Vplivi in perspektive nanotehnologij za podjetja med Italijo in Slovenijo - NANOREGION

Dogodki

Dne 5.7.2022 bomo partnerji projekta NANO-REGION izvedli dogodek, namenjen koraku v izboljšanju prenosa tehnologij med institucijami znanosti in podjetji. Dogodek, ki bo hkrati zaključni dogodek projekta, se bo odvil v Trstu, hotelu Savoia. V priponki je na voljo program dogodka, kjer so na voljo opisane vsebine dveh okroglih miz in govorci, ki se nam pridružijo na dogodku. Na povabilo se je odzval največji italijanski venture capital sklad, in nekatera tehnološko in idejno najnaprednejša podjetja iz obmejnega prostora.

Vabljeni vsi zaintesirani! Prijava za udeležbo je obvezna, na Dunja Mahne dunja@rra-zk.si ali Flavia Mancini mancini@iom.cnr.it

AGENDA OFFICIAL 6 JULY.pdf
( 134 bytov, published on 28 Junij, 2022 - 12:57 )
Tools