Slovensko-italijanski model za izboljšanje oskrbe starostnikov

LJUBLJANA. DEOS. 20. MAREC 2018. 

Znanstveni odbor se je ustavil v Sloveniji na sedežu DEOSA. DEOS je zasebno podjetje, ustanovljeno leta 1995. Njegova glavna dejavnost je zagotavljanje visoko kakovostnih storitev oskrbe starejših. Trenutno DEOS upravlja 8 domov za starejše občane v Sloveniji z več kot 690 zaposlenimi, ki skrbijo za 1340 oskrbovancev.

Srečanje se je osredotočalo na sprejetje modela vrednotenja, ki se ga bodo udeležili domovi starejših občanov projektnih partnerjev. Z izvajanjem skupnega modela bo mogoče ugotoviti poglavitne težave pri povezovanju oskrbe starejših na čezmejni ravni.

Ukvarjali smo se tudi z zaključevanjem koledarja usposabljanj. Med tem sta se v Sloveniji pravkar začela dva pomembna tečaja usposabljanja, in sicer Validacija in Model oskrbe Gentle Care v ODU KOPER in v Italiji v varovanih stanovanjih za starejše občane Residenza Protetta di Sacile.

Validacija je inovativna metoda komunikacije z dezorientiranimi starostniki. Njen glavni cilj je zmanjšati stres in povečati srečo z emfatičnimi tehnikami tako za posameznike kot za skupine. Naomi Feil, ki je razvila koncept validacije, zatrjuje, da je bistvo "postaviti se v kožo drugih" in "gledati skozi njihove oči".

GentleCare© je razvila dr. Moyra Jones iz Kanade v poznih 90. letih. Ta metoda izhaja iz predpostavke, da bolniki z demenco doživijo korenite spremembe v sposobnosti dojemanja stvarnosti. Zato je, v skladu z modelom, ključnega pomena ustvariti nekakšen pripomoček za zmanjšanje stresnih situacij in kakršnega koli vira tesnobe.

 

Tools