Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019

Stato: 
Chiuso

Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) številka 2, z dne 9. januarja 2019, je bilo objavljeno (v italijanskem jeziku) obvestilo o odprtju sedmega razpisa Programa Interreg V-A Italija-Slovenija, ki je namenjen predložitvi standardnih projektov. Razpis je bil odprt od 14. januarja 2019 do 15. marca 2019. Odbor za spremljanje Programa je dne 26. septembra 2019 potrdil prednostne lestvice standardnih projektov.

PREDNOSTNE LESTVICE

FAQ (12/03/2019)

 

Razpis

Ciljni razpis za standard projekte št. 07/2019

Razpisna dokumentacija

 1. Zakonski pogoji za VP/PP;
 2. Priročnik za ocenjevanje;
 3. Priročnik o upravičenosti izdatkov;
 4. Vzorec Pogodbe o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja in vodilnim partnerjem;
 5. Vzorec Pogodbe o partnerstvu med vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji;
 6. Izjava vodilnega partnerja (VP);
  • Izjava za italijanskega VP;
  • Izjava za slovenskega VP;
 7. Izjava projektnega partnerja (PP);
  • Izjava za italijanskega PP;
  • Izjava za slovenskega PP;
 8. E-prijavnica - dostopna na povezavi:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=it-IT - italijanski prijavitelji;

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=sl-SI  - slovenski prijavitelji;

 1. Pooblastilo za pridobitev podatkov;
 2. Izjava PP izven upravičenega območja;
 3. Izjava o finančni sposobnosti profitnega zasebnega prijavitelja.

Na voljo tukaj razpisna dokumentacija in Priročnik za ocenjevanje (v slovenskem jeziku) z jezikovnimi popravki.

S ciljem, da olajšamo postopek prijave, so na voljo še:

1. Smernice za pripravo in oddajo e-vloge;

2. Vzorec prijavnice:

3. Navodila za uporabo pripomočka za pripravo stroškovnega načrta projekta;

4. Complaint procedure.

5. Smernice: Pooblastilo za IZPOLNJEVANJE vloge (NEW!!)

 

Rok za oddajo

Končni rok za oddajo vlog je 15.03.2019 ob 12.00.59 (CET).

 

Informacije

Skupni sekretariat

Via del Lavatoio, 1

34132 Trst, Italija

Tel.: +39 040 377 5993 (uradne ure: od ponedeljka do četrtka med 9.30 in 13.00)

E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

 

Za vse dodatne informacije v zvezi s tem razpisom in/ali programom so na razpolago tudi:

 

Slovenska Info točka

Republika Slovenija

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Regionalna pisarna v Štanjelu

Štanjel 1a

6222 Štanjel, Slovenija

Tel.: +386 5 7318 533

E-mail: it-si.svrk@gov.si

 

Regionalna pisarna na deželi Veneto

Direzione Programmazione Unitaria

Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e macrostrategie europee

Dorsoduro 3494/A,

30123 Venezia, Italija 

Tel. +39 041 279 1589 – 1585 - 1495

e-mail: interreg@regione.veneto.it

 

Regionalna pisarna na deželi FJK

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Direktorat za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja

Služba za evropsko teritorialno sodelovanje in državne pomoči

Via del Lavatoio 1

34132 Trst, Italija

E-mail: cooperazioneeuropea@regione.fvg.it

 

Način predložitve projektnih predlogov

Predložitev projektnih predlogov bo potekala izključno v elektronski obliki in sicer prek informacijske rešitve Front End Generalizzato 2 – FEG2, ki jo je razvila družba Insiel (družba in-house Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine). Potrebna bo predhodna registracija v sistem Login FVG za pridobitev uporabniškega imena (login) in gesla (password). Projektni predlog bo lahko vnesel izključno vodilni partner (VP).

Dostop do Login FVG  bo tokratni dostop vrste “strong login”, za katerega je potrebna overitev identitete podpisnika v fazi vstopa v sistem za oddajo e-vloge, in sicer po sledečem postopku:

 1. V primeru, da uporabnik poseduje čitalec pametnih kartic/bussines key, lahko dostopa do sistema z naprednim dostopom. Takim uporabnikom se priporoča uporaba brskalnika z uporabo vgrajenega ključa, tako kot to priporoča dobavitelj le-tega.
 2. V kolikor uporabnik ne poseduje čitalca pametnih kartic/bussines key, mora najprej pridobiti dostop tipa »Base« oz. »Osnovni« ter nato izpolniti obrazec za overitev (priloga 1) in gaposredovati Skupnemu sekretariatu z namenom overitve identitete zakonitega zastopnika VP. Po preveritvi podatkov bo Skupni sekretariat obvestil VP, da lahko vstopi v sistem.
 3. V kolikor je uporabnik že dostopal do sistema z overitvijo identitete (npr. upravičenci programa 2007-2013, ki so dostopali do programa za poročanje GOLDMIS), lahko dostopa do sistema brez ustvarjanja novega dostopa.

Uporabnik, ki zaprosi za dostop do login, mora biti zakoniti zastopnik organizacije. Dostop do Login FVG bo mogoč od 7. Januarja 2019 preko spodnje povezave:

•Uporabniki v italijanščini:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=it-IT

•Uporabniki v slovenščini:

http://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?LANG=sl-SI

So na voljo Navodila za registracijo loginfvg.

 

Pozor! Vodilnim partnerjem se priporoča, da uredijo dostop do Login FVG takoj po 7. januarju oziroma vsekakor najmanj 15 dni pred datumom zaključka razpisa in se tako izognejo morebitnim  tehničnim težavam.

V primeru težav pri dostopu do login FVG se lahko obrnite na skupni sekretariat, Ulica Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija, tel .: +39 040 377 5993, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it

Categoria: 
Bando generico