“OČISTIMO NAŠO GEO-TOČKO” - Projekt GeoKarst

Lepo vabljeni na dogodek “Očistimo našo geo-točko”, ki se bo odvijal v soboto, 27. avgusta. Čistilna akcija bo organizirana v sklopu projekta GeoKarst, s strani Geološke službe Avtonomne Dežele Furlanije-Julijske krajine, v sodelovanju z italijansko zadrugo Shoreline in pod pokroviteljstvom Občine Devin-Nabrežina.

Manj znana geo-točka, a hkrati imeniten predstavnik visoke ranljivosti kraškega okolja, je območje med Devinom in Ribiškim naseljem, kjer izvirajo vode iz kraškega vodonosnika sistema Reka-Timava.

Poleg sporočila, naj odpadkov ne puščamo v naravi, je cilj tudi ozaveščanje javnosti o pomembnosti ohranjanja neokrnjenih virov sladke vode in obalnih območij, saj se le-ta zelo dragocena.

 

PROGRAM:

  • 9:30 - 9:40 Zbor na plaži Ribiškega naselja, blizu območja nekdanjega kamnoloma, kjer bodo prostovoljci dobili vse potrebno za varno izvedbo čistilne akcije - rokavice, vrečke za smeti in ostale pripomočke.
  • 9:40 - 11:30 Čiščenje geo-točke v Ribiškem naselju, kjer se bo poleg čiščenja predelov plaže istočasno izvajalo tudi čiščenje samega morja, oziroma morskega dna. Za to usposobljeni potapljači bodo iz vode pobirali odpadke, ki škodujejo naravnemu ekosistemu. Odstrantjeni bodo tudi opadki, ki se v vodi zadržujejo dalj časa in so se na njih že razrasle alge, slednje pa bodo skrbno odstranjene in vrnjene v morje.
  • 11:30 Predviden konec dogodka, organizirana zakuska in darilo za prve udeležence, v zahvalo za pomoč pri oskrbi geoparka.

Odpadki bodo oddani in razvrščeni v posebne zabojnike, ki jih bo v imenu Občine Devin-Nabrežina, pokroviteljice dogodka in pridruženega partnerja evropskega projekta, postavilo podjetje ISONTINA AMBIENTE srl., ki bo poskrbelo tudi za odvoz smeti.

 

Prijava udeležencev je zaželena, a bo kljub temu možno se prosto pridružiti čistilni akciji na terenu, v času dogodka. Več informacij o dogodku in prijava sodelujočih na elektronskem naslovu ripuliamoilmare@gmail.com.

 

Dogodek Očistimo našo geo-točko je organiziran v okviru projekta GeoKarst, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija (Evropski sklad za regionalni razvoj). V sklopu projekta se namreč na čezmejnem območju kraške planote, t.i. matični Kras, vzpostavlja čezmejni geopark, ki bo med drugim povezal tudi čezmejno turistično ponudbo.

Tools