AGROTUR II

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.07.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.076.829,00€
Prispevek ESRR:
915.304,65€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.07.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1076829.00€
Prispevek ESRR: 
915304.65€

AGROTUR II

Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta je bil (1) okrepiti čezmejno sodelovanje/povezovanje deležnikov pri pripravi skupnih agroturističnih orodij za varstvo in trajnostno rabo dediščine, (2) zmanjšati negativni vpliv pridelave tradicionalnih kraških produktov na okolje ter (3) izboljšati kakovost in okrepiti skupno promocijo kraškega terana in pršuta. Predlagani projekt prispeva k razvoju trajnostnega turizma in varstvu dediščine z aktivnostmi za okrepitev skupnega upravljanja z naravnimi viri v območju čezmejnega Krasa.

Povzetek projekta: 

Klasični kras predstavlja edinstveno geografsko območje, ki se ponaša z bogato naravno in kulturno dediščino. Preplet kulturne krajine in naravovarstvenih območij daje ozemlju edinstveno značilnost v svetu, ki ponuja možnosti za kmečke počitnice, ki jih je treba še razvijati. V zadnjih desetletjih se je podoba Krasa precej spremenila. Nekoč obdelovalna območja in tradicionalno uporabljena za kmetijstvo, danes predstavljajo krajino, natrpano in pokrito z gozdovi. Ohranjanje prebivalstva, tradicionalno rabo zemlje in varovanje kraške dediščine lahko spodbujamo z razvojem turizma in kmetijstva. Eden od razlogov, zakaj zemljišča opuščajo in površine postajajo gneče, je slaba čezmejna povezanost lokalnih deležnikov in nezmožnost hitrega prilagajanja na trg tradicionalni kraški izdelki (izvedba aplikacije e-Karst za spremljanje stanja vinogradi, optimizacija proizvodnih procesov vina in pršuta).


Cilj projekta Agrotur II je bil izboljšati kakovost ter povzdigniti konkurenčnost in prepoznavnost dveh tradicionalnih kraških produktov – vina teran in kraškega pršuta – ob hkratnem zmanjšanju vpliva na okolje in nižanju stroškov njune pridelave. V okviru projekta smo z regionalnim in mednarodnim sodelovanjem pomagali pri zaščiti in uveljavljanju vina teran, vpeljali pet novih itinerarjev in posneli videospot za promocijo čezmejnega območja Kras, obnovili in uredili čezmejni center za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko v Štanjelu ter na splošno poskrbeli za medijsko prepoznavnost območja in projekta ter izboljšanje čezmejnega sodelovanja. Prav tako smo uvedli sodobne pristope k pridelavi grozdja in sicer, aplikacijo e-Karst za spremljanje stanja v vinogradih, ki bo pripomogla k boljši kakovosti grozdja in porabi vode v vinogradništvu, ter optimizirali in standardizirali procese pri pridelavi vina in pršuta. Čezmejno sodelovanje pri projektu je rezultiralo tudi v vsebinski nadgraditvi obstoječe nastanitvene platforme »Hotel dobrega terana« in v njeni boljši tržni prepoznavnosti. Zaključimo lahko, da je projekt Agrotur II pomembno prispeval k ohranitvi, varstvu, obnavljanju in razvoju naravne in kulturne dediščine kraškega območja. Projekt je naslavljal vinogradništvo kot kmetijsko panogo s širšim gospodarskim pomenom, ki zagotavlja kulturno krajino ter podpira kulturno dediščino in turizem na Krasu. Vino teran in kraški pršut, ki sta neločljivo povezana, sta pomemben del kulturne dediščine Krasa in hkrati skupna točka in izziv čezmejnega sodelovanja z mnogimi priložnostmi tudi v prihodnje.

Glavni rezultati: 

Z investicijo v registrirano kulturno dediščino smo obnovili del gradu Štanjel in postavili Center za promocijo regionalnih produktov z lokalno vinoteko. Vpelali smo nova orodija in smernice oz. navodila za optimizacijo in standardizacijo pridelave čezmejnih vin (terana) in kraškega pršuta. To vključuje optimizacijo porabe vode v namakanju vinogradov, zmanjšanje fitofarmacevtskih sredstev ter promocijo paše prašičev lokalnih pasem za boljšo kakovost kraškega pršuta. Z namenim izboljšanja in promocije turizma na čezmejnem Krasu smo nadgradili in izboljšali spletni portal https://www.hoteldobregaterana.si ter oblikovali 5 novih turističnih itinerarjev in izvedli več promocijskih dogodkov.

Izdelali smo on-line aplikacijo e-Karst, ki bo omogoča celosten pregled agrometoroloških parametrov za čezmejni Kras, rezultate spremljanj vodnega stresa in razvoj bolezni in škodljivcev v kraških vinogradih.

 

Dosežke in rezultate uporabljamo tudi po zaključku projekta. Izkušnje in rezultati meritve vodnega stresa in namakalnih poskusov se uporabljajo pri projekt Acquavitis (Program Interreg Italija-Slovenija), prav tako uporabljamo e-Karst aplikacijo, kjer spremljamo agrometeorloške parametre. Rezultate o novih standardih pri predelavi kraških produktov (Terana in Kraškega pršuta) uporabljajo vinogradniki in rejci prašičev na Krasu z namenom izboljšanja kakovosti in ohranjanja okolja. Kmetijsko ministrstvo je rezultate analiz uporabilo pri spremembi pravilnika o zaščiti vina Teran PTP, ki bo podlaga tudi za čezmejno skupno zaščito vina Teran na Krasu. Z namenom skupnega razvoja zelenega agroturizma na Krasu in ohranjanje čezmejne kulturne dediščine se nova vinoteka v gradu Štanjel ter novi itinerariji postavljeni v okviru projekta uporabljajo v turistične namene.

V okviru projekta je nastal tudi film 'Kras – Carso – Karst', ki prikazuje čezmejni Kras, neokrnjeno kraško naravo, pridelavo in predelavo avtohtonih vin Terana in Vitovske, rastišče ('terroir) Krasa, jerino ter lepote Krasa v različnih letnih časih z motivi kraških specifik (npr. burja, kamen, arhitektura, narava…) ter motivi na temo kraškega pršuta in nove vinoteke, ki je nastala v gradu Štanjel. Ogledate si ga lahko TUKAJ.

Partner

Vodilni partner

Kmetijski inštitut Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.1

Università degli Studi di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Universita degli studi di Udine

Udine
ITA

Projektni partner št.3

Univerza v Novi Gorici

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

Občina Komen

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.5

Confesercenti Venezia

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
AGROTUR2_SLO.pdf
( 574 bytov, published on 20 Julij, 2018 - 12:42 )
Predstavitvena brošuraPredstavitvena brošura
AGROTURII_brochure_SI_EN.pdf
( 7 bytov, published on 4 April, 2022 - 13:17 )
Projektni plakatProjektni plakat
POSTER_A3_AGROTURII.pdf
( 509 bytov, published on 11 April, 2022 - 15:15 )
Zbornik prispevkov zaključne konferenceZbornik prispevkov zaključne konference
Razvoj krasa_4.12P_zbornik_prispevkov_zakljucne_konference.pdf
( 2 byta, published on 4 April, 2022 - 13:28 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Cilj je izboljšati kakovost in povzdigniti konkurenčnost ob hkratnem zmanjšanju negativnega vpliva na okolje ter nižanju stroškov. V okviru promocije Krasa bodo vzpostavili nove itinerarje in čezmejni center za promocijo lokalnih produktov z regionalno vinoteko v Štanjelu. Nadgradili bodo že vzpostavljeno platformo nastanitev »Hotel dobrega terana« ter poskrbeli za njeno boljšo prepoznavnost. S projektom bodo pomagali lokalnemu prebivalstvu izboljšati kakovost, konkurenčnost in prepoznavnost lokalnih produktov.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (31. 5. 2020)

Nedavno smo predstavili rezultate projektnih aktivnosti na mednarodnem simpoziju Akademija o teranu v Štanjelu, pred tem pa na več dogodkih, namenjenih različnim ciljnim skupinam, ter v medijih. S projektnimi partnerji v vzorčnih kraških vinogradih sledimo boleznim vinske trte, vodnemu stresu, dozorelosti in vinogradniško-vinarskim parametrom predelave terana. Opravljamo raziskave polifenolnih profilov grozdja, z namenom izboljšati fenolno zrelost grozdja ter mikrobiološke analize mlečnokislinskih bakterij. Rezultate sprotno objavljamo v novo vzpostavljeni spletni aplikaciji e-Karst. Kraški vinogradniki, ki sledijo izboljšanim vinogradniško-vinarskim tehnologijam, so za doseganje posebnih parametrov kakovosti terana prejeli posebna priznanja.

Kontakti

Kmetijski inštitut Slovenije

00386 (0) 12805262
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
klemen.lisjak@kis.si
Klemen Lisjak
klemen.lisjak@kis.si

Università degli Studi di Trieste

0039 0405583001
Piazzale Europa 1, 34123, Trieste, Italia
ateneo@pec.units.it
Passamonti Sabina
spassamonti@units.it

Universita degli studi di Udine

0039 0432558600
Via Palladio 8, 33100 Udine, Italia
di4a@postacert.uniud.it
Sivilotti Paolo
paolo.sivilotti@uniud.it

Univerza v Novi Gorici

00386 (0) 53315223
Rožna Dolina, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, Slovenija
erika.gojkovic@ung.si
Butinar Lorena
lorena.butinar@ung.si

Občina Komen

00386 (0) 57310450
Komen 86, 6223 Komen, Slovenija
obcina@komen.si
Modic Erik
erik.modic@komen.si

Confesercenti Venezia

0039 041959405
Via A. da Mestre 36, 30174 Venezia, Italia
confesercentivenezia@pecconfesercentive.it
Bellato Alessia
direzione.generale@confve.it