CrossCare

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
18 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.05.19
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.196.360,26€
Prispevek ESRR:
1.016.906,22€

The project in numbers

Trajanje: 
18 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.05.19
Project progress: 
100%
Budget: 
1196360.26€
Prispevek ESRR: 
1016906.22€

CrossCare

Čezmejni celostni pristop k oskrbi starih
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev socialno-zdravstvenih služb za oskrbo starih (javnih in zasebnih) na programskem območju, z namenom oblikovanja skupnih rešitev za skupne izzive staranja prebivalstva, na podlagi čezmejnega modela za celostno obravnavo starih, ki bi postal konkurenčen z ekonomskega vidika in ključni element socialne kohezije.

Povzetek projekta: 

Projekt CrossCare je obravnaval skupne izzive na območju programa, ki se nanašajo na staranje prebivalstva, z njegovimi pomembnimi gospodarskimi in finančnimi posledicami ter neravnotežja pri storitvah, povezanih s socialno vključenostjo in sistemom socialnega varstva na čezmejnem območju. Splošni cilj projekta je bil namenjen krepitvi zmogljivosti institucionalnega sodelovanja javnih organov in ključnih izvajalcev socialnih in zdravstvenih storitev, namenjenih oskrbi starejših, javnih in zasebnih na programskem območju, ter načrtovanju skupnih rešitev skupnega izziva staranja.

Cilj je bil zasnovan s čezmejnim memorandumom o soglasju, ki so ga podpisali partnerji in pristojni javni organi na ozemlju, osredotočen na skupni model celostne in prilagojene oskrbe starejših, ki ga je razvil in preizkusil CrossCare. Glavni rezultati so bili: čezmejni memorandum o soglasju, skupni čezmejni model integrirane in personalizirane oskrbe starejših, posebni skupni tečaji usposabljanja za socialne in zdravstvene delavce.

Upravičenci do projekta so državni, regionalni in lokalni javni organi, socialni in zdravstveni delavci ter zlasti starejši, ki so lahko pridobili prilagojeno in inovativno vrsto oskrbe za izboljšanje kakovosti življenja in povečanje stopnje socialne oskrbe vključenost. Čezmejni pristop je s krepitvijo odnosov med javnimi organi v sektorju socialne in zdravstvene oskrbe ter izmenjavo najboljših praks med ključnimi subjekti prispeval k usklajevanju politik v sektorju in k povečanju znanja, potrebnega za sooblikovanje in izvedba učinkovitega in učinkovitega integriranega modela.

CrossCarejev inovativni pristop ter model integriranega in prilagojenega varstva za starejše in njihove družine se je osredotočil na potrebe posameznika, s čimer je pokazal možnost posredovanja s premagovanjem trenutnih praks standardiziranih storitev z novo paradigmo sodelovanja in vključenosti skupnosti.

Videoposnetki "CROSSCARE # aStory" so na voljo v italijanščini in slovenščini na naslednjih povezavah:

Glavni rezultati: 

Projekt CrossCare je prispeval k povečanju intenzivnosti čezmejnega sodelovanja na programskem območju med državljani in javnimi organi, ki so odgovorni za socialne in zdravstvene ukrepe za oskrbo starejših. Prvi rezultat je povečana zmogljivost čezmejnega sodelovanja javnih zdravstvenih in socialnih organov in zainteresiranih strani, odgovornih za ukrepe, namenjene oskrbi slabih starejših. Rezultat je dosežen s krepitvijo odnosov na čezmejni institucionalni ravni, ki jo zagotavljata partnerstvo odličnosti in sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi stranmi ter oblikovalci socialne in zdravstvene politike na programskem območju.

Skupno je bil pripravljen in podpisan čezmejni memorandum o soglasju, ki je prispeval k okrepitvi institucionalnih in upravnih zmogljivosti pri izvajanju socialnih in zdravstvenih storitev. Poleg tega so bili ustvarjeni novi kanali komunikacije in dolgotrajnega sodelovanja med projektnimi partnerji, ki predstavljajo ključne deležnike v oskrbi starejših na čezmejnem območju.

Drugi rezultat je bil povečanje zmogljivosti upravljanja organov javnega zdravstva in socialnega varstva ter njihovih zainteresiranih strani z razvojem enotnega integriranega čezmejnega modela spremljajoče oskrbe na poti starejših, pa tudi s čezmejnim usklajevanjem. sistemov poklicnega usposabljanja za socialne in zdravstvene delavce, nove oskrbovalce in državljanske družine.

Model temelji na konceptu aktivnega staranja in na metodologiji skupnosti blaginje, ki bo na eni strani zagotovila gospodarsko trajnost in na drugi strani oblikovanje italijansko-slovenske strategije za usklajevanje upravljanja na tem področju. skrbi za starejše.

Partner

Spodaj so navedene reference Vodilnega partnerja in 5 projektnih partnerjev.

Cooperativa Itaca Cooperativa sociale onlus
Orietta Antonini
T. +39 0434 504000
@
o.antonini@itaca.coopsoc.it
Anna   La Diega
@ a.ladiega@itaca.coopsoc.it
Luca Spagnol
@ l.spagnol@itaca.coopsoc.it
Andrea Zanolla
T. +39 320 7456802
Fax +390434504100
@ a.zanolla@itaca.coopsoc.it
Fabio Della Pietra
@ f.dellapietra@itaca.coopsoc.it
Raffaella Cavallo
T. +39 338 2973286
@ r.cavallo@itaca.coopsoc.it

Partner
1. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS
Fabio   Bonetta           fb
@ fb@itis.it
Francesco Mosetti
T. +39 348 8761261
@ francesco.mosetti@itis.it
Daniela Pignolo
T. +39 327 7723443
@ daniela.pignolo@itis.it
Carlo Breda   
@ carlo.breda@itis.it              
Pierpaolo Gregori     
@ ufficiostampa@itis.it                   

2. Residenza per anziani Giuseppe Francescon
Salvador Anna
T. +39 3668242300
@ personale@entefrancescon.it
Paolo   Giacopello
T. +39 328 1027636
@ paologiacopello@entefrancescon.it
Daniele Dal Ben        
@ direzione@entefrancescon.it
Chiara  Perazzolo
T. +39 340 5579561
@ serviziosociale@entefrancescon.it                      

           

3. Obalni dom upokojencev Koper
Neva Tomazic
@ neva.tomazic@odu.si
Marina Ogrin
T. +38 6 (0)5 66 59 711         +38 6 30 710 007
@ marina.ogrin@odu.si
Snezana Jerman        
snezana.jerman@odu.si
Jana Hrescak
T. +386 41 665 495
@ jana.hrescak@odu.si                    

4. DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d
Miha Kranjc  
T. +386 82002415      +386 30690224         
@ miha.kranjc@deos.si        

5. IRSSV Inštitut Rs Za Socialno Varstvo
Nejc Vidrih         
@ nejc.vidrih@guest.arnes.si
T. +386 1 2000 255
Polona  Dremelj
T. +386 1 2000 261        
@ polona.dremelj@guest.arnes.si
Urban    Boljka   
@ urban.boljka@guest.arnes.si

 

Projekt vključuje tudi naslednje pridružene partnerje

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Marcolongo Adriano
T. +39 040 3771111
@ salute@regione.fvg.it
Massimiliano Mahnich
@
massimiliano.mahnic@regione.fvg.it
T. +39 040 3775579

Regione Veneto - Direzione Servizi Sociali
Pinzauti Antonella
T. 003904127 91420
@ segr.generale@regione.veneto.it  
Palanta Claudia
T. 003904127 91407
@ Claudia.Palanta@regione.veneto.it

Città di Sacile
Ceraolo Roberto
T. 003904347 87111
@ sindaco@comsacile.regione.fvg.it 
Salton Maurizia
T. 003904347 36384
@ Maurizia.salton@comsacile.regione.fvg.it 

Ambito Distrettuale 6.1 (Servizio Sociale)
Lisetto Miralda
T. 0039 04347 87220
@
miralda.lisetto@ambitosacile.it  

 

AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA NR. 5 DI PORDENONE AAS5
Simon Giorgio
T. 0039 04343 69111
@
dg@aas5.sanita.fvg.it  
Carniello Siro
T. 0039 34722 28686
@
Giorgio.carniello@aas5.sanita.fvg.it

 

Azienda Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”
Bramezza Carlo
T. 0039 04212 28017
@
Direzione.generale@ulss10.veneto.it  
Filippi Mauro
T. 0039 04212 28021
@
Direttore.servizisociali@ulss10.veneto.it

 

Zdravstven i dom Koper
Ravnikar Matevž
T. 0038 65664 7100
T. 0038 65664 7225
@
info@zdkoper.si  
@
Matevz.Ravnikar@ZD-Koper.si

 

MINISTRS TVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALN E ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Kopa Mrak Anja
T. 0038 61369 770
@
gp.mddsz@gov.si  
Kenda Aleš
T. 0038 61369 7786
@
ales.kenda@gov.si  

 

MINISTRS TVO ZAZDRAVJE JA
Milojka Kolar Celarc
T. 0038 61478 6001
@
gp.mz@gov.si  
Buzeti Tatjana
T. 0038 61478 6099
@
tatjana.buzeti@gov.si  

Vodilni partner

Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus

Pordenone
ITA

Projektni partner št.1

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d.

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.5

INŠTITUT RS ZA SOCIALNO VARSTVO

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
CrossCare_SLO.pdf
( 465 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:53 )
Brochure CrossCareBrochure CrossCare
Brochure CrossCare.pdf
( 317 bytov, published on 22 Oktober, 2018 - 10:29 )
Roll Up CrossCareRoll Up CrossCare
Roll Up CrossCare.jpg
( 4 byti, published on 22 Oktober, 2018 - 10:29 )
CrossCare - Crossborder Memorandum of UnderstandingCrossCare - Crossborder Memorandum of Understanding
190418_Protocol_IT-SI_fc.pdf
( 8 bytov, published on 5 Februar, 2020 - 09:12 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

CrossCare vključuje institucionalno sodelovanje teritorialnih služb, namenjenih oskrbi starejših, da bi načrtovali skupne rešitve za skupni izziv staranja s pomočjo čezmejnega modela oskrbe starejših. Model opredeljuje novo poklicno osebo "oskrbnika", predvideva ustanovitev služb za starejše občane v domovih za upokojence in domačo storitev opredeljuje kot ključni element strategij aktivnega staranja.

PROJEKT SE JE ZAKLJUČIL MAJA 2019 - POVZETEK REZULTATOV

Projekt Crosscare je zasnoval in uspešno preizkusil inovativen model za nego oslabljenih starejših oseb na domu.

9 Točil za oskrbo starejših je bilo postavljenih v številnih domovih za ostarele v Italiji in Sloveniji, ki so delovali kot operativni center in jih je nadzoroval vodja oskrbe.

2 PSA v Furlaniji Julijski krajini (Sacile, Tieste), 1 PSA v Benečiji (Portogruaro) in 6 PSA v Sloveniji (1 v Kopru, 5 v domovih za varstvo DEOS: Notranje Gorice, Horjul, Ljubljana (Trnovo, Črnuče), Medvode) .

5 skrbnikov skrbi za izbiro, profiliranje in skrb za uporabnike s pomočjo platforme Personal Lab (Zancan).

Eksperimentiranje (trajanje 6 mesecev) je omogočilo, da s pomočjo polarne sheme na večdimenzionalni način predstavljajo potrebe (pri T0, T1 in T2), spremljajo spremembe v stanju počutja uporabnika in spremenijo intervencijski načrt za boljšo podporo območjem ranljivosti.

Vse partnerice in pridruženi partnerji Italije in Slovenije so pripravili in podpisali tudi čezmejni memorandum o soglasju.

Končno je CrossCare aktiviral vrsto izobraževalnih tečajev, ki vključujejo skrbnike oskrbe, osebje in upravljavce počitniških domov, strokovnjake in uporabnike ter njihove družine. Aktiviranih je bilo 10 tečajev, v katerih je sodelovalo več kot 350 ljudi. Med aktiviranimi tečaji so metoda nežne nege, validacija, bazalna stimulacija, transcendentalna meditacija.

Kontakti

Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus

0039 0434504000
Vicolo Selvatico 16, 33170 Pordenone, Italia
Coopitaca@pec.it
Andrea Zanolla
a.zanolla@itaca.coopsoc.it

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

0039 0403736210
Via Giovanni Pascoli 31, 34123 Trieste, Italia
segreteria.pec@itis.it.
Bonetta Fabio
fabio.bonetta@itis.it

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE FRANCESCON

0039 042171329
Borgo San Gottardo 44, 30026 Portogruaro, Italia
ENTEFRANCESCON@PEC.IT
Dal Ben Daniele
DIREZIONE@ENTEFRANCESCON.IT

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria

00386 (0) 56659600
Krožna cesta 5, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
info@odu.si
Tomažič Neva
neva.tomazic@odu.si

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d.

00386 (0) 82002400
Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
info@deos.si
Kranjc Miha
miha.kranjc@deos.si

INŠTITUT RS ZA SOCIALNO VARSTVO

00386 (0) 12000250
Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenija
IRSSV@SIOL.NET
Kova Nadja
NADJA.KOVAC@GUEST.ARNES.SI