NEX AID - simulacijska vaja delovanja v primeru množične nesreče AMOK 2021

Dogodki

V sklopu projekta  »NEX AID - Čezmejna mreža sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje množičnih nesreč«, ki je financiran s sredstvi ESRR v okviru programa Interreg V-A Italia – Slovenija 2014 – 2020, je Zdravstveni dom Nova Gorica konec leta 2021 izvedel simulacijo izjemnega varnostnega dogodka, terensko vajo masovne nesreče "AMOK 2021". 

Sodelujoči so bili vsi Slovenski partnerji projekta (Urgentni center Splošne bolnišnice Izola in Urgentni center  Splošne bolnišnice Jesenice), kot opazovalci pa tudi Italijanski partnerji Azienda ULSS 3 Serenissima, Comune di Venezia in Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI).

 

Vajo si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/TRlu--wdFec

»Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki niso primerni za otroke do 15. leta starosti«.

Tools