MEMORI-net

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
21 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 30.06.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
808.406,10€
Prispevek ESRR:
687.145,18€

The project in numbers

Trajanje: 
21 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 30.06.19
Project progress: 
100%
Budget: 
808406.10€
Prispevek ESRR: 
687145.18€

MEMORI-net

Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

MEMORI-net je stremil k oblikovanju skupnega institucionalnega okvira za upravljanje rehabilitacijskih postopkov pacientov, ki so utrpeli možgansko kap, s pomočjo katerega bodo vsi centri, ki sodelujejo v različnih fazah rehabilitacije, ubrali skupni Postopek diagnostično terapevtske asistence (PDTA) s standardiziranimi protokoli ocenjevanja deficitov pacientov in celostno kognitivno-motorično rehabilitacijo ter IKT platformo, ki bo olajšala sodelovanje med institucijami, stakeholderji in družinami.

Povzetek projekta: 

MEMORI-net je bil skupno zavzemanje za izboljšanje strategij upravljanja rehabilitacij, ki sledijo možganski kapi, in za definiranje skupnih diagnostičnih ter terapevtskih protokolov, temelječih na najbolj naprednem znanstvenem znanju in najboljših mednarodnih praksah. Z ve kot 4000 novimi primeri na leto, ki se pojavljajo na programskem območju, možganska kap predstavlja enega najbolj perečih vzrokov intelektualne in motorične invalidnosti. Prizadene lahko osebe v produktivnih letih, kar pušča globoke posledice v zdravstvenem sistemu, družinah in celotnem lokalnem gospodarstvu. Čeprav je možganska kap akutna vaskularna poškodba možganov, lahko povzroči poškodbe celega telesa. Te zahtevajo interdisciplinarne rehabilitacijske prakse, ki pa niso v celoti razpoložljive v vseh centrih programskega območja. Rehabilitacija po možganski kapi zahteva vključenost različnih institucij in njihovo dobro koordinacijo, ki pa jo ovirajo pomanjkanje skupnih protokolov, omejenost možnosti koriščenja rehabilitacije na domu in IKT tehnologij, pomanjkanje pripomočkov za jezikovne manjšine, pravne omejitve pri prenosu osebnih zdravstvenih informacij. Zato da bi rešili omenjene teritorialne probleme MEMORI-net je stremil k oblikovanju odlične medregionalne mreže, ki je vključevala različne subjekte enot za možgansko kap in univerzitetne centre, specializirane v diagnostiki in IKT, rehabilitacijske centre, terme ter združenja bolnikov, ki jih je prizadela možganska kap. Preko učinkovitega programa komunikacije in izobraževanja zdravniških ekip ter družin pacientov je MEMORI-net spodbujal medsebojno izmenjavo znanj in izboljšanje rehabilitacijskih praks. MEMORI-net je prispeval k strategijam EUSALP in EUSAIR, tako da je ponudil mrežo za klinično potrditev inovativnih rehabilitacijskih produktov in je bil zanimiv tudi za bolnike iz drugih regij. Učinek MEMORI-neta se je nadaljeval tudi po izteku projekta, saj je odprl nove perspektive tudi rehabilitacijam, ki sledijo drugim nevrološkim boleznim.

Glavni rezultati: 

Prvi rezultat MEMORI-neta je bil oblikovanje skupnega institucionalnega okvira na področju socialne-oskrbe za promoviranje učinkovite rabe javnih kapacitet in sredstev pri usklajevanju prilagojenih rehabilitacijskih storitev, namenjenih pacientom, ki so utrpeli možgansko kap, pri čemer upošteva kulturne različnosti in jezikovne manjšine. Tudi zasebni rehabilitacijski centri, privatne klinike in zdravilišča so imeli olajšave pri dostoua do popolnih in standardiziranih programov celovite kognitivno-gibalne rehabilitacije. Lokalne zdravstvene enote so bile deležne znižanju stroškov zaradi manjšega števila hospitaliziranih bolnikov, saj je rehabilitacijske programe mogoče izvajati tudi izven bolnišnic ali na pacientov domovih, ki so pod zdravniškim nadzorom na daljavo preko informacijskih sistemov. Te rešitve so utrle pot trajnemu izboljšanju institucionalnega upravljanja z ljudmi, ki potrebujejo kognitivno in motorično rehabilitacijo. MEMORI-net je povečal posodobitev javne uprave in kakovost storitev, ki so imele koristi od medsebojnih izkušenj z izmenjavo znanj in usklajenosti protokolov ustanov z obeh strani meje. MEMORI-net je povečala institucionalno sposobnost za oblikovanje ekipe zdravstvenih strokovnjakov preko pridruženih partnerjev in partnerskih institucij skozi pot poklicnega usposabljanja osebja, s posebnim poudarkom na tehnologiji IKT in usklajevanju protokolov za diagnosticiranje in rehabilitacijo, ki so bili razviti v sklopu projekta. Cilj MEMORI-neta je bil tudi izvedba kognitivnih in gibalnih terapij bolnikov izven bolnic z pomočjo družin pri domači rehabilitaciji.

 

V okviru projekta je bila pripravljena vrsta učnega gradiva za bolnike, sorodnike in skrbnike:

 

videolecture Naslov: Možganska kap
Govornik: Anton Grad (Splošna Bolnišnica Izola)

Preberi več: Video lekcia
videolecture Naslov: Vaje fizioterapije za rehabilitacijo možganske kapi (z videi)

Preberi več: Spletna stran in video
videolecture Naslov: Kaj je možganska kap?
Avtor: Izr. prof. dr. Anton Grad, dr. med., specialist nevrolog (SB Izola in Univerza na Primorskem)

Preberi več: Spletna stran

V okviru projekta je bila pripravljena vrsta video lekcij, posvečenih zdravnikom in specializiranemu osebju, zbranih med različnimi dogodki, ki jih je organiziral projekt MEMORI-net ali pri katerih je projekt sodeloval. Spodaj je seznam teh video lekcij z njihovimi referencami.

Poletni dogodek - Trst, 2018

videolecture Naslov: Biomarkerji rehabilitacije po možganski kapi (originalni naslov: Biomarkers of rehabilitation after stroke)
Govornik: Giulia Annovi (UniTS)

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Razvoj nevrofeedback postopka za rehabilitacijo zgornjih okončin (originalni naslov: Development of a neurofeedback procedure for the upper limbs rehabilitation)
Govornik: Joanna Jarmolowska (UniTS) in Aleksandar Miladinović (UniTS)

Preberi vse: Video lekcija

Cerebral stroke: MEMORI-net and the new rehabilitation perspectives - Bibione, 2018

videolecture Naslov: Rehabilitacija kognitivnih motenj po možganski kapi (originalni naslov: Rehabilitation of Cognitive Disorders after Stroke)
Govornik: Alberta Lunardelli (ASUITS)

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Ocena in rehabilitacija motoričnega primanjkljaja pri ishemični kapi (originalni naslov: Assessment and rehabilitation of motor deficit in ischemic stroke)
Govornik: Angelo Lucangeli (USLL10)

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Nevrobiološki označevalci rehabilitacije po možganih (originalni naslov: Neurobiological markers of post-stroke rehabilitation)
Govornik: Enrico Tongiorgi (UniTS)

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Ishemična kap: klinične in terapevtske posledice (originalni naslov: Ischemic Stroke: Clinical and Therapeutic Implications)
Govornik: Bojan Rojc (SBI)

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Nevromotorna rehabilitacija z nevrofeedbackom (originalni naslov: Neuromotor rehabilitation by neurofeedback)
Govornik: Pier Paolo Battaglini (UniTS)

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Nevrološka ocena po možgani kapi (originalni naslov: Neuropsychological assessment in patients with stroke)
Govornik: Giulia Galli (USLL4 Veneto Orientale)

Preberi vse: Video lekcija

18. Italijansko društvo za nevrološko rehabilitacijo / Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN) - Trst, 2018

videolecture Naslov: Uporaba možganskih računalniških vmesnikov (Originalni naslov: Applicazioni delle brain computer interfaces)
Govornik: Piero Paolo Battaglini

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Projekt Masterja EFNR (originalni naslov: EFNR master project)
Govornik: Giorgio Sandrini (Università di Pavia)

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Rehabilitacijske smernice in ISO-SPREAD (originalni naslov: Linee guida riabilitazione e ISO-SPREAD)
Govornik: Michela Coccia

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: "Skrb za bolnike s kapjo od akutne faze do rehabilitacije" Tirolski projekt (Originalni naslov: “Care of stroke patients from acute phase to rehabilitation” A Tyrolean Project)
Govornik: Leopold Saltuari

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Posturalna in sprehajalna analiza z nosljivimi sistemi v motnjah ravnovesja (originalni naslov: Analisi posturale e del cammino con sistemi indossabili nei disturbi dell’equilibrio)
Govornik: Mariano Serrao

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Kritično zdravljenje bolnika s kapjo (originalni naslov: Gestione critica del paziente con ictus)
Govornik: Danilo Toni

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Indikacije in kritičnost - Intenzivna rehabilitacija po možganski kapi (originalni naslov: Indicazioni e criticita’ - Riabilitazione intensiva nello stroke)
Govornik: Valentina Pesavento

Preberi vse: Video lekcija
videolecture Naslov: Zgodnja rehabilitacija pri bolnikih z možgansko kapjo (originalni naslov: Early rehabilitation in patients with stroke)
Govornik: Aleš Pražnikar

Preberi vse: Video lekcija

Med razvojem projekta je bilo objavljenih nekaj znanstveno pomembnih člankov:

 • Protokol "hrupne" električne stimulacije spodbuja regeneracijo mišic in vitro z sproščanjem endogenega ATP. - A “noisy” electrical stimulation protocol favors muscle regeneration in vitro through release of endogenous ATP. Experimental Cell Research, Volume 381, Issue 1, 1 August 2019.
  Preberi vse: Članek
 • Z neurofeedback-om inducirana povrnitev senzomotoričnega ritma po 24-urni imobilizaciji roke. - Neurofeedback induced restoration on sensorimotor rhythm after 24h of hand immobilization. Experimental Cell Research, Elsevier, 2019.
  Preberi vse: Članek

Poleg tega so bile pripravljene nekatere spletne vadnice za opis dogajanja v projektu:

 • Uvod v protokol MEMORI-net.
  Preberi več: Priročnik
 • Uvod v kognitivno mobilno aplikacijo MEMORI-net.
  Preberi več: Priročnik
 • Uvod v platformo MEMORI-net ITC.
  Preberi vse: Priročnik
 • MEMORI-net platforma za zbiranje podatkov: specifikacije.
  Preberi več: Priročnik

Partner

Partner del progetto:

 • Università degli Studi di Trieste, Italija (Lead partner, PP1)
 • Azienda USLL10 - Veneto Orientale, Portogruaro, Italija (PP2)
 • Splošna Bolnišnica Izola, Slovenija (PP3)
 • Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, Slovenija (PP4)
 • Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, SISSA, Trieste, Italija (PP5)
 • Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija (PP6)

Associated partners:

 • Medicina Riabilitativa – ASUITS Ospedale Maggiore Trieste, Italija
 • Bolnišnica Sežana, Slovenija
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SoCa, Slovenija
 • Bibione Thermae, Italija
 • Thermana d.d. Laško, Slovenija
 • Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo slovenije, Slovenija
 • Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia – Area servizi assistenza ospedaliera - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Italija
 • Health Ministry of Slovenia, Slovenija

Vodilni partner

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Ospedale San Tommaso dei Battuti, Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" - Portogruaro, Italia

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Splošna Bolnišnica Izola - Izola, Slovenija

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Znanstveno-raziskovalno središče - Koper, Slovenjia

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA – Trieste, Italia

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Univerza v Novi Gorici UNG – Nova Gorica, Slovenija Laboratorij za vede o okolju in življenju in Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

Goriška
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
MEMORI-NET_SLO.pdf
( 578 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:46 )
Brochure 2018Brochure 2018
brochure_2018.pdf
( 638 bytov, published on 24 Junij, 2019 - 17:35 )
Poster 2018Poster 2018
poster_2018.pdf
( 830 bytov, published on 24 Junij, 2019 - 17:35 )
Brochure 2019 - ZAKLJUČNI DOGODEKBrochure 2019 - ZAKLJUČNI DOGODEK
brochure_2019.pdf
( 687 bytov, published on 24 Junij, 2019 - 17:35 )
Poster 2019Poster 2019
poster_2019.pdf
( 914 bytov, published on 24 Junij, 2019 - 17:35 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

MEMORI-net stremi k oblikovanju skupnega institucionalnega okvira za upravljanje rehabilitacijskih postopkov pacientov, ki so utrpeli možgansko kap, s pomočjo katerega bodo vsi centri, ki sodelujejo v različnih fazah rehabilitacije, uporabljali skupni Postopek diagnostično terapevtske asistence (PDTA) s standardiziranimi protokoli ocenjevanja deficitov pacientov in celostno kognitivno-motorično rehabilitacijo ter IKT platformo, ki bo olajšala sodelovanje med institucijami, stakeholderji in družinami.

 

STANJE PROJEKTA NA KONCU (30.06.2016)

Dejavnost, izvedena v 21 mesecih, je prispevala k oblikovanju skupnega institucionalnega okvira na področju socialnega varstva za spodbujanje učinkovite uporabe javnih znanj in virov za usklajevanje prilagojenih rehabilitacijskih storitev za bolnike, ki so utrpeli možgansko kap, upoštevajoč kulturno raznolikost in jezikovne manjšine.

Obstajalo je več ciljnih pobud za različne ciljne skupine, ki jih predvideva projekt, vse je dokumentirano na spletni strani projekta, nekaj referenc pa je spodaj.
Nekateri izmed glavnih organiziranih javnih dogodkov so:

 • za medicinsko osebje in strokovnjake v sektorju: "CEREBRAL STROKE: Projekt MEMORI-net in nove perspektive rehabilitacije" - Bibione, 26. oktobra 2018;
 • za paciente, družine in negovalce: "Dan odprtih vrat nevroloških dejavnosti Splošne Bolnišnice Izole" - Isola, 19. januarja 2019;
 • za paciente, družine in negovalce: "Ishemična možganska kap: kako jo prepoznati in kako intervenirati" - Portogruaro, 14. junija 2019.

Obstajajo številne publikacije v časopisih, v različnih revijah, sodelovanje na znanstvenih konferencah ter v radijskih in televizijskih oddajah.
Poleg tega je bila na spletni strani projekta objavljena široka paleta različnih izobraževalnih gradiv. Poudarja veliko dela za razvoj številnih video lekcij s podnaslovom v italijanščini, angleščini in slovenščini za zdravnike in strokovnjake v sektorju in bolniki, družine in negovalci.

MEMORI-net je razvil in dal na voljo rešitev za e-zdravje, ki podpira celostno upravljanje rehabilitacije bolnikov po možganski kapi v skladu s protokolom, ki so ga določili projektni partnerji. Ta platforma je sestavljena iz dveh komponent:

 • mobilna kognitivna aplikacija, ki vključuje vrsto vaj, ki pokrivajo 5 različnih kognitivnih področij: pozornost, nadzor in inhibicija, delovni pomnilnik, načrtovanje in prilagodljivost;
 • spletni sistem, ki je na voljo bolnišnicam za lažjo komunikacijo in končno operacijo za izboljšanje bolnikov, ki jih upravlja čezmejna regija.

Projekt se je zaključil s sklepnim dogodkom, ki je potekal v Trstu 27. junija 2019, na katerem je potekala slovesnost za podpis skupnega sporazuma, namenjenega sprejetju operativnega protokola, med štirimi bolnišnicami, ki delujejo na obeh mejah med Italijo in Slovenijo: ULSS4 Vzhodno Veneto, ASUITS, Splošna bolnišnica Izola in Sežana Hospital.

Kontakti

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34123, Trieste, Italia
ateneo@pec.units.it
Tongiorgi Enrico
tongi@units.it

Ospedale San Tommaso dei Battuti, Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" - Portogruaro, Italia

0039 0421228010
Piazza De Gasperi 5, 30027 San Dona' Di Piave, Italia, 0039 0421228010
protocollo.ulss10@pecveneto.it
D'Anna Sebastiano
neurologia.portogruaro@ulss10.veneto.it

Splošna Bolnišnica Izola - Izola, Slovenija

00386 (0) 56606399
Polje 40, 6310 Izola,Slovenija
info@sb-izola.si
Rojc Bojan
Bojan.Rojc@sb-Izola.si

Znanstveno-raziskovalno središče - Koper, Slovenjia

00386 (0) 56117500
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Nives.Rupnik@zrs.upr.si
prof. dr. Rado Pišot
Rado.Pisot@zrs.upr.si

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA – Trieste, Italia

0039 0403787111
Via Bonomea 265, 34136 Trieste, Italia
protocollo@pec.sissa.it
Rumiati Raffaella
rumiati@sissa.it

Univerza v Novi Gorici UNG – Nova Gorica, Slovenija Laboratorij za vede o okolju in življenju in Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko

00386 (0) 53315223
Rožna Dolina, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija
erika.gojkovic@ung.si
Donatella Gubiani
donatella.gubiani@ung.si