ACQUAVITIS - Raziskava vpliva kontroliranega vodnega deficita pri Refošku

Novice

Da bi ugotovili kakšen vpliv ima kontroliran vodni deficit na pridelek in kakovost grozdja Refošk, smo proučevali dva režima - namakanje z dodatkom 20% in 50% ETc, pri dveh letnikih Refoška na Krasu in spremljali njun vpliv na količinske parametre pridelka, osnovne zrelostne parametre, predvsem pa na vsebnost, sestavo in ekstrabilnost taninov.

Kaj smo odkrili si lahko preberete v članku TUKAJ.

Raziskava je bila izvedena s finančno podporo projektov Agrotur II in Acquavitis, ki se izvajata v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, in raziskovalnega programa št. P4-0133, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Tools