Gentlecare in čezmejno usposabljanje zdravstvenih in socialnih delavcev

Novice

Tečaj usposabljanja Gentlecare za zdravstvene in socialne delavce, ki so udeleženi v projektu CrossCare, bo potekal 11. in 18. aprila v Odu Koper, drugi sklop pa je predviden za 24. in 29. maja. Cilj je zagotoviti operaterjem inovativna orodja za obravnavo krhkih starostnikov in bolnikov z demenco ali Alzheimerjevo boleznijo. Zahvaljujoč Programu Interreg V-A Slovenija - Italija bo metodologija Gentlecare, ki jo že uporabljajo v domovih starejših občanov, ki jih upravlja zadruga Itaca, prvič segla onstran meja in bo uporabljena pri storitvah oskrbe starostnikov v Sloveniji.

Tečaj usposabljanja bo izveden v sodelovanju s skupino Ottima Senior, ki zastopa družbo Moyra Jones Resources Ltd ter je pristojna za diseminacijo in izvajanje metodologije Gentlecare v Italiji in Evropi. Poleg srečanj, ki bodo potekala v Sloveniji, se enako število tečajev načrtuje tudi za Furlanijo - Julijsko krajino v varovanih stanovanjih za starejše občane Protected Residence for Older People v kraju Sacile za 29. marec ter 10. in 30. maj.

Pristop Gentlecare bo uvedel inovativne tehnike in podpiral razvoj čezmejnih veščin na področju demence in oskrbe starejših. Poleg tega bo z uporabo enotne strokovne terminologije usposabljanje spodbujalo povezanost ter pospešilo razširjanje in kroženje informacij.

Zakaj Gentlecare?

Gentlecare je model oskrbe starostnikov z demenco, ki temelji na uporabi pripomočkov, njegova osnova pa so ljudje, programi in fizični prostor. Ta model je zasnovan na teoretičnem konceptu, v skladu s katerim lahko bolnik z demenco izboljša kakovost življenja s pozitivnimi povratnimi informacijami, ki jih prejema iz svojega življenjskega okolja.

Socialna zadruga Itaca je decembra 2013 uvedla organizacijsko strategijo, katere cilj je sprejetje metode Gentlecare v vseh domovih za starejše občane v Furlaniji - Julijski krajini, ki jih upravlja. V skladu s temi smernicami je Itaca leta 2013 v varovanih stanovanjih za starejše občane v kraju Sacile odprla drugi certificirani center Gentlecare v Furlaniji - Julijski krajini, tako imenovani “Yellow Core”.

 

Tools