa posebno medicinsko usposabljanje zgolj zdravstvenih delavcev o zdravljenju migrantk, tudi v težkih primerih, kot je pohabljanje spolnih organov.

Projekt je bil izveden na čezmejnem območju iz dveh razlogov: prvi je, da so migracije pojav, ki vpliva na obmejno območje programskega območja, pri čemer prepustnost meja lajša gibanje migrantov iz sosednjih držav, od koder izhaja potreba po oblikovanju skupnih smernic. Drugi razlog je izmenjava dobrih praks. Italijanske zdravstvene ustanove imajo namreč več izkušenj z oskrbo priseljenk iz držav Azije in Afrike, medtem ko tovrstni bolniki v Sloveniji predstavljajo nov pojav, saj so se slovenske zdravstvene strukture doslej soočale s težavami v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem žensk, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije (Bosna, Kosovo) - od tod izhaja potreba po izmenjavi dobrih praks in oblikovanju skupnih smernic.

Glavni rezultati: 

1) Partnerji projekta INTEGRA so oblikovali skupne smernice glede komunikacije in medkulturnih odnosov, kot tudi o medicinskih tehnikah za zdravljenje žensk, žrtev pohabljanja ženskih spolnih organov. Smernice temeljijo na že uveljavljenih dobrih praksah, na izmenjavi izkušenj med zdravstvenimi delavci in na novem indeksu spolnega in reproduktivnega zdravja, razvit na osnovi rezultatov raziskave/akcije.

2) V sklopu projekta INTEGRA so partnerji organizirali usposabljanje zdravstvenih delavcev o komunikaciji, medkulturnih odnosih in zdravstvenih tehnikah, ki se uporabljajo pri bolnicah žrtvah pohabljanja ženskih spolnih organov. Prav tako so organizirali izobraževanje za medkulturne mediatorje in usposabljanje novih mediatorjev, ki bodo znali interpretirati potrebe po povezovanju med migrantskimi skupnostmi in bolnišnicami na temo zdravja.

Partner

Vodilni partner

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - DiSPeS

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Bolnišnica Postojna

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
INTEGRA_SLO.pdf
( 536 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:54 )
2019.1.21. Delavnica: vloga medkulturnih mediatorjev2019.1.21. Delavnica: vloga medkulturnih mediatorjev
2019.1.21 Integra - Workshop Trieste.pdf
( 403 byti, published on 18 Januar, 2019 - 15:34 )
Integra Newsletter SLO 1.pdf
( 1 byte, published on 29 Januar, 2019 - 13:55 )
Integra-Brochure Slovenščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Italianščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Albanščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Arabščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Bengalščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Francoščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Romunščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Angleščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Srbščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra-Brochure Turščina.pdf
( 1 byte, published on 19 Marec, 2019 - 11:09 )
Integra Newsletter SLO 2.pdf
( 1 byte, published on 20 Marec, 2019 - 09:05 )
2019.4.13 Integra - Final Conference.pdf
( 324 bytov, published on 11 April, 2019 - 12:43 )
2019.4.15 Integra - Final Training Event.pdf
( 410 bytov, published on 11 April, 2019 - 12:43 )
Integra Newsletter SLO 3.pdf
( 1 byte, published on 14 Februar, 2020 - 09:36 )
Integra Report SLO 1.pdf
( 12 bytov, published on 14 Februar, 2020 - 09:36 )
Integra Report SLO 2.pdf
( 2 byta, published on 14 Februar, 2020 - 09:36 )
Integra Video.pdf
( 263 bytov, published on 17 Februar, 2020 - 14:04 )
2019.1.21 Integra Workshop Trieste ITA-SLO.pdf
( 403 byti, published on 18 Februar, 2020 - 17:03 )
2019.2.7 Integra Workshop Izola SLO.pdf
( 545 bytov, published on 18 Februar, 2020 - 17:03 )
2019.2.18 Integra Okrogla miza Postojna SLO.pdf
( 312 bytov, published on 18 Februar, 2020 - 17:03 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Skupni cilj projekta je bil povečati znanje in čezmejno sodelovanje zdravstvenih delavcev na temo spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk – zlasti tistih, pri katerih obstaja nevarnost pohabljanja ženskih spolnih organov in prisilnih porok – z razvojem skupnih smernic in indeksa spolnega in reproduktivnega zdravja. To je omogočilo zdravstvenim delavcem ustrezno obravnavo in reševanje naraščajočega problema na čezmejnem področju preko uporabe enotnih postopkov za obravnavo migrantk. 


TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (PROJEKT JE ZAKLJUČEN, 30.04.2019)

V soboto, 13. aprila 2019, je bil v Avditoriju visoke šole SSLMIT v Trstu, zakljucni dogodek projekta z naslovom Odgovor projekta INTEGRA na potrebo migrantk po zdravju in socialni integraciji (53 udeležencev). Konferenca se je zacela z uradnimi pozdravi, sledila pa sta dva sklopa – prvi je bil posvecen kulturnim, družbenim in zdravstvenim vidikom (sklop sta koordinirala oba raziskovalna zavoda), drugi pa smernicam in kazalcem.
V prvem delu smo osvetlili razlike med sedanjimi migracijami in tistimi, do katerih je prihajalo v prejšnjih desetletjih: spremembe so namreč zelo očitne, kar so podčrtali tako slovenski kot italijanski partnerji. V Slovenijo prihajajo predvsem migranti iz držav bivše Jugoslavije, v zadnjem času pa tudi iz Rusije in Ukrajine, medtem ko je izvor migrantov, ki prihajajo v Italijo, bolj heterogen. Slovenija je za druge vrste migracij predvsem tranzitna država. Migrantke v Italiji in Sloveniji imajo kar nekaj podobnih težav: njihova sporazumevalna zmožnost v jeziku gostujoče države je nizka, ob zdravniških pregledih jih pogosto spremljajo otroci ali možje, ki se sporazumevajo z osebjem. V Italiji je prisoten medkulturni posrednik, ki pomaga zdravstvenim delavcem in predstavlja »most« na področju jezikovne in kulturne integracije; v Sloveniji se ta strokovni profil še ni uveljavil. Tujke, ki zaprosijo za politični azil, izkazujejo različne težave v primerjavi z ženskami, ki so v obe državi prihajale v preteklosti, na podlagi delovnega dovoljenje ali dovoljenja za ponovno združitev družine. V drugem delu konference je bil izpostavljen predvsem pomen jezika: ženska, ki pozna jezik gostujoče države, lahko zaprosi za pomoč in ubesedi svoje občutke. Pacientke, ki ne poznajo jezika gostujoče države, so slabše vključene v družbo in težje dostopajo do zdravstvenih storitev. Z vprašalnikom, ki smo ga ženskam razdelili po porodu ali prekinitvi nosečnosti, lahko lažje razumemo celo vrsto vedenjskih vzorcev. Ustrezno informiranje o uporabi kontracepcije zmanjša število prekinitev nosečnosti. V Sloveniji so kontracepcijska sredstva brezplačno dostopna – to je cilj, ki ga moramo doseči tudi v Italiji. Glede drugih vidikov pa je klinična anamneza pacientk podobna: gre za kompleksne primere, pri katerih je kar 22 odstotkov nosečnosti rizičnih. Zato da bi se delo, opravljeno v sklopu projekta, v praksi nadaljevalo tudi po zaključku projekta, smo izdelali smernice, ki bodo v pomoč različnim strokovnim delavcem.
Sledilo je izobraževalno srecanje IRCBG 19004 - Reproduktivno zdravje migrantk: fokus na maticne države, ki ga je v ponedeljek, 15. aprila, priredila Otroška bolnišnica in porodnišnica Burlo Garofolo (52 udeležencev). Zdravstveno osebje bolnišnice Burlo se je skupaj z zdravniki centra OMS iste bolnišnice osredotočilo na izvor priseljenk in vzroke migracij ter na najbolj učinkovite pristope pri zdravljenju in negi. Približno 30% žensk, ki rodijo ali so hospitalizirane v oddelkih za porodništvo in ginekologijo, je tujk; prihajajo predvsem iz Romunije, Albanije, Ukrajine, Srbije, Maroka, Kitajske, Kosova, Bangladeša, Moldavije, Bosne, Severne Makedonije, Gane in Nigerije. Na reproduktivno zdravje močno vpliva kultura izvorne regije; zdravstveni delavci morajo zato imeti specifična znanja in veščine, ki jim omogočajo, da vzpostavijo stik s pacientkami in jim pomagajo pri ustreznih izbirah na področju zdravja.

https://drive.google.com/drive/folders/1LJmcUlhbRVYHanWrhRbLv75JlDZoobGC...

V tej priložnosti so partnerji predstavili tudi glavne rezultate in dokumente, in sicer:

- Video Zakon in pravice žensk, preveden v 10 jezikov. Namen videa je posredovanje kljucnih informacij o pravicah žensk na podrocju zdravja.

https://drive.google.com/drive/folders/1aEajgCmFjDPiy0I4EYAtuhon1HRaHAPo...

- Video Žensko telo, v italijanskem in slovenskem jeziku. Video prikazuje vec kot 40 delov cloveškega telesa, glas v podlagi pa prebere ime izrisanega organa.

https://drive.google.com/drive/folders/1m_RMMJHx4-ilqIKiWwD8hQI6d9ch_0I5...

- Brošura Nacrtovanje družine, prevedena v 10 jezikov, ki vsebuje informacije o reproduktivnih organih, kontracepcijskih metodah, in umetni prekinitvi nosecnosti.

https://drive.google.com/drive/folders/1lpQx6Fu1ZwD7xWg7c-ataDgo5HYPQZ1J...

- Koncno porocilo Stanje na podrocju spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk: težave in primeri dobrih praks  (1292 download) in Smernice in kazalci spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk (593 download).

https://drive.google.com/drive/folders/1Ijk3EkMqMmWgK2UuvR4lLjdFFHfhHcsO...

- Monografija Ženske, migracije in zdravje: zagotavljanje transkulturne zdravstvene oskrbe, ki jo je izdala UP FVZ.

https://drive.google.com/drive/folders/1Q4ur7iVv6rhwdqn6gF5IW1ZaAJNYEhvV...

Poleg tega so bili predstavljeni tudi rezultati štirih izobraževalnih srecanj, namenjenih zdravstvenim delavcem, ki so se odvijala na Univerzi v Trstu, v bolnišnici Burlo, v Izoli in Postojni (155 udeležencev), ter dveh delavnic, v Trstu in Izoli, za medkulturne posrednike, znanstvene in strokovne delavce itd (87 udeležencev).

https://drive.google.com/drive/folders/1exbzTwmfgIcNKqh3VSfTiXbrAWrnJvuG...

https://drive.google.com/drive/folders/1D8YuwMHeiQNzrXoFNmw8OraMpqdZMDy1...

Prav tako so partnerji porocali o dveh okroglih mizah z lokalnimi in regionalnimi institucijami, ki sta potekali v Trstu in Postojni (22 udeležencev).

https://drive.google.com/drive/folders/1g3N7TQ7HtaYpoJS4xfVYTfDwCTmWvXX0...

Po zaključku projekta je izšla tudi zbirka "INTEGRA e integrazione. La salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti: una ricerca transnazionale" (INTEGRA in vključevanje. Mednarodna raziskava o spolnem in reproduktivnem zdravju migrantk), urednika Delli Zotti G, Urpis O., 2019, FrancoAngeli, Milano.

https://drive.google.com/drive/folders/1Q4ur7iVv6rhwdqn6gF5IW1ZaAJNYEhvV...

Več informacij o projektnih izdelkih lahko najdete v treh elektronskih glasilih projekta INTEGRA.

https://drive.google.com/drive/folders/1uaR5JPmm27haET-iKWlltmkoo6t1REZ-...
 

Kontakti

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - DiSPeS

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, Italia
ateneo@pec.units.it
FOCASSI FABIO
ffocassi@units.it

I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo

0039 0403785111
Via dell'Istria 65/1, 34137 Trieste, Italia
OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
Federica Scrimin
federica.scrimin@burlo.trieste.it

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
andreja.brecelj@fvz.upr.si
Andreja Brecelj
andreja.brecelj@fvz.upr.si

Bolnišnica Postojna

00386 (0) 57000720
Precna ulica 4, 6230 Postojna, Slovenija
info@bolnisnica-po.si
Merlo Aleksander
info@bolnisnica-po.si