MUSE | Trajnostna, inteligentna mobilnost v velikosti človeka

Dogodki

data di pubblicazione 20/12/2019

V četrtek 12. decembra 2019 je Univerza v Trstu, kot vodilni partner pri projektu MUSE, ''Čezmejno sodelovanje za trajnostno univerzitetno mobilnost'' organizirala javni dogodek s tehnično podporo družbe ALOT s.r.l. in v sodelovanju s slovenskimi in italjanskimi partnerji.

Dogodek z naslovom "Trajnostna, inteligentna mobilnost v velikosti človeka", učinkovito povzema enega glavnih ciljev projekta, predvideva vprašanja, ki so jih obravnavali med živahnim popoldanskim študijem in razpravo v hotelu Savoy v Trstu z vodilnimi partnerji v projektu, industrijskimi strokovnjaki in lokalnimi zainteresiranimi deležniki v prometnem in infrastrukturnem sektorju.

PE Trieste STD (Piccola).png

Dan se je začel s sestankom na sedežu tržaške univerze za odprtje pilotne aktivnosti projekta, ki ga je koordiniral oddelek za inženirstvo in arhitekturo: fotovoltaična postaja za polnjenje električnih vozil. Polnilnica, ki je del mikro-omrežja, povezanega z lokalnim elektroenergetskim omrežjem, bo proizvajala 20 kWh / dan čiste električne energije za polnjenje električnih vozil v občini Trst, kakor bo tudi napajala električna vozila namenjena študentom in zaposlenim na tržaški univerzi, ter vozila ki bodo namenjena za najem.

 

Na proslavi s prerezom traku je direktorica oddelka Ilaria Garofalo skupaj s profesorjema in vodji projekta MUSE Vanni Lughi in Alessandro Massi Pavan predstavila še eno strateško značilnost pilotne aktivnosti: polnilna postaja ne bo proizvajala le električne energije, temveč bo podajala tudi podatke o izdelavi fotonapetostnega sistema in obnašanja tistih, ki bodo vozili najeti avtomobil. Obdelane informacije bodo uporabljene tudi za optimizacijo delovanja čezmejnih sistemov zaračunavanja v skladu s cilji projekta MUSE.

WhatsApp Image 2019-12-12 at 12.18.23.jpeg

Po predstavitvi so udeleženci prispeli do hotela Savoy na odmor za kosilo, nato pa je sledil kratek pregled profesorja Lughija, Blaža Luina (Univerza v Ljubljani) in Klemena Gostiča (RRA-LUR Ljubljana) dokumenta s podanimi smernicami projekta in potek pilotnega programa vključenega v načrtovane dejavnosti projekta MUSE

Osrednja tema popoldneva "Energija in mobilnost: vizija, načrtovanje in izvajanje med učinkovitostjo in integracijo" je bila na koncu številnih predstavitev ločena na dveh razpravljalnih področjih, ki sta spodbujala interakcijo med javnostjo in govorci. Prvi poudarek na MOBILNOSTI je obravnaval tematiko skozi različne vidike, od makro do mikro: predstavitvi programskega okvira mobilnosti Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Sandra Chiandarinija (direktorja regionalne in lokalne službe javnega prevoza RAFVG) in Strategiji prometnega razvoja Republike Slovenije do leta 2030, Matjaž Vrčko (vodja sektorja za javni promet Ministrstva za infrastrukturo RS) je sledilo osredotočenje na lokalni kontekst Trsta, ki ga je predstavil Giovanni Longo (Vodja mobilnosti Univerze v Trstu). Predstavljena je bila vizija in rezultati, doseženi za trajnostno mobilnost tržaške univerze, s poudarkom na izvajanju dobrih praks kateremu je sledil nastop Giulia Bernettija (generalni direktor oddelka za urbanizem in član odbora za sistemske sisteme pristanišča v Trstu) ki je govoril o tržaškem prometnem načrtovanju in mobilnosti univerz. Romeu Danielisu (profesor na tržaški univerzi) in njegovemu doprispevku na temo električnih vozil ter mobilnostjo z nizkimi emisijami je nato sledila razprava s prispevki drugih govorcev in javnosti.

WhatsApp Image 2019-12-12 at 14.45.03.jpeg

Logični proces drugega perspektive, ki se je osredotočala na ENERGIJO je potekal po isti poti, od globalnega do lokalnega: energetski programski okvir Slovenije in Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine sta predstavila Rajko Leban (upravni direktor lokalne energetske agencije GOLEA Nova Gorica) in Sebastiano Cacciaguerra (generalni direktor Centra za upravljanje z okoljem, energijo in trajnostni razvoj RAFVG). Ilaria Garofalo in Luca Bertoni (delegata za vodja energetike in energetike na Trstu) sta povzela skupno vizijo, izvajanje dobrih praks in odprta vprašanja o energiji in varčevanju z obnovljivimi viri energije na Trstu. Alessandro Massi Pavan je sliko dopolnil s predstavitvijo izkušenj, ki jih je oddelek tržaške univerze pridobil pri realizaciji pilota fotovoltaične polnilne postaje, nato pa začel z drugimi govorci in s publiko o predstavljenih temah.

WhatsApp Image 2019-12-12 at 14.45.02.jpeg

Na koncu posveta se je govornikom pridružil tudi Matej Gojčič (RRA-LUR), Roberto Gerin (Prevozništvo Trst), Cristina Amirante (Svetovalka občine Pordenone), predstavniki občine Gorizia in Nova Gorica, Sandro Chiandarini in Giulio Bernetti, nekdanji govorci, ki so bili osredotočeni na mobilnost, za okroglo mizo o razvoju akcijskega načrta in čezmejne skupnosti za trajnostno mobilnost ter univerze Plexus, ki jo je vodil Guido Piccoli (ALOT srl).

Deležniki so imeli na koncu priložnost podrobneje opisati nekatere teme in spoznati druge udeležence tega dneva študija na temo mobilnosti, ki se je končal z aperitivom, ki ga je ponudila tržaška univerza. Javni dogodek je zato predstavljal izjemno priložnost, da se strokovnjaki v sektorju mobilnosti približajo tržaški javnosti, saj tako spodbujajo razširjanje ciljev projekta MUSE, večinoma pa koristne učinke trajnostne in inteligentne mobilnosti

AgendaAgenda
agenda_graphic_ITA.pdf
( 798 bytov, published on 21 Februar, 2020 - 11:41 )
Tools