5. FEBRUAR 2019 – SREČANJE ‘CROSSCARE’ V PORTOGRUARU

Novice

Če se družinam, ki negujejo starejše osebe na domu, zagotovi pomoč že ob zgodnjem prepoznavanju potreb, to prispeva k boljšemu počutju celotne družine. Takšna ugotovitev je bila predstavljena na medinstitucionalnem srečanju partnerjev projekta CrossCare, ki je potekal v Portogruaru (VE) 5. februarja letos. Namen srečanja je bil predstaviti rezultate testne faze, ki je bila izvedena v Venetu, Furlaniji-Julijski krajini in v Sloveniji.

Na sestanku so bili prisotni predstavniki iz naslednjih ustanov in zavodov: Cooperativa sociale Itaca (vodilni partner), Asp Itis Trst, Dom za starejše občane 'Giuseppe Francescon' - Portogruaro, Azienda Unità Socio Sanitaria n. 4 Vzhodni Veneto, Dežela Veneto – Oddelek za socialne storitve, Dežela Furlanija-Julijska krajina – Centralna direkcija za zdravje, socio-zdravstveno integracijo in družinsko politiko, Mesto Sacile – Varovana stanovanja za starejše ter Azienda Assistenza Sanitaria n.5 Zahodna Furlanija - Pordenone.

Projekt, ki ga kot projektni partner vodi Cooperativa sociale Itaca in je del Programa Interreg VA Italija-Slovenija 2014-2020, spodbuja integriran čezmejni pristop oskrbe starejših oseb na domu na podlagi združitve in mreženja različnih socialno-zdravstvenih storitev, s ciljem spodbujanja aktivnega staranja in preprečevanja institucionalizacije.

Kot je povedala Cinzia Canali, direktorica Fundacije Zancan, "so rezultati testne faze presegli tudi najbolj optimistična pričakovanja in poudarili pomen zgodnjega prepoznavanja potreb. Prej kot je  družini omogočeno, da izrazi svoje specifične potrebe glede nege starostnika na domu, bolj učinkoviti in pozitivni so rezultati s socialnega in zdravstvenega vidika tako za starostnika kot celotno družino".

Inovativne socialno-zdravstvene politike so bile razvite v okviru projekta, usmerjenega v zagotavljanje podpore družinam, ki oskrbujejo šibke in poli patološke starostnike. Glede na različne in nejasne načine dostopanja do oskrbe starostnikov na domu je bila v okviru CrossCare projekta razvita najboljša praksa, imenovana Servisni Center. Centri so vzpostavljeni znotraj izbranih domov za ostarele, ki so tudi sicer znani kot mesto, kjer so na voljo vse informacije o aktivnostih za ostarele. Servisne Centre vodi vodja oskrbe, ki družini zagotavlja podporo pri izbiri krajev in resursov ob soočanju z oskrbo starostnikov.

Testiranje je pokazalo, da so Servisni Centri temelj projekta CrossCare, saj zbirajo podatke o potrebah družin in le-tem odpirajo pot do podpore pri oskrbi starejših na domu. Prav slednje je danes rešitev za izogibanje tveganjem institucionalizacije starejših.

V projekt CrossCare je bilo vključenih 97 oseb nad 65 let s poli patologijami, vključno s kognitivno-vedenjskimi boleznimi. V primerjavi z ostalimi patologijami so bili v primeru oseb, ki trpijo za kognitivno-vedenjskimi boleznimi doseženi presenetljivi rezultati: primeren pristop je bil v pomoč pri vsakodnevni oskrbi ostarelih oseb in je izboljšal dobro počutje celotne družine.

V okviru projekta CrossCare se je v Venetu, Furlaniji-Julijski krajini v Republiki Sloveniji usposabljalo preko 400 operaterjev. Usposabljanje je poglobilo znanja o multidisciplinarnem timskem delu, o zgodnji oskrbi starostnikov ter rabi inovativnih metod, kot sta  validacija (validation) (t.j. empatični odnos do starostnikov in njihovih družin) in prijazna oskrba (gentlecare).

Srečanje v Portogruaru je potrdilo interes različnih ustanov za projekt CrossCare in z njim povezan model oskrbe starejših oseb na domu. Slednji namenja domovom za ostarele – preko tu vzpostavljenih Servisnih Centrov – ključno vlogo tudi pri zgodnji oskrbi na domu (preden se družine napotijo na socialne službe). Projektne aktivnosti so tudi potrdile, da je združevanje in mreženje storitev edini način za prepoznavanje potreb družin na področju oskrbe starejših, saj zagotavlja prilagojene rešitve za zadostitev potreb tako oskrbovalcev, kot starostnikom.  

 

 

Tools