1. VINOGRADNIŠKO-VINARSKI POSVET KRASA - AGROTUR II

Dogodki

Vinogradništvo in vinarstvo sta postavljena pred nove izzive, kar so nakazali organizatorji 1. Vinogradniško-vinarskega posveta Krasa že uvodoma, z osrednjo tematiko Vinogradništvo s pogledom v prihodnost. Na Krasu se soočajo s problematiko opuščanja in krčenja vinogradov, pa tudi z velikim odstopanjem pri pridelavi terana različnih pridelovalcev. Namen organizatorjev posveta, Zadružne kleti Vinakras Sežana, konzorcija kraških pridelovalcev terana ter društva vinogradnikov in vinarjev Krasa, je z lokalnimi skupnostmi, raziskovalci in državo ustvariti pogoje, ki bi pritegnili zlasti mlade k pridelovanju vina.

Dogodka, ki je potekal v Sežani 6. 2. 2019, sta se udeležili ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec ter državna sekretarka mag. Tanja Strniša. Gospa ministrica je izpostavila pomen terana na državni in mednarodni ravni ter poudarila, da je bila Evropska kmetijska politika za področje vinogradništva in vinarstva prenovljena v letu 2008 in da dejavnosti potekajo v skladu z zadanimi smernicami. Na posvetu so se govorniki osredotočili tudi na ekonomiko pridelave grozdja in vina na Krasu ter na trženjski pogled na kraško vinogradništvo. Dogodek se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so med drugimi sodelovali tako projektni kot pridruženi partnerji AGROTURA II: dr. Klemen Lisjak (vodja projekta) ter Barbara Zagorc s Kmetijskega inštituta Slovenije, mag. Erik Modic, župan Občine Komen, ter Marjan Colja, predsednik Združenja konzorcij kraških pridelovalcev terana.

Tools