NANO-REGION

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
42 mesecev
Začetek: 01.02.19
Konec: 31.07.22
Št. partnerjev: 10
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
3.529.323,50€
Prispevek ESRR:
2.999.924,97€

The project in numbers

Trajanje: 
42 mesecev
Start / End: 
01.02.19 to 31.07.22
Project progress: 
100%
Budget: 
3529323.50€
Prispevek ESRR: 
2999924.97€

NANO-REGION

Nano-regija: prosto dostopna mreža za inovacije na osnovi nanotehnologij
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Strategic
Povzetek projekta: 

Industrijske strategije tretjega tisočletja se vedno bolj osredotočajo na visoko specializirane vede in sofisticirane tehnologije, med katerimi so tudi nanotehnologije. Na področju Programa Interreg SLO-ITA obstaja dobro uveljavljena proizvodna tradicija, ki nujno potrebuje kakovosten preskok, da bi se soočila z izzivi, ki jih postavlja globalna ustrojitev novega tisočletja. Po drugi strani pa so, zahvaljujoč vrsti odličnih raziskovalnih centrov, na istem območju že prisotne najbolj napredne spretnosti v nastajajočih tehnologijah, zlasti na področju nanotehnologij. Cilj projekta je povezati obstoječe znanje s področja nanotehnologij, da bi zadovoljili potrebe proizvodnega sektorja. Projekt bo obravnaval naslednje vidike: - komunikacijske dejavnosti usmerjene v premostitev vrzeli med znanostjo in proizvodnimi dejavnostmi na področju nanotehnologij; - čezmejna standardizacija praks uporabljenih v nanotehnologiji; - vzpostavitev operativne mreže laboratorijev, ki bo v okviru enotnega subjekta nudila celovito podporo pri prenosu tehnologij regionalnim podjetjem, vključno z eksperimentalnimi dokazili o konceptu.

 

Glavni rezultati: 

Glavni rezultat projekta je učinkovit prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov, ki delujejo v Interreg makro-regiji, na podjetja, ki delujejo na istem območju, Tak cilj bi na srednji in dolgi rok omogočil izboljšanje konkurenčnosti, zaposlovanja in ekonomskega učinka na lokalni proizvodni sistem. Projekt bo veljal kot uspešen, če bo izpolnil naslednja pričakovanja: (a) na kratek rok (3 leta od začetka) bo projekt znatno povečal število skupnih raziskovalnih projektov med podjetji in raziskovalnimi centri; (b) v srednjeročnem obdobju (5 let) bo prišlo do vzpostavitve nove znanstveno-poslovne kulture, ki se bo lahko skupaj soočala tehnološkimi izziv novega tisočletja. Zlasti ukrepi, ki bodo vključevali študente in podjetnike bodo spodbudili povečanje poklicnih karier povezanih s prenosom tehnologij; (c) na dolgi rok (10 let) bodo udeležena podjetja zabeležila povečanje prometa, ki bo do 10-krat preseglo investicijo Programa Interreg.

Partner

Vodilni partner

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Officina dei Materiali CNR-IOM

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Management

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Tehnološki park Ljubljana d.o.o

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - CO Nanocenter

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.4

Primorski Tehnološki Park d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.5

RRA Zeleni kras, d.o.o.

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.6

Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN)

Venezia
ITA

Projektni partner št.7

Univerza v Novi Gorici

Goriška
SLO

Projektni partner št.8

Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Trieste
ITA

Projektni partner št.9

Universita’ di Trieste – Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Trieste
ITA

Projektni dokumenti

Poster_Nano-Region_SLO.pdf
( 253 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:35 )
Nano-Region_POC reports_summaries in SLO.pdf
( 512 bytov, published on 15 Junij, 2023 - 15:30 )
Analysis of nanoparticles in beehive air.pdf
( 15 bytov, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
ANALYSIS_OF_SIO2_AND_BaSO4_LEACHABLES_FROM_DENTAL_COMPOSITE_MATERIAL_BY_TLS.pdf
( 996 bytov, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
Anomalies_in_enamel_insulation_on_Cu_wire.pdf
( 3 byti, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
CHARACTERISATION_OF_NANOSTRUCTURED_CELL_CULTURE_SUPPORTS.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
CHARACTERISATION_OF_PROTEIN_COATING_AND_ELECTRODE_SURFACE_OF_BIOSENSORS.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
CROSS-SECTION ANALYSIS OF AN INTEGRATED CIRCUIT.pdf
( 4 byti, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
ELECTRIC_CONDUCTIVITY_OF_NON-WOVEN_FABRIC.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
Evaluation_of_polishing_effect_on_stencil_masks_for_PCB.pdf
( 4 byti, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
Fabrication_process_HEMT_GaAs.pdf
( 2 byta, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
FIB study of Cerium film formation on Al alloy.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
INVESTIGATION ON FAILURE WITH COMMERCIAL CHIPS BASED ANALYSIS.pdf
( 3 byti, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
INVESTIGATION_ON_POLYMERIC_TEETH_DEFECTS.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
LIGHT_CONCENTRATOR_FABRICATION_BY_DXRL.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
MASTER_FABRICATION_FOR_MICROFLUIDIC_DEVICES.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
MICROPATTERN_FABRICATION_FOR_DETECTION_OF_BACTERIA_IN_AERATION_SYSTEMS.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
MICROPATTERN_FABRICATION_FOR_DETECTION_OF_BACTERIA_IN_AERATION_SYSTEMS.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
MORPHOLOGY_AND_COMPOSITION_OF_CR-FREE_COATINGS_ON_METAL_SUBSTRATES.pdf
( 7 bytov, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
OPTIMIZATION_OF_ILLUMINATION_IN_LASER_LITOGRAPHY_PROCESS.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
PLANARITY ISSUES ON MICROFLUIDIC DEVICES.pdf
( 741 bytov, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
QUALITY_EVALUATION_OF_THIN_COATINGS_ON_POROUS_CERAMIC_SUBSTRATES.pdf
( 911 bytov, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
SERS_SUBSTRATE_FOR_FAST_BACTERIA_DETECTION.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
SURFACE_ACTIVATION_OF_OLEFINIC_POLYMER_WITH_O2_PLASMA.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
SURFACE_AND_CROSS-SECTION_ANALYSIS_OF_A_CATALYST_LAYER.pdf
( 4 byti, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
SURFACE_ROUGHNESS_AND_WETTING_PROPERTIES_OF_PLASTIC_PIPES.pdf
( 2 byta, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )
TEMPERATURE_STABILITY_OF_RAW_MATERIALS_AND_DENTAL_POLYMERS.pdf
( 1 byte, published on 16 Junij, 2023 - 12:06 )

Cilji in aktivnosti

1. Nanotehnologije od vrat do vrat

Razvoj preglednega, izčrpnega in vključujočega sistema prenosa znanja, ki omogoča vzpostavitev stikov med proizvajalci znanja in njegovimi uporabniki, npr. med raziskovalnimi centri in podjetij, preko služb za prenos tehnologij delujočimi na tem območju. Cilj bo dosežen z iskanjem primernih industrijskih partnerjev, aktivnemu spodbujanju produktivnih pristopov, razvojem novih izdelkov in ustvarjanjem novih trgov.
Na koncu bo enoten virtualen vmesnik omogočil podjetjem neposreden dostop do podatkovne baze o prisotnih nanotehnoloških spretnostih in dejavnostih, primerih možnih aplikacij, ter osnutkih predlogov za enega ali več poskusov izvedljivosti.


2. Mreža nanolaboratorijev

Razvoj tehničnih protokolov, nomenklatur, kvalitativnih in kvantitativnih standardov obdelave in merjenja vzorcev s skupnimi meroslovnimi ukrepi in pilotnimi akcijami na področju industrijskih raziskav v okviru strategij pametne specializacije.
To bo omogočilo tudi poenotenje ponudbe nanotehnoloških storitev, ki bodo dostopne podjetjem prek enotnega virtualnega vmesnika (kot opredeljeno v SC1).
Sprejetje takšnih praks bo posameznim podjetjem omogočilo, da izkoristijo vso znanje, ki ga nudi pet raziskovalnih središčih prisotnih na ozemlju. Na tak način bodo omogočeni obogatitev celotnega območja, pospešitev odziva in kakovostno izboljšanje ponujenih storitev, kar bo privedlo do očitnih konkurenčnih prednosti.


3. Proof-of-concept 

Razvoj integriranih medregionalnih POC storitev. Za oceno izvedljivosti posebnih tehnoloških pristopov in njihove prenosljivosti na industrijski ravni bodo izvedene različne dejavnosti. Te se lahko izvajajo v enem ali več raziskovalnih središčih in jih bodo spodbudile specifične potrebe podjetij. Dejavnosti bodo omejene na kratka eksperimentalna obdobja, ki bodo trajala do teden dni in ne bodo zaščitena.
Če bodo uspešne, bodo te dejavnosti vodile k intenzivnejšim oblikam sodelovanja med raziskovalnimi centri in podjetji.
Projekt bo ovrednoten kot uspešen, če bo v času njegovega trajanja izvedenih vsaj 36 poskusov koncepta (POC), ki jih bo spodbudilo več podjetij.

Kontakti

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Officina dei Materiali CNR-IOM

00 39 040 3756434
c/o Area Science Park – Basovizza, Strada Statale 14 km 163.5, 34149, Trieste, Italia
protocollo-iom@pec.cnr.it
Lazzarino Marco
lazzarino@iom.cnr.it

Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Management

00 39 041 234 87 21
Cannaregio, Fondamenta San Giobbe 873, 30121, Venezia, Italia
ricerca.management@unive.it
Carlo Bagnoli
nanoregion@unive.it

Tehnološki park Ljubljana d.o.o

00386 (0) 16203490
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
peter.medica@tp-lj.si
Peter Medica
peter.medica@tp-lj.si

Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - CO Nanocenter

00 386 1 477 3220
Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana, Slovenija
martina.knavs@ijs.si
Martina Knavs
info@nanocenter.si

Primorski Tehnološki Park d.o.o.

00 386 5 393 24 50
Mednarodni Prehod 6, 5259, Vrtojba, Slovenija
tanja.kozuh@primorski-tp.si
Tanja Kožuh
tanja.kozuh@primorski-tp.si

RRA Zeleni kras, d.o.o.

00 386 5 72 12 240
Prečna ulica 1, 6257, Pivka, Slovenija
info@rra-zk.si
Dunja Mahne
dunja@rra-zk.si

Università Ca’ Foscari Venezia – Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi (DSMN)

00 39 041 2348698
Via Torino 155, 30172, Venezia, Italia
benedett@unive.it
Alvise Benedetti
ricerca.dsmn@unive.it

Univerza v Novi Gorici

00 386 5 6205 820
Vipavska cesta 13, 5000, Nova Gorica, Slovenija
info@ung.si
Mattia Fanetti
mattia.fanetti@ung.si

Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

00 39 040 37581
c/o Area Science Park – Basovizza, Strada Statale 14 Km 163.5, 34149, Trieste, Italia
info@elettra.eu
Giovanni De Ninno
giovanni.deninno@elettra.eu

Universita’ di Trieste – Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

00 39 040 5583904
Via Licio Giorgieri 1, 34127, Trieste, Italia
dipdscf@units.it
Lucia Pasquato
lpasquato@units.it