WASTE DESIGN

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
19 mesecev
Začetek: 01.10.21
Konec: 01.04.23
Št. partnerjev: 4
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
650.774,00€
Prispevek ESRR:
553.157,90€

The project in numbers

Trajanje: 
19 mesecev
Start / End: 
01.10.21 to 01.04.23
Project progress: 
16%
Budget: 
650774.00€
Prispevek ESRR: 
553157.90€

WASTE DESIGN

Raba inovativnih zelenih tehnologij za zbiranje komunalnih odpadkov in spodbujanje recikliranja
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je racionalizacija zbiranja trdnih komunalnih odpadkov, zmanjšanje le-teh z uporabo zelenih tehnologij, ter zmanjšanje proizvodnje nerazvrščenih odpadkov s povečanjem ozaveščenosti občanov o tematikah krožnega gospodarstva.

Povzetek projekta: 

Projekt se sooča s skupnim izzivom spodbujanja inovativnih zelenih tehnologij za izboljšanje varovanja okolja in učinkovite uporabe virov na področju odpadkov. Splošni cilj je racionalizacija zbiranja komunalnih odpadkov in znižanje deleža nerazvrščenih odpadkov ter povečanje osveščenosti ciljnih skupin projekta

Glavni rezultati: 

Rezultat 1: Optimizirana inovacija na področju upravljanja s komunalnimi odpadki z uvajanjem poskusne dejavnosti na obravnavanem teritoriju. Ta rezultat bomo pridobili s pomočjo sistema, primernega za nadzor odstotne vrednosti napolnjenosti različnih vrst uličnih zbiralnikov odpadkov, ti podatki pa se bodo prenašali in beležili preko programske opreme za upravljanje. Podatki o posameznih zbiralnikih in njihova geolokacija, določena z GPS sistemom, bo omogočila optimalno ravnanje z zbranimi odpadki, dolgoročno pa bo omogočila optimizacijo: poti kamionov, ki se uporabljajo za praznjenje (z zmanjševanjem dolžine poti, emisij v ozračje, porabe goriva in hrupa); razporeditve zbiralnikov znotraj območij pokritosti; okoljskega vpliva otokov za zbiranje odpadkov (z neposrednimi posledicami na turistično privlačnostjo); uporabe človeških virov in opreme.

Rezultat 2: Dolgoročno zmanjšanje deleža trdnih nerazvrščenih komunalnih odpadkov preko ozaveščanja, ki se bo osredotočilo na pripravo določenih prototipov ulične opreme po načelih wastedesign-a z uporabo recikliranih materialov, ki bodo pripomogli k širjenju koncepta krožnega gospodarstva.

Partner

Vodilni partner

OBČINA POSTOJNA

Postojna
SLO

Projektni partner št.1

JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA

Izola
SLO

Projektni partner št.2

UNIVERZA IUAV V BENETKAH

Venice
ITA

Projektni partner št.3

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Gorica
ITA

Projektni dokumenti

WASTE DESIGN - Komunikacijski načrtWASTE DESIGN - Komunikacijski načrt
Komunikacijska strategija WASTE DESIGN-SLO.pdf
( 840 bytov, published on 22 Junij, 2022 - 22:25 )
WASTE DESIGN - Poročilo o pilotnem digitaliziranem sistemu za zbiranje odpadkov WASTE DESIGN - Poročilo o pilotnem digitaliziranem sistemu za zbiranje odpadkov
Poročilo o pilotnem digitaliziranem sistemu za zbiranje odpadkov v okviru projekta Waste Design_final_07062022_podpisan.pdf
( 1 byte, published on 22 Junij, 2022 - 22:25 )
WASTE DESIGN - Najprimernejši materiali in postopki za izdelavo urbane opreme s predelavo gradbenih odpadkovWASTE DESIGN - Najprimernejši materiali in postopki za izdelavo urbane opreme s predelavo gradbenih odpadkov
Najprimernejši materiali in postopki_slo.pdf
( 1 byte, published on 26 Julij, 2022 - 16:42 )
WASTE DESIGN - ŠTUDIJA IZVEDLIVOSTI POSTAVITVE EKOLOŠKIH OTOKOV V OBČINI POSTOJNAWASTE DESIGN - ŠTUDIJA IZVEDLIVOSTI POSTAVITVE EKOLOŠKIH OTOKOV V OBČINI POSTOJNA
ŠTUDIJA IZVEDLIVOSTI POSTAVITVE EKOLOŠKIH OTOKOV V OBČINI POSTOJNA.pdf
( 1 byte, published on 1 September, 2022 - 17:54 )
WASTE DESIGN - promo katalogWASTE DESIGN - promo katalog
WASTE DESIGN katalog SLO OK.pdf
( 2 byta, published on 24 Marec, 2023 - 11:00 )
WASTE DESIGN - promo letakWASTE DESIGN - promo letak
letak WD _ slo _ 100 kom.pdf
( 8 bytov, published on 24 Marec, 2023 - 11:00 )
WASTE DESIGN - promo oglasWASTE DESIGN - promo oglas
oglas WD.png
( 477 bytov, published on 24 Marec, 2023 - 11:00 )
WASTE ESIGN: Študija izvedljivosti Isontina AmbienteWASTE ESIGN: Študija izvedljivosti Isontina Ambiente
Studio di fattibilità tecnico economica_IsontinaAmbiente.pdf
( 7 bytov, published on 23 Maj, 2024 - 12:52 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je bil racionalizacija zbiranja trdnih komunalnih odpadkov, zmanjšanje le-teh z uporabo zelenih tehnologij, ter zmanjšanje proizvodnje nerazvrščenih odpadkov s povečanjem ozaveščenosti občanov o tematikah krožnega gospodarstva.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 01.10.2021

Zaključek projekta: 15.5.2023

Kontakti

OBČINA POSTOJNA

05/7280771, 040/439622
Ljubanska Cesta 4 6230 Postojna Slovenija
obcina@postojna.si
Maja Piškur
maja.piskur@postojna.si

JAVNO PODJETJE KOMUNALA IZOLA

05/6634970
Indusrijska C.8 6310 Izola Slovenija
info@komunala-izola.si tajnistvo@komunala-izola.si
Miran Milenkovski
miran.milenkovski@komunala-izola.si

UNIVERZA IUAV V BENETKAH

+39 0412571873
SANTA CROCE 191 – TOLENTINI VENEZIA(VE) Italia
comunicazione@iuav.it ufficio.protocollo@pec.iuav.it
Benno Albrecht
albrecht@iuav.it

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

0481/770621
VIA CAU DE MEZO 10 34077 RONCHI DEI LEGIONARI Italia
segreteria@isontinambiente.it isontinambiente@legalmail.it
Stefano Russo
srusso@isontinambiente.it