FORTIS

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
24 mesecev
Začetek: 01.03.20
Konec: 28.02.22
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
759.290,00€
Prispevek ESRR:
645.396,50€

The project in numbers

Trajanje: 
24 mesecev
Start / End: 
01.03.20 to 28.02.22
Project progress: 
100%
Budget: 
759290.00€
Prispevek ESRR: 
645396.50€

FORTIS

Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

 

Projekt FORTIS je spodbudil institucionalno sodelovanje prek inovativnih skupnih rešitev za prebivalce, s katerimi smo izboljšali in razširili čezmejne storitve javnega prevoza, okrepili učinkovitejso in trajnostno mobilnost, ter spodbudili izmenjavo izkušenj in uskladitev postopkov na področju registracije vozil.

Povzetek projekta: 

Med glavnimi vzroki, ki omejujejo usklajevanje zakonodaje in izboljševanje storitev na čezmejnih območjih, je pomanjkanje institucionalnega sodelovanja oziroma dialoga med glavnimi regionalnimi deležniki. Posledica tega je, da imajo prebivalci teh območij vsakodnevne težave pri dostopu do javnih storitev in urejanju administrativnih postopkov. Projekt FORTIS je v ta namen predstavil vrsto inovativnih rešitev, ki občanom čezmejnih območij poenostavljajo življenje, ter spodbudil vzpostavitev institucionalnega dialoga v dveh področjih: izboljšanje čezmejne mobilnosti s pomočjo javnega prevoza, ter izmenjavo dobrih praks na področju upravnih postopkov, povezanih z različno zakonodajo o motornih vozilih. Po analizi pomanjkljivosti na zadevnih področjih je projekt izvedel pilotne ukrepe in tako preizkusil vzorčne rešitve za izboljšanje storitev javnega prevoza ter institucionalnega dialoga. Poleg tega je FORTIS vzpostavil tudi stabilno omrežje za institucionalno sodelovanje.

Glavni rezultati: 

Med glavnimi vzroki, ki omejujejo usklajevanje zakonodaje in izboljševanje storitev na čezmejnih območjih, je pomanjkanje institucionalnega sodelovanja oziroma dialoga med glavnimi regionalnimi deležniki. Posledica tega je, da imajo prebivalci teh območij vsakodnevne težave pri dostopu do javnih storitev in urejanju administrativnih postopkov. Projekt FORTIS je v ta namen predstavil vrsto inovativnih rešitev, ki občanom čezmejnih območij poenostavljajo življenje, ter spodbudil vzpostavitev institucionalnega dialoga v dveh področjih: izboljšanje čezmejne mobilnosti s pomočjo javnega prevoza, ter izmenjavo dobrih praks na področju upravnih postopkov, povezanih z različno zakonodajo o motornih vozilih. Po analizi pomanjkljivosti na zadevnih področjih je projekt izvedel pilotne ukrepe in tako preizkusil vzorčne rešitve za izboljšanje storitev javnega prevoza ter institucionalnega dialoga. Poleg tega je FORTIS vzpostavil tudi stabilno omrežje za institucionalno sodelovanje.

Partner

Vodilni partner

Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio

SLO

Projektni partner št.2

Mestna občina Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije - RRA LUR

OSR
SLO

Projektni partner št.4

Unioncamere del Veneto

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Povzetek komunikacijskega načrtaPovzetek komunikacijskega načrta
sintesi piano comunicazione FORTIS - IT - SI finale.pdf
( 516 bytov, published on 23 Junij, 2023 - 15:52 )
Brošura o projektuBrošura o projektu
brochure quadrata_SLO.pdf
( 416 bytov, published on 23 Junij, 2023 - 15:52 )
Končna objavaKončna objava
pubblicazione finale_FORTIS.pdf
( 3 byti, published on 23 Junij, 2023 - 15:52 )
Prvo glasiloPrvo glasilo
newsletter - slo.pdf
( 1 byte, published on 23 Junij, 2023 - 15:52 )
Drugo glasiloDrugo glasilo
newsletter n. 2 - si.pdf
( 822 bytov, published on 23 Junij, 2023 - 15:52 )
Tretje glasiloTretje glasilo
glasilo št. 3 - slo.pdf
( 1 byte, published on 23 Junij, 2023 - 15:52 )
Akcijski načrtAkcijski načrt
D.3.1.2.3_CB_Action_Plan_FINALISED_SLO.pdf
( 2 byta, published on 23 Junij, 2023 - 15:52 )
Akcijski načrt za spodbujanje institucionalnega dialogaAkcijski načrt za spodbujanje institucionalnega dialoga
D.3.1.2.6_FORTIS_FVG_slo.pdf
( 1 byte, published on 23 Junij, 2023 - 15:52 )
Sporazum za spodbujanje javnega prevoza na čezmejnih območjihSporazum za spodbujanje javnega prevoza na čezmejnih območjih
D.3.3.2.3_MoU_Agreement for promoting public transport_SL_0.PDF
( 852 bytov, published on 29 Junij, 2023 - 14:28 )
Cooperation NetworkCooperation Network
D.3.3.2.4 Cooperation network SL_0.PDF
( 605 bytov, published on 29 Junij, 2023 - 14:28 )
Memorandum o soglasju med partnerji projekta FORTISMemorandum o soglasju med partnerji projekta FORTIS
D.3.3.2.5_Memorandum of Understanding SL_0.PDF
( 650 bytov, published on 29 Junij, 2023 - 14:28 )

Cilji in aktivnosti

 

Glavni cilji:

Spodbujati institucionalni dialog in usklajevanje različnih dejavnosti za:

- izboljšanje storitev javnega prevoza na čezmejnem območju

- uskladitev postopkov na področju evidentiranja in kontrole cestnega tovornega prometa

 

Glavni ukrepi in dosežki:

- Analiza aktualnega položaja > Vzpostavitev tesnejsega sodelovanja med ključnimi deležniki.

- Analiza stanja in potreb po zagotavljanju storitev javnega prevoza na čezmejnem območju > Opis manjkajočih cestnih, železniških in pomorskih povezav;

- Testiranje (pilotne aktivnosti in študije) > Uskladitev s potrebami uporabnikov

- Opredelitev ukrepov za krepitev ponudbe in oblikovanje sporazumov > Sklenitev štirih memorandumov o soglasju

- Vključevanje in spodbujanje deležnikov in akterjev > Promoviranje skupnih rešitev in kapitalizacija.

 

Testne dejavnosti:

- Študija o čezmejnih pomorskih povezavah med Italijo in Slovenijo

- Promocija integrirane vozovnice za avtobus in vlak med Italijo in Slovenijo

- Komparativna študija zakonodaje na področju evidentiranja in kontrole cestnega tovornega prometa

- Vzpostravitev čezmejnih storitev javnega prevoza med Koprom in Trstom

-  Program spodbujanja javnega prevoza na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo

 

Conclusions

Čezmejni prostor, ki obsega skrajni severovzhodni del Italije in jugozahodni del Slovenije, je geografsko enotno območje, kjer so se kulturne in gospodarske vezi v zadnjih dveh desetletjih vse bolj krepile. Ob postopnem uresničevanju nadnacionalnega družbeno-gospodarskega kontinuuma pa sta integracija in povezava sistemov javnega prevoza potnikov, ki delujejo na obeh straneh meje, še daleč.

Še danes tako čezmejni potniki kot turisti le stežka najdejo udobno povezavo z javnimi prevoznimi sredstvi med Trstom in Ljubljano. Tudi povezava med dvema najpomembnejšima obalnima središčema, Koprom in Trstom, je zapletena, da o tisti med manjšimi središči, ki so razpršena na obeh straneh meje po kraški planoti, sploh ne govorimo. Zato je zlasti med lokalnimi prebivalci, pa tudi med turisti, potreba po uporabi osebnega avtomobila vse večja, kar ima velik vpliv na okolje ter znatne gospodarske in družbene stroške.

Projekt je bil zasnovan kot priročen in učinkovit pripomoček za pospeševanje takoj uporabnih rešitev na področju javnega prevoza potnikov, kot sta, na primer, razširitev avtobusnega prometa med Koprom in Trstom ali uvedba enotne vozovnice za vlak in lokalne avtobuse na relaciji Ljubljana - Trst, kot tudi za spodbujanje oblik trajnostnega prometa z izvedbo študije izvedljivosti trajne pomorske linije, ki bi povezovala Koper z Miljami in Trstom. Po drugi strani pa je bilo v okviru projekta veliko prizadevanj in sredstev vloženih v krepitev institucionalnih odnosov med ustanovami in organi, ki so v Furlaniji - Julijski krajini in v Sloveniji pristojni za načrtovanje prostora ter oblikovanje in upravljanje prometne politike.

Projekt FORTIS je nemudoma podprl prizadevanja odločevalcev iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije za ponovno vzpostavitev uspešnega dialoga po zaključku epidemije, s katerim bi uskladili usmeritve ter poiskali skupne praktične rešitve za težave trajnostne mobilnosti na čezmejni ravni. Posebno učinkovit primer tega so skupne dejavnosti na področju evidentiranja in kontrole cestnega tovornega prometa, kjer sta potekali vrsta preizkusov na terenu in izmenjava dobrih praks. Drugi primer so dejavnosti v podporo uvedbi enotne vozovnice, ki so omogočile predstavitev vizije in predlogov lokalnih deležnikov glede načrtovanja in uvedbe enotne vozovnice na relaciji Trst - Ljubljana z dodatnimi storitvami za potnike na skupnih delovnih omizjih, ki sta jih vzpostavila dežela Furlanija - Julijska krajina in Republika Slovenija.

 

Kontakti

Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea

0039 040 7786769
Via Genova 9 34121 Trieste (TS) Italia
euprojects@cei.int
Peter Canciani
canciani@cei.int

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio

Via Carducci 6 34100 Trieste(TS) Italia
territorio@regione.fvg.it
Angelotti Massimiliano

Mestna občina Koper

00386 (0) 56646254
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
ivana.strkalj@koper.si
Štrkalj Ivana
ivana.strkalj@koper.si

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije - RRA LUR

00 386 1 306 1902
Tehnološki park 19, 1000, Ljubljana, Slovenija
info@rralur.si
Matjaž Grmek
MATJAZ.GRMEK@RRALUR.SI

Unioncamere del Veneto

0039 041 0999411
"Via delle Industrie 19d – Edificio Lybra 30174 Venezia (VE) Italia
unione@ven.camcom.it
Lazzari Roberta
roberta.lazzari@eurosportelloveneto.it