Projektni dogodek: AGROTUR II - Kick off meeting

Dogodki

10. novembra 2017 je potekalo v Štanjelu začetno srečanje standardnega projekta AGROTUR II z naslovom » Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu «, sofinanciranega v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Partnerji v projektu so: Kmetijski inštitut Slovenije, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Univerza v Novi Gorici, Občina Komen, Confesercenti Venezia.

Cilj projekta je pomoč deležnikom pri vpeljavi sodobnejših pristopov pri pridelavi tradicionalnih kraških produktov (vpeljava aplikacije spremljanja stanja v vinogradih e-Karst, optimizacija procesov pri pridelavi vina in kraškega pršuta). Glavni cilj projekta je izboljšati/poenotiti kakovost in povzdigniti konkurenčnost ob hkratnem zmanjšanju negativnega vpliva na okolje ter nižanju stroškov.

 

Tools