Študenti na obisku Univerze v Novi Gorici - NANOREGION

Dogodki

V okviru projekta NANO-REGION, financiranega s strani programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je bil v prostorih Univerze v Novi Gorici, enega od projektnih partnerjev, organiziran obisk za srednješolce. V četrtek, 3. marca 2022, si je 34 dijakov s profesorji iz Srednje šole Veno Pilon, Ajdovščina, ogledalo laboratorije Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini. Obisk, organiziran v okviru aktivnosti z naslovom "Od vrat do vrat za nanotehnologijo", ki jo vodi Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Management, so izvedli dr. Andraž Mavrič in drugi zaposleni v Laboratoriju za raziskave materialov.

Študenti so bili razdeljeni v 4 skupine. V prvem delu obiska so bili študenti deležni kratke predstavitve vsebin mikroskopije na splošno in posebej možnosti, ki jih ponujajo senzorji, ki delujejo na nanoskali. Kasneje so bile vsaki skupini študentov ponujene predstavitve različnih tehnologij mikroskopiranja, poti sinteze materialov in prednosti nanomaterialov.

Tools