TechMOlogy

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
18 mesecev
Začetek: 01.10.21
Konec: 01.04.23
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
640.990,00€
Prispevek ESRR:
544.841,49€

The project in numbers

Trajanje: 
18 mesecev
Start / End: 
01.10.21 to 01.04.23
Project progress: 
100%
Budget: 
640990.00€
Prispevek ESRR: 
544841.49€

TechMOlogy

Nove tehnologije in transnacionalna omrežja za mobilnost
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Spodbujati nove modele sodelovanja med podjetji in raziskavalnimi inštitucijami, ki temeljijo na treh načelih - javno-zasebno soinvestiranje, odprte inovacije, deljena ekonomija - za krepitev digitalnih veščin in uporabe ključnih omogočajočih tehnologij (KET) v verigi mobilnosti.

TechMOlogy je podprl prenos znanja o ključnih nastajajočih tehnologijah za avtomobilsko industrijo k manjšim podjetjem, ki v širšem smislu predstavljajo večji del industrije, s čimer je prispeval k razvoju novih izdelkov in storitev.

Povzetek projekta: 

TechMOlogy je spodbudil vzpostavitev pogojev za povečanje uporabe ključnih omogočajočih tehnologij (KET) v industriji 4.0 v podjetjih, zlasti manjših, ki delujejo v vrednostni verigi mobilnosti. Razvili so se in preizkusili novi modeli sodelovanja med raziskovalnimi inštitucijami in podjetji, ki temeljijo na načelih odprte inovacije, javno-zasebnega soinvestiranja in so-uporabi raziskovalnih zmogljivosti na programskem območju. Projekt je olajšal dostop do ključnih omogočajočih tehnologij (KET) in podprl mala in srednja podjetja pri razvoju novih izdelkov in storitev, ki temeljijo na njih, s čimer je prispeval k prehodu na Industrijo 4.0 za tista podjetja z visoko kakovostnim obrtniškim znanjem, ki predstavljajo eno izmed pomembnih sestavin čezmejnega gospodarstva. Vertikalnost projekta v industriji mobilnosti izhaja iz njihove strateške pomembnosti glede na število zaposlenih/številopodjetij, visoki dodani vrednosti in razpoložljivih strokovnjakov. Ker gre za sektorje z visoko tehnološko intenzivnostjo, je večja sposobnost usklajevanja poslovnih modelov s pametno proizvodnjo, vključno z uporabo KET, izboljšala konkurenčni položaj celotnega območja, kvalificirala digitalne kompetence delovne sile in spodbudila naložbe v raziskave in inovacije.

Glavni rezultati: 

TechMOlogy je okrepil čezmejno sodelovanje med ključnimi akterji inovacijskega sistema na osnovi novih modelov in storitev, ki so bile skupno razvite med projektom in so jih predvsem partnerji sprejeli. Novi modeli so bili usmerjeni v večje vključevanje podjetij, zlasti malih, v sektor mobilnosti, tudi z okrepitvijo grozdov.

Rezultati za neposredne prejemnike so bili:

- Ustanovitev trajnega opazovalnika za ključne nastajajoče in prihodnje tehnologije, pomembne za mobilnost in avtomobilsko industrijo;

- Vzpostavitev formalnih in neformalnih partnerstev in sodelovanj z namenom  optimizacije izkoriščanja znanja in opreme, ki sta na voljo v sektorju konvergentne specializacije pametne proizvodnje, v laboratorijih in raziskovalnih centrih programskega območja, s poudarkom na specialiyiranih podorčjih Industrije 4.0, kot so robotika, 3D tisk, XR itd;

- Uvedba in test novih pristopov (design thinking,  industrijski izzivi) za podporo konkurenčnosti.

Rezultati za posredne prejemnike projekta (učinek na območje):

- Povečanje znanja in tehnoloških veščin I4.0 med podjetniki in zaposlenimi v mali industriji, še posebej tistimi, ki imajo obrtniško znanje.

- Novi poslovni modeli za podjetja v sektorju mobilnosti, ki temeljijo na vključevanju omogočajočih tehnologij.

- Sodelovanje med podjetji, inovativnimi start-upi in raziskovalnimi centri.

- Nove storitvein izdelki, razviti na podlagi pridobljenih kompetenc.

Dodana vrednost

Dodatna vrednost čezmejnega sodelovanja je bila souporaba laboratorijev, opremljenih z orodji, prostori in strojno opremo, namenjena krepitvi in razvoju novih kompetenc, ki se navezujejo na omogočitvene tehnologije. Ciljna podjetja programskega območja so imela omogočen lažji dostop do dediščine znanj in napredne tehnologije in do spoznavanja njunih potencialov.

Projekt ovrednoti prihodnjo vrednost uporabljenih tehnologij, izvedenih pristopov, prenovljenih storitev za poslovne uporabnike ter sodelovalnih modelov, uporabljenih z namenom krepitve čezmejnega sodelovanja med ključnimi subjekti. S proučevanjem Scenarija analiz tehnoloških trendov s priporočili strokovnjakov je bilo mogoče pridobiti vrsto koristnih priporočil, namenjenih opredelitvi politik, strategij in orodij za soočanje z izzivi trga v prihodnjih letih. Opazovalna skupina ostaja aktivna in bo lahko izvedla analize in pripravila smeri, ki vplivajo na razvoj podjetij na področju mobilnosti.

Partner

Vodilni partner

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

Udine
ITA

Projektni partner št.1

SLOVENSKI AUTOMOBILSKI GROZD

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

ECIPA Soc.Cons. a R.L.

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

SIEVA Podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

Goriška
SLO

Projektni partner št.4

Lean Experience Factory scarl

Pordenone
ITA

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni pričakovani rezultat projekta TechMOlogy je splošna krepitev čezmejnega sodelovanja med ključnimi akterji inovacijskega sistema, ki temelji na novih modelih in storitvah, razvitih v medsebojnem sodelovanju tekom projekta in sprejetih predvsem s strani partnerjev.
Novi modeli bodo namenjeni večjemu vključevanju podjetij, zlasti malih, v sektor mobilnosti, vključno s krepitvijo grozdov.
Učinki, od katerih bodo imeli koristi neposredni upravičenci bodo:
- Vzpostavitev stalne opazovalnice za najpomembnejše nove in prihodnje tehnologije na področju mobilnosti in v avtomobilskem sektorju.
- Izgradnja dolgotrajnih formalnih in neformalnih oblik sodelovanja, namenjenega optimizaciji uporabe znanj in orodij na področju usklajene specializacije pametne proizvodnje.
- Eksperimentiranje novih pristopov (oblikovalski način razmišljanja, industrijski izzivi) za podporo konkurenčnosti.
- Učinki, od katerih bodo imeli koristi posredni upravičenci projekta (vpliv na ozemlje):
- Izboljšanje znanj in tehnoloških spretnosti “Industrije 4.0” med malimi podjetji, zlasti tistimi, ki imajo strokovno znanje in izkušnje obrtnega značaja in ki jim grozi izginotje.
- Novi poslovni modeli za podjetja iz sektorja mobilnosti, ki temeljijo na vključevanju spodbujevalnih tehnologij.
- Sodelovanje med velikimi podjetji, inovativnimi zagonskimi podjetji in raziskovalnimi središči.
- Nove storitve in izdelki, nastali kot posledica pridobljenih znanj, in možnost njihove uporabe v javnih storitvah.
- Možne naložbe v ekološke inovacije, ki jih spodbuja povpraševanje.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 01.10.2021

Kontakti

Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl

0039 0432629928; 0039 0432629912
Via Jacopo Linussio 51, 33100 Udine Italia
segreteria@friulinnovazione.it
Saverio D'eredità; Elide Hrvatin
saverio.deredita@friulinnovazione.it elide.hrvatin@friulinnovazione.it

SLOVENSKI AUTOMOBILSKI GROZD

+386 31344741; +386 41636582
DIMIČEVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA Slovenija
info@acs-giz.si
Podlesnik Dunja; Tanja Mohorič
dunja.podlesnik@acs-giz.si tanja.mohoric@acs-giz.si

ECIPA Soc.Cons. a R.L.

+39 041924128; +39 041928638
Via della Pila 3/b int.1 30175 Venezia (VE) Italia
fvg@ecipa.eu
Matteo Povolato; Simona Aceto
POVOLATO@ECIPA.EU europa@ecipa.eu

SIEVA Podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

+386 53756617; +386 41780076
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici Slovenija
info@sieva.si
Miloš Šturm; Gverino Ratoša
milos.sturm@hidria.com gverino.ratosa@hidria.com

Lean Experience Factory scarl

+39 0434858756
Piazzetta del Portello, 2 33170 Pordenone Italia
info@lef-digital.com
Marco Olivotto; Gouya Harirchi
marco.olivotto@lef-digital.com gouya.harirchi@lef-digital.com