Slovenija in Italija s projektom GeoKarst zgradili temelje za ustanovitev čezmejnega geoparka Kras-Carso

Novice

Konec oktobra 2022 se je v Sežani odvilo zaključno poglavje projekta GeoKarst, v katerem smo slovenski in italijanski partnerji prispevali k tesnejšemu čezmejnemu sodelovanju in večji usklajenosti med Slovenijo in Italijo za upravljanje kraškega območja ter poskrbeli za  izpolnitev pogojev za delovanje čezmejnega geoparka Kras-Carso, ki bo prispeval k trajnostnem razvoju in krepitvi konkurenčnosti. V projektu GeoKarst je poleg strokovnih institucij, štirih partnerjev in 13 pridruženih partnerjev, sodelovalo 12 italijanskih občin, ki jih je v projektu zastopala Dežela Furlanija-Julijska Krajina, in 5 slovenskih občin, ki jih v projektu zastopa Občina Sežana. 

 

Pobuda za ustanovitev geoparka na Krasu je nadaljevanje več kot 20-letnega prizadevanja lokalnih skupnosti za povezovanje čezmejnega območja Matičnega Krasa in je nadaljevanje oz. izvedbeni del strateškega projekta KRAS-CARSO. Ideja o geoparku se je namreč porodila pripravljavcem strateškega projekta KRAS-CARSO kot edina sprejemljiva alternativa nekdaj načrtovanemu Kraškemu regijskemu parku, kajti geopark ne prinaša dodatnih omejitev in najbolj sovpada z edinstveno naravno in kulturno dediščino območja, po katerem so kraški pojavi dobili ime po vsem svetu. V projektu se je med drugim pripravilo tudi ustanovitveni akt geoparka Kras-Carso in kandidaturo za vključitev geoparka v UNESCO globalno mrežo geoparkov. Opredelilo se je tudi čezmejno območje geoparka, ki v Sloveniji obsega administrativne meje petih občin – Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana, na italijanski strani pa 12-ih občin, vendar samo delov, ki predstavljajo Matični Kras.

 

Nova podoba za Geopark Kras-Carso:

Projekt GeoKarst, ki ga je 85-odstotno sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je povezoval državi na področjih naravne in kulturne dediščine, trajnostnega razvoja in turizma. Aktivnosti projekta so potekale tako na institucionalni ravni za vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu kot tudi na operativni ravni za razvoj novih trajnostnih turističnih produktov na temelju vrednot geoparkov.

V projektu smo prvič organizirali tudi teden geoparkov, ki bo tudi v prihodnjih letih potekal tradicionalno, zadnji teden maja in v prvem tednu junija. Pripravili smo tudi različne promocijske materiale, ki predstavljajo bogato geološko dediščino matičnega Krasa in povezujejo turistične programe obeh držav. Nastala je tudi knjiga o geologiji in geodiverziteti geoparka. Na zaključnem dogodku projekta smo predstavili tudi novo celostno grafično podobo geoparka - produktno blagovno znamko Geopark Kras-Carso, ki bo enotno predstavljala čezmejno območje. V Javnem zavodu Park Škocjanske jame so pripravili tudi temeljno dokumentacijo za izgradnjo vstopne točke geoparka - Vrata Krasa.

V okviru projekta se je ovrednotilo naravno in kulturno dediščino in opredelilo 61 geotočk, ki so ključni elementi nastajajočega geoparka Kras-Carso. Vse aktivnosti so potekale v sodelovanju z lokalnimi deležniki, ki so pri oblikovanju geoparka sodelovali na različnih delavnicah. Katja Fedrigo, vodja projekta, je ob zaključnem srečanju partnerjev povedala: "V preteklih projektih smo ugotovili, da si želimo institucije, ki bo delovala kot stična točka povezovanja matičnega Krasa z obeh strani meje. S projektom GeoKarst smo ustvarili pogoje, da ta stična točka zaživi. Slednje pa se bo zgodilo v novem čezmejnem strateškem projektu KRAS-CARSO II, ki se bo pričel v letu 2023, ob podpori Programa sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.«.

S projektom GeoKarst smo ustvarili konkretne korake do ustanovitve geoparka in članstva v  UNESCO globalni mreži geoparkov. Opredelili smo območje geoparka in njegovo ime, velik del pozornosti pa smo posvetili tudi razvoju novega turističnega produkta, s katerim bomo območje matičnega Krasa predstavljali kot enotno destinacijo z edinstveno geološko dediščino na mednarodnih trgih.

 

Dosežki projekta GeoKarst so temelj za nov strateški projekt KRAS-CARSO II:

Novi geopark na Krasu bo deloval na podlagi čezmejnega upravljavskega načrta, s čimer bo dosežena trajnost projekta, ohranjenost identitete, povezanost ponudbe ter povezanost lokalnih deležnikov z obeh strani meje. V sklopu projekta se bo poskrbelo tudi za oddajo kandidature za članstvo v UNESCO globalni mreži geoparkov. Direktor Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov Aleš Vodičar je predstavil program projekta KRAS-CARSO II, s katerim bodo v prihodnjih letih nadaljevali razvoj skupne blagovne znamke Geopark Kras-Carso. "Geoturizem predstavlja osrednjo dejavnost geoparkov. Na matičnem Krasu temelji zanj že obstajajo, npr. z vodenimi ogledi v podzemni svet in Živim muzejem Krasa. S povezanostjo pod znamko geoparka pa bomo izvajali trajnostno rabo geološke dediščine, skrbeli za ohranjanje identitete Krasa za prihodnje generacije ter hkrati ustvarjali nove trajnostne projektne oz. podjetniške ideje z namenom razvoja območja" je ob zaključku dogodka povedal Vodičar.

 

Osnovni podatki o projektu GeoKarst:

Projekt GeoKarst je potekal od februarja 2020 do oktobra 2022. Skupna vrednost projekta je bila 882.331 EUR, od tega je znašal prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj 749.981,35 EUR (85 % financiranje).

Vodilni partner projekta: Občina Sežana; drugi partnerji projekta: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambientale ed energia – Servizio geologico, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Regione del Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Difesa del Suolo e della Costa

13 pridruženih partnerjev: Center za idrijsko dediščino, ISPRA, Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Slovenska turistična organizacija, PromoTourismoFVG, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Commune di San Dorligo della Valle / Občina Dolina, Občina Komen, Comune di Doberdò del Lago / Občina Doberdob, Občina Miren - Kostanjevica, Comune di Duino Aurisina / Občina Devin Nabrežina, Občina Divača, Comune di Sagrado in Občina Hrpelje - Kozina.

Tools