TRAIN - Fotografija na naslovnici projekta

Novice

Ikonično sliko #TRAINFORINNOVATION so raziskovalci naredili s fluorescenčnim mikroskopom v laboratorijih ICGEB-a v Trstu in prikazuje mišje srčne fibroblaste (celice, ki sestavljajo vezivno tkivo). Fibroblasti izražajo rdeči fluorescenčni protein (RFP) pod vplivom promotorja za alfa aktin gladke mišice in zeleni fluorescenčni protein (GFP) pod vplivom promotorja za kolagen. To pomeni, da kadar celice izražajo RFP, izražajo tudi gladko-mišični aktin in kolagen, ko izražajo GFP.

Fibroza je odebelitev in brazgotinjenje vezivnega tkiva, kot se zgodi po srčnem infarktu, in močno vpliva na funkcionalnost srca. V procesu fibroze se fibroblasti diferencirajo v miofibroblaste. RFP-GFP fibroblasti, ki so jih uporabili v tem eksperimentu so model za fibrozo, saj v kulturi diferencirajo v miofibroblaste, ki posledično izražajo večje količine gladko-mišičnega aktina in kolagena in celice zato vidimo bolj rdeče oz. zelene pod mikroskopom. V iskanju spojin, ki zavirajo fibrozo, celice tretirajo z različnimi spojinami in spremljajo njihov učinek na preprečevanje diferenciacije v miofobroblaste, kar je mogoče zaznati kot zmanjšano izražanje RFP-ja in GFP-ja.

Za analizo velike količine podatkov, s katero raziskovalci identificirajo tudi bolj zanimive spojine, raziskovalna skupina na IJS v Ljubljani uporablja specializirane algoritme za strojno učenje. Skupaj, raziskovalni skupini sodelujeta pri odkrivanju novih spojin, ki bi jih lahko uporabili za zdravljenje fibroze.

Tools