DIVA

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
40 mesecev
Začetek: 01.03.19
Konec: 30.06.22
Št. partnerjev: 15
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
3.525.018,70€
Prispevek ESRR:
2.996.265,87€

The project in numbers

Trajanje: 
40 mesecev
Start / End: 
01.03.19 to 30.06.22
Project progress: 
100%
Budget: 
3525018.70€
Prispevek ESRR: 
2996265.87€

DIVA

Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: podpiranje čezmejnih inovacij s pomočjo ustvarjalnih industrij - Strateška Tema 2 Kreativna industrija
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je bil ustvariti ekosistem čezmejnega sodelovanja v katerem bodo vznikale družbene in tehnološke inovacije za družbo prihodnosti.

Osnovna namera je bila izboljšati čezmejno sodelovanje med italijanskimi in slovenskimi inovacijskimi platformami, izobraževalnimi ustanovami, ter malimi in srednje velikimi podjetji. Ob tem je bila posebna pozornost namenjena razvoju in implementaciji metodologij za omogočanje in spodbujanje sodelovanja med ustvarjalnimi in umetniškimi posamezniki in organizacijami ter podjetji. Vpeljevanje umetniškega načina razmišljanja v procese inoviranja je omogočilo pretok vizionarskih idej v tehnološke, komercialne in socialne inovacije.

Vse organizacije, iz območja Interreg ITA-SLO, zainteresirane za različne priložnosti sodelovanja v okviru projekta DIVA, so bile vabljene da nas kontaktirajo (info@diva-borderless.eu) ali da neposredno ocenijo svoj potencial in pripravljenost za ART – BIZnis sodelovanje s pomočjo spletnega vprašalnika DIVA AAT: http://diva-borderless.eu/en/aat/.
Na spletni strani https://diva-borderless.eu/sl/ so na voljo učna gradiva, ki so bila uporabljena pri usposabljanju »katalizatorjev inovacij«, in informacije o DIVA HUB-ih.

Povzetek projekta: 

Namen mednarodnega projekta DIVA je bil vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva, ki bo na področju digitalne transformacje ustvarjal pametne tehnologije za skupnosti, ki bodo tako uspešno nastopale na globalnem trgu. V projektu DIVA smo vzpostavili čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi trans-disciplinarnimi inovacijskimi platformami v okviru katerih je potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design). Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotiranjem smo omogočili delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema v katerem verižne strukture spenjajo inovatorje z gospodarstvom tako, da je pretok od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen.

Vzpostavljanje čezmejnih ekosistemskih povezav je bila priložnost za povezovanje in razvijanje kapacitet naprednih tehnoloških podjetij in pametnih skupnosti. Te bodo v bližnji prihodnosti prevzemale vodilno vlogo pri dvigovanju pripravljenosti tradicionalnih gospodarskih subjektov in za opolnomočenje najširše družbe za sprejemanje izzivov digitalne transformacije in krožnega gospodarstva.

Glavni rezultati: 

V prvi fazi projekta DIVA smo ustvarili pogoje za boljše razumevanje inovacijskih dinamik v katerih som zbrali, sistematizirali in analizirali različne primere sodelovanj med inter-medijsko uprizoritveno umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom. Na ta način smo ustvarili metodološke okvire za vzpostavljanje razvojnih platform, ki so sodelovale pri tehnoloških in družbenih inovacijah za družbo prihodnosti.

V drugi fazi projekta smo vzpostavili regionalna inovacijska vozlišča, ki smo jih povezali z zainteresiranimi SME. Tu smo vzpostavili metodološke pristope za sodelovanje s sodobnimi in tradicionalnimi podjetji, ki so lahko participirale v inovacijskih protokolih s katerimi smo reševali njihove potrebe. Istočasno smo vodili niz podpornih dejavnosti s katerimi smo ustvarjali participativno okolje za posameznike in družbene skupine, ki smo jih senzibilizirali in izobraževali za kvalitetno sobivanje z novimi visokotehnološkimi rešitvami.

Tretja raven projekta je bila realizacija 21 čezmejnih pilotnih projektov s katerimi smo testirali sodelovanje med posameznimi akterji v inovacijskih, razvojnih in aplikativnih procesih neglede na to ali je bil rezultat pilotov tehnološka aplikacija ali družbena inovacija.

 

ZAKLJUČKI

Projekt DIVA predstavlja zagon aktivnosti, ki si prizadevajo za uspešno sodelovanje med predstavniki gospodarstva ter kulturno kreativnih industrij. Za doseganje trajnih učinkov v čezmejnem območju je potrebnih več novih projektov, ki bi naslavljali tematiko sodelovanja med MSP in KKI.  Sodelovanje med različnimi območji in partnerji je nujno in potrebno za doprinos zadovoljstva in pozitivnih  sprememb v čezmejnem območju.

Čezmejne dejavnosti so bile prekinjene zaradi pandemije 2020-2022, rezultate projekta DIVA pa je treba potrditi in preizkusiti v novem financiranem projektu. Prav čezmejna razsežnost, ki je bistvena za projekt, je najbolj trpela, kot je razvidno iz Poročila o validaciji uporabljene metodologije (model sodelovanja DIVA) in o pilotnih akcijah.

Model sodelovanja DIVA je eden glavnih dokumentov projekta. Gre za bogat dokument, ki naj bi služil kot podlaga oziroma izhodišče za projekte in akcije, ki spodbujajo kreativno inovativnost in uvajanje pristopov oblikovalskega in umetniškega razmišljanja v inovacijske procese v gospodarstvu.

V luči dolgoročnih učinkov bi bilo pomembno razširiti in ovrednotiti profil katalizatorja inovacij, osebe z ustvarjalno miselnostjo in proizvodno usmerjenim odnosom, ki lahko poveča ustvarjalnost v tradicionalnih MSP. Znanje katalizatorjev inovacij o načinih kreativnega inoviranja je treba deliti na formalne in neformalne načine ter vpoglede prenesti na druge ciljne skupine.

Razpis za pilotne projekte je kljub zakonodajnim razlikam med državama, ki so povzročile nekaj začetnih težav, predstavljal pomembno najboljšo prakso, ki bi lahko bila uporabna pri prihodnjih projektih. Razpis je predstavljal priložnost za sodelovanje tradicionalnih podjetij in organizacij iz kulturnih in kreativnih sektorjev, hkrati pa tudi spodbudo za nadaljnji razvoj vsem tistim, ki so do takega sodelovanja še vedno dvomljivi in zadržani.

Pomoč in usmerjevalna vloga DIVA HUB-ov pri krepitvi sodelovanja med tradicionalnimi malimi in srednje velikimi podjetji ter kreativnimi podjetji in/ali strokovnjaki je bistvenega pomena. HUB-i naj še naprej delujejo kot središča kreativne, podjetniške in inovacijske dejavnosti, ki posameznikom in kolektivom ponujajo spodbudno okolje za srečanja in priložnosti za ustvarjanje konkretnih inovativnih izdelkov ali storitev. Skoraj nujno je, da se DIVA HUB-i vključijo v druge projekte kot prostori za druženje, mreženje, eksperimentiranje in inoviranje z namenom reševanja izzivov današnje družbe in lokalnega čezmejnega okolja.

Najboljše prakse razpisa in čezmejnega sodelovanja bi lahko bili pomembni rezultati, ki bi jih bilo treba izkoristiti na prihodnjem projektu.

Nova Gorica-Gorica Evropska prestolnica kulture 2025 predstavlja še eno priložnost za vključevanje partnerstva DIVA v aktivnosti, povezane z GO2025!

Partner

Projektno partnerstvo je vključevalo 15 partnerjev ter enega pridruženega partnerja. 
Udeležba 15. partnerjev je bila potrebna, da se je na najboljši možni način zagotovilo načelo večje kohezije programskega območja s pomočjo uravnoteženega teritorialnega vpliva vseh ukrepov, ki so pomagali aktivirati postopke širjenja in kapitalizacije posegov na celotnem programskem področju. Kompleksnost projekta, njegova inovativnost in potreba po vključevanju širokega spektra strokovnosti, upravičuje število udeleženih partnerjev.

Spodaj so predstavljeni Vodilni partner in 14 projektnih partnerjev.

Projekt je vključeval naslednjega pridruženega partnerja: Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 

Vodilni partner

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Venezia
ITA

Projektni partner št.2

Universita Iuav di Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

ECIPA Scarl

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

Gorizia
ITA

Projektni partner št.6

Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Udine
ITA

Projektni partner št.7

Area Science Park

Trieste
ITA

Projektni partner št.8

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.9

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

Goriška
SLO

Projektni partner št.10

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.11

Primorski tehnološki park d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.12

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.13

Gospodarska zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.14

RRA Zeleni kras d.o.o

Primorsko-Notranjska
SLO

Projektni dokumenti

DIVA posterDIVA poster
DIVA_poster_A3_SI_May19.pdf
( 6 bytov, published on 17 Junij, 2019 - 08:20 )
DIVA zgibankaDIVA zgibanka
Flyer_game_v04.pdf
( 11 bytov, published on 10 Oktober, 2019 - 13:35 )
DIVA rollupDIVA rollup
DIVA_rollup_June19_preview.pdf
( 6 bytov, published on 18 Oktober, 2019 - 10:56 )
DIVA zgibanka 2DIVA zgibanka 2
DIVA_HUB promotion_leaflet2.pdf
( 3 byti, published on 11 Januar, 2021 - 09:36 )
Model sodelovanja DIVA - povzetekModel sodelovanja DIVA - povzetek
DIVA_Cooperation Model_slo.pdf
( 1 byte, published on 21 Maj, 2021 - 11:04 )
Katalog DIVA Pilotni projektiKatalog DIVA Pilotni projekti
DIVA_Pilot Projects Catalog_ITA_SLO.pdf
( 2 byta, published on 3 December, 2021 - 09:45 )
DIVA Open Call - predstavitevDIVA Open Call - predstavitev
DIVA_predstavitev Open Call.pdf
( 2 byta, published on 17 December, 2021 - 10:09 )
Sodelovalni model DIVA - predstavitevSodelovalni model DIVA - predstavitev
DIVA Cooperation Model_presentation_slo.pdf
( 312 bytov, published on 20 December, 2021 - 12:18 )
Katalog DIVA HUB-ovKatalog DIVA HUB-ov
DIVA HUB_Catalog_SLO.pdf
( 1 byte, published on 19 Januar, 2022 - 10:52 )
Storitve DIVA HUB-ov - predstavitevStoritve DIVA HUB-ov - predstavitev
DIVA HUB_storitve_4PM_SLO.pdf
( 1 byte, published on 24 Januar, 2022 - 09:54 )
Dogodek DIVA brez meja! - vabiloDogodek DIVA brez meja! - vabilo
DIVA borderless_invitation.pdf
( 96 bytov, published on 3 Marec, 2022 - 15:56 )
Zaključni dogodek DIVA - vabilo in dnevni redZaključni dogodek DIVA - vabilo in dnevni red
DIVA_FINAL Event_AGENDA.pdf
( 260 bytov, published on 18 Maj, 2022 - 10:30 )
DIVA orodja in metodologijeDIVA orodja in metodologije
DIVA Toolkit and methodologies.pdf
( 103 byti, published on 25 Julij, 2023 - 13:07 )
DIVA booklet - Predstavitev rezultatov pilotnih projektov DIVA DIVA booklet - Predstavitev rezultatov pilotnih projektov DIVA
DIVA_Booklet.pdf
( 4 byti, published on 25 Julij, 2023 - 13:07 )

Cilji in aktivnosti

Trije glavni cilji projekta DIVA so bili:

1. Ozaveščanje o vrednosti in metodah inovacij, ki jih ustvarjata umetnost (Art Thinking) in oblikovalsko razmišljanje, z ugotavljanjem trendov, povezanih z njihovo uporabo pri oblikovanju izdelkov v malih in srednjih podjetjih, ter izboljšanje znanja in nagnjenosti lokalnih skupnosti k inovacijam, ki jih ustvarja umetnost, in inovativnim poslovnim pristopom.  Posebne dejavnosti, načrtovane za dosego cilja, obsegajo analizo potreb uporabnikov in analizo SWOT, utrditev čezmejnega sodelovanja med akterji in ukrepe ozaveščanja o vprašanjih oblikovalsko umetniškega razmišljanja, vse do izdelave modela sodelovanja DIVA, prvega mejnika projekta, ki sintetizira in vključuje orodja in tehnike za spodbujanje izboljšanja znanja in uporabo umetniških poslovnih pristopov za pospeševanje razvoja inovacij s pozitivnimi učinki na socialni sistem.

2.  Spodbujanje in pospeševanje umetniškega razmišljanja za ustvarjanje prelomnih inovacij z vplivom na gospodarski in družbeni razvoj na čezmejnem območju prek novih ustvarjalnih platform (vozlišč). Dejavnosti za doseganje tega rezultata so: opredelitev in razvoj orodij za lažje medsebojno sodelovanje (t.i: oplajanje) med kulturnimi in ustvarjalnimi podjetji ter tradicionalnimi malimi in srednje velikimi podjetji, dejavnosti krepitve zmogljivosti, namenjene lokalnim izvajalcem, oblikovanje mrež lokalnih izvajalcev za spodbujanje sodelovanja med različnimi sektorji, opredelitev HUB-ov za krepitev sodelovanja med kulturnimi in ustvarjalnimi podjetji ter MSP;

3. Preizkušanje tehnik za krepitev čezmejnega sodelovanja med tehnološkimi, umetniškimi in znanstvenimi podjetji ter skupnostmi za soustvarjanje tehničnih in družbenih inovacij s pilotnimi projekti s pomočjo pripravljalnih dejavnosti za oblikovanje sistema upravljanja za izbor pilotnih projektov, dokončanje in objava razpisa s strani osrednjega naročnika, spremljanje izvajanja pilotnih projektov, razširjanje rezultatov pilotnih projektov na programskem območju, da se okrepi vpliv predlaganega modela na podjetja.

V nadaljevanju je kratek povzetek izvedenih ukrepov.

Julija 2019 so se začele izvajati prve dejavnosti projekta, med katerimi so bile ključne dejavnosti, povezane z ugotavljanjem in analizo potreb uporabnikov ter razvojem čezmejnega zemljevida akterjev in deležnikov projekta DIVA. Dne 9. julija je bil v Mestre organiziran dogodek "Začetek projekta DIVA", na katerem so se začele izvajati dejavnosti ozaveščanja javnosti.

Septembra 2019 je projektno partnerstvo DIVA pod vodstvom Univerze IUAV v Benetkah izvedlo poglobljeno analizo trenutnega stanja ciljnih skupin na vključenih območjih. Z večinoma kvalitativno raziskavo so poskušali ugotoviti in do neke mere tudi oceniti značilnosti, za katere podjetja in različni ustvarjalci menijo, da so potrebne, da bi lahko med seboj aktivno sodelovali. Poslano je bilo prvo glasilo s predstavitvijo projekta DIVA in tekočih aktivnosti. Objavljena je bila prva video predstavitev projekta DIVA. Novembra 2019, poleg tekočih dejavnosti upravljanja projekta in komunikacije. Koordinacijski partner delovnega paketa 3.1, Univerza IUAV, je razvil in predstavil metodologijo za izvedbo kartiranja deležnikov in pripravo analize SWOT v vključenih regijah ter razvoj spletnega orodja za oceno pripravljenosti posameznih MSP in KKI na sodelovanje in povezovanje v mreže v okviru projekta. Partnerji so opredelili načrte za vzpostavitev regionalnih vozlišč DIVA. 31. marca 2020 je potekal tretji sestanek SC&TC partnerjev projekta DIVA. Zaradi širjenja virusa COVID-19 in varnostnih ukrepov za zajezitev okužbe je srečanje potekalo prek spleta. To ni zmotilo delovnega vzdušja in razprave o napredku projekta ter izvajanju nadaljnjih projektnih aktivnosti.

Poudarek je bil na zbiranju, sistematizaciji in analizi primerov obstoječega sodelovanja med intermedijsko umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in podjetji na celotnem programskem območju ITA-SLO Interreg. To je bilo izhodišče za razvoj metodoloških okvirov za načrtovanje platform in okolij za razvoj inovacij in modela sodelovanja, katerega namen je bil spodbujanje novih načinov naslavljanja problemov današnje družbe in gospodarstva ter ozaveščanje družbe o vrednosti umetniškega inoviranja.

Izvedenih je bilo približno 100 intervjujev in tematskih delavnic, da bi ugotovili potrebe zainteresiranih uporabnikov in ocenili pripravljenost posameznih organizacij v umetniškem, kulturnem in poslovnem sektorju za sodelovanje. Opravljene so bile analize SWOT. Rezultati in ključne ugotovitve so bili predstavljeni na posebnih seminarjih na italijanski in slovenski strani območja Interreg. Junija 2020 so projektni partnerji nadaljevali z delom in se prilagajali novim pogojem, ki so jih narekovali pandemski ukrepi, usklajevalni sestanki pa so potekali prek spletnih seminarjev. Posodobljena in izpopolnjena je bila najnovejša različica modela sodelovanja DIVA, ki vključuje metodologije in orodja za nadaljnje izvajanje projektnih dejavnosti, z namenom čezmejnega povezovanja kulturnih in ustvarjalnih industrij ter podjetij (MSP) na področju ustvarjalnih inovacij in razvoja inovativnih projektov. Poleg tega so se začele izvajati dejavnosti v zvezi z organizacijo usposabljanj in pripravo DIVA HUB-ov. Veliko pozornosti je bilo namenjene opredelitvi vloge "inovacijskega katalizatorja" kot spodbujevalca procesov soustvarjanja in razvoja inovativne kulture.
V podporo intervjujem je bilo razvito tudi avtomatizirano ocenjevalno orodje - AAT, ki je zainteresiranim organizacijam omogočilo, da ocenijo svoj potencial in pripravljenost za sodelovanje v aktivnostih projekta DIVA.

Pripravljeno je bilo drugo digitalno glasilo, ki je bilo posredovano naročnikom februarja 2020.

V Ljubljani je potekal dogodek kreaDIVA!, na katerem so bili javnosti predstavljeni projekt in nekateri že doseženi rezultati, vključno z rezultati SWOT analize trenutnega stanja in nekaterimi obstoječimi dobrimi praksami ter "model sodelovanja" projekta DIVA, ki je bil ponazorjen tudi z vodenimi delavnicami, namenjenimi zlasti akterjem kulturnega in ustvarjalnega sektorja.

Proces se je zaključil s posebnim usposabljanjem za "katalizatorje inovacij", katerih vloga je bila podpirati podjetja in ustvarjalce v inovacijskem procesu pri vzpostavljanju sodelovanja za razvoj in izvajanje inovativnih pilotnih projektov.

Drug pomemben korak je bila uvedba vozlišč DIVA HUB, ki zagotavljajo ugodno okolje za vzpostavitev čezmejnega inovacijskega ekosistema. DIVA HUB-i so promovirali razpis za pilotne projekte in nudili podporo za njihovo izvajanje. Oktobra je bil objavljen drugi video projekta DIVA, v katerem so predstavljeni projekt DIVA in vmesni rezultati, doseženi v prvi polovici projekta. Pripravljeno in razdeljeno je bilo tretje glasilo z informacijami o projektnih aktivnostih.

Novembra in decembra 2020 so bile organizirane regionalne delavnice usposabljanja za izvajalce programa DIVA, ki bodo skupaj s koordinatorji predstavljali povezavo med podjetji ter kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v inovacijskih projektih.

Izvedeni so bili regionalni spletni seminarji za mala in srednje velika podjetja ter predstavnike kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za promocijo in spodbujanje sodelovanja. Na dogodkih sta bila operaterjem uradno predstavljena regionalna DIVA HUB-a; dva virtualna, Creative HUB Veneto in DIVA HUB FVG, ter DIVA HUB Slovenija, fizično vozlišče, ki se razprostira po ozemlju in ga predstavlja šest ločenih enot, ki med seboj sodelujejo.

Izdelana je bila tudi druga brošura za promocijo centrov DIVA HUB. Promocija je zaradi omejitev, ki so bile posledica programa COVID19, potekala prek digitalnih družbenih medijev.

Prvi meseci leta 2021 so bili namenjeni opredelitvi meril in pripravi javnega razpisa za financiranje pilotnih projektov.

Pripravljen je bil načrt za digitalno promocijo "Javnega razpisa DIVA" na družabnem omrežju DIVA, portalu Interreg in spletni strani DIVA. Po objavi "Javnega razpisa DIVA" je bilo poslano četrto glasilo, katerega namen je bil promocija razpisa in zagotavljanje informacij o drugih projektnih dejavnostih. Aprila so italijanski in slovenski partnerji, vsak na svojem področju pristojnosti, organizirali informativne dneve za predstavitev javnega razpisa malim in srednje velikim podjetjem ter zlasti kulturnim in ustvarjalnim podjetjem ter za posredovanje podrobnosti in koristnih informacij za oddajo projektnih predlogov.

Javno obvestilo o razpisu Diva Open Call je bilo objavljeno na spletni strani partnerja Informest, ki je bil odgovoren za administrativno upravljanje javnega financiranja, 31. marca 2021. Obvestilo je bilo razširjeno prek družbenih medijev DIVA, na portalu Interreg in na spletni strani DIVA. Skupaj je prispelo 124 prijav.

V začetku aprila je bilo objavljeno četrto glasilo DIVA, v katerem je bila najpomembnejša informacija objava razpisa z ustreznimi operativnimi podrobnostmi.

V vseh treh regijah so bili organizirani informativni dnevi za predstavitev razpisa. Nato so centri DIVA HUB organizirali več delavnic in individualnih srečanj za pomoč in podporo prijaviteljem DIVA.

Aprila so bili v lokalnih časopisih "Primorske novice" in "Il Gazzettino" objavljeni članki o projektu DIVA in razpisu DIVA za pilotne projekte. Junija 2021 je komisija za ocenjevanje in izbor prispelih projektnih predlogov izbrala 21 najbolj prepričljivih projektov, ki so se prijavili na javni razpis DIVA. Komisija je imela težko nalogo, saj je morala izbirati med več kot 120 projekti. Ocenjevalna komisija DIVA se je sestala 20. julija in potrdila izbrane pilotne projekte.

Medtem so se HUB-i DIVA pripravljali na izvajanje podpornih dejavnosti, ki jih bodo ponudili izbranim pilotnim projektom. Konec avgusta 2021 je bil v reviji Creative Industries Journal objavljen članek z naslovom "Establishing Ecosystems for Disruptive Innovation by Cross-Fertilising Entrepreneurship and the Arts" avtorjev Petra Purga, Silvie Cacciatore in Jerneja Čučka Gerbca. Gre za obsežen članek, ki je nastajal eno leto in temelji na rezultatih projekta DIVA. Članek je javno objavljen in dostopen na spletu.

Slovenski projekti so bili predstavljeni na dogodku DIVA pitch v Ljubljani 14. septembra, ki so ga organizirali slovenski partnerji projekta DIVA. Na dogodku so bili predstavniki prijaviteljev in KKI seznanjeni s podporo, ki jo med izvajanjem projektov nudijo HUB-i DIVA, in s pravili za razširjanje pilotnih projektov.

Informest je dal pobudo za delo na pilotnih projektih ter pripravil smernice in predloge za poročanje in zahtevke za spremembe.  Vse je bilo na voljo na spletni strani. Oktobra, 6. oktobra, sta DIVA HUB FVG in 18. oktobra Creative Hub Veneto organizirala dogodek za predstavitev pilotnih projektov s teh področij. Predstavniki pilotnih projektov so bili obveščeni o podpori, ki jo nudijo podjetniška stičišča DIVA HUB, in o pravilih razširjanja.

Dne 1. decembra je potekal čezmejni dogodek za zagon in mreženje, na katerem so bili predstavljeni vsi pilotni projekti. Dogodek je zaradi stalnih omejitev razširjanja programa COVID19 potekal prek spleta. Med dogodkom je bilo poskusno vzpostavljeno spletno povezovanje med udeleženci razpisa za zbiranje predlogov. Naključno izbrani predstavniki podjetij, vključenih v pilotne projekte, so se v parih srečali v ločenih "virtualnih sobah", kjer so se ob prisotnosti moderatorjev lahko bolje spoznali, poiskali skupne sinergije ter izmenjali ideje in rešitve. Vsak udeleženec je sodeloval na petih "hitrih zmenkih". Za to priložnost je bil pripravljen katalog s kratkimi predstavitvami vseh pilotnih projektov.

12. oktobra je bil objavljeno 5. glasilo DIVA, ki se osredotoča na pilotne projekte (analiza in rezultati), dejavnosti DIVA HUB-ov in njihovih storitev, dogodke in aktivnosti DIVA.

Ekipe projektnih partnerjev pa so se udeležile dveh virtualnih študijskih obiskov, na katerih so spoznavale tehnike dela ustvarjalnih centrov, 19. novembra Atӧlye v Istanbulu in 3. decembra Ars Electronica Futurelab v Linzu, ter črpale navdih za DIVA HUB-e. Med izvajanjem 21 izbranih pilotnih projektov so DIVA HUB-i v Furlaniji-Julijski krajini, Sloveniji in Benečiji podprli sodelujoče organizacije s svetovalnimi in inštruktorskimi dejavnostmi, da bi olajšali izvajanje projektov in hkrati spremljali njihovo izvajanje.

Gospodarska zbornica Slovenije je 10. marca 2022 organizirala spletni dogodek "DIVA brez meja!", ki je županom, predstavnikom CEC - GO 2025!, podjetjem ter kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju ponudil nekaj odgovorov, kako se z novimi pristopi k sodelovanju med podjetniki in ustvarjalci soočiti z izzivi sodobne visokotehnološke družbe. Udeleženci so dobili odgovore na vprašanja, zakaj sodelovanje med umetniškimi in podjetniškimi podjetji, kaj in kje so DIVA HUB-i ter kako doseči prebojne inovacije.

Po dogodku je bil v Primorskih novicah objavljen članek z naslovom Umetniki so vir pravih inovacij.

Z zaključnim dogodkom, ki je potekal 20. maja 2022 v Benetkah, se je zaključil triletni projekt DIVA. Gostujoči govorniki so spregovorili o evropskih mrežah, ki spodbujajo kulturni in ustvarjalni sektor, trenutnih evropskih izkušnjah in novih razvojnih priložnostih.

Projektni partnerji so predstavili tudi rezultate triletnega dela, ki se odražajo v 21 financiranih pilotnih projektih na čezmejnem območju, in izpostavili tri najuspešnejše. Na dogodku sta bila predstavljena tudi končni videoposnetek in brošura projekta DIVA, v katerih so predstavljeni vsi rezultati in učinki pilotnih projektov DIVA.

Dan pred zaključnim dogodkom je dežela Veneto organizirala čezmejno delavnico, na kateri so bile predstavljene pobude in predlogi za spodbujanje kulturnega in ustvarjalnega sektorja v naslednjem programskem obdobju.

V zaključnih fazah projekta DIVA so partnerji organizirali regionalne delavnice, namenjene prenosu znanja, pridobljenega na lokalni ravni. Na delavnici za slovensko programsko območje z naslovom "Diseminacija znanja in veščin strateškega projekta DIVA", ki je potekala 10. junija na PTP v Vrtojbi, so slovenski projektni partnerji predstavili rezultate pilotnih projektov in skupaj z gosti, Ireno Marš z Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Anjo Zorko iz Centra za kreativnost Ljubljana in Markom Hrenom iz SVRK, razpravljali o nadaljnjem razvoju projekta in možnostih financiranja.

Delavnica "Inovativno onesnaženje: odkritja in rezultati modela DIVA", ki je potekala 16. junija v Vidmu, je bila namenjena podjetnikom in ustvarjalcem iz FVG, partnerjem v pilotnih projektih DIVA, ki so delili svoje izkušnje, metode in rezultate medsektorskih inovacijskih projektov. Srečanje je bilo priložnost, da se navdihnemo pri priložnostih za inovacije - ki so nastale s procesi kontaminacije med tradicionalnimi podjetji ter kulturnimi in ustvarjalnimi podjetji - uresničenih v okviru pilotnih projektov DIVA. Spletna delavnica regije Veneto, ki je potekala 23. junija 2022 z naslovom "Pilotni ukrepi v regiji Veneto", je bila priložnost, da se seznanite z rezultati vseh sedmih pilotnih projektov v regiji Veneto, ki so jih neposredno predstavili protagonisti: tradicionalna, kulturna in ustvarjalna podjetja, ki so jih predlagala in izvajala.

S temi delavnicami je partnerstvo DIVA zaključilo svoje delo pri projektu. V zadnjem obdobju sta bili razdeljeni še dve glasili. Tukaj je vsebina šestega in sedmega glasila. Študijsko gradivo za katalizatorje inovacij ter za navdihovanje in spodbujanje pristopov umetniškega razmišljanja je na voljo na spletni strani diva-borderless.eu.

 

ZAKLJUČNI KOMENTAR:

V času izvajanja projekta so bili za promocijo projekta in predstavitev projektnih rezultatov izdelani 3-je promocijski videi:

VIDEO POSNETKI DIVA:

1. Predstavitev projekta DIVA: https://www.youtube.com/watch?v=I1p3xqdmdro

2. Predstavitev rezultatov projekta DIVA (WP3.1 in WP3.2): https://www.youtube.com/watch?v=ksXnJzMhOes

3. Predstavitev rezultatov pilotnih projektov DIVA (WP3.3.): https://youtu.be/ZwQSVsu7FV4

Vsi videoposnetki so bili promovirani in predstavljeni na dogodkih v živo in ter online.

Za predstavitev rezultatov projekta DIVA je bila izdelana tudi brošura »Pospeševanje inovacij: primeri sodelovanja MSP in KKI«: https://bit.ly/3BlrZUj

Drugo: Več informacij o DIVA HUB-ih; Na spletni strani diva-borderless.eu so dostopna učna gradiva za katalizatorje inovacij in za navdihovanje ter spodbujanje pristopov umetniškega razmišljanja.

***

Kontakti

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

0039 041786216
Banchina Molini 8, 30175 Venezia
Patrizia Reddi
patrizia.reddi@dl.camcom.it

Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport

0039 0412792411
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 30123, Venezia
Maria Teresa De Gregorio
mariateresa.degregorio@regione.veneto.it

Universita Iuav di Venezia

0039 0412571367
Santa Croce 191, 30135, Venezia
Maria Chiara Tosi
mariachiara.tosi@iuav.it

ECIPA Scarl

0039 041924128
Via della Pila 3b, 30175, Venezia
info@ecipa.eu
Matteo Povolato
povolato@ecipa.eu

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport

0039 0403773414
Piazza Unità d'Italia 1, 34125, Trieste
Elena Mengotti
elena.mengotti@regione.fvg.it

Informest - Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale

0039 0481597417
Via Cadorna 36. 34170, Gorizia
informest@informest.it
Ivan Curzolo
ivan.curzolo@informest.it

Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Via J. Linussio 51, 33100, Udine
Saverio D'Eredità
saverio.deredita@friulinnovazione.it

Area Science Park

Padriciano 99, 34149, Trieste
Sara Baronio
sara.baronio@areasciencepark.it

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnoloski park 19, 1000, Ljubljana
info@tp-lj.si
Gašper Juvančič
Gasper.Juvancic@tp-lj.si

Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti

+386 41 609 736
Vipavska cesta 13, 5000, Nova Gorica
info.au@ung.si
Peter Purg
peter.purg@ung.si

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

Industrijska cesta 1A, 5000, Nova Gorica
info@arctur.si
Tomi Ilijaš
tomi.ilijas@arctur.si

Primorski tehnološki park d.o.o.

Mednarodni Prehod, 5290, Šempeter pri Gorici
info@primorski-tp.si
Tanja Kožuh
TANJA.KOZUH@PRIMORSKI-TP.SI

Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova

Kersnikova ulica 4, 1000, Ljubljana
info@kersnikova.org
Andreja Lapuh Maležič
andreja.lapuh@kersnikova.org

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičevaulica 3, 1000, Ljubljana
info@gzs.si
Žiga Lampe
Ziga.lampe@gzs.si

RRA Zeleni kras d.o.o

Prečna ulica 1, 6257, Pivka
info@rra-zk.si
Martina Erjavec
martina@rra-zk.si