RETRACKING

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
34 mesecev
Začetek: 25.09.17
Konec: 31.07.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.494.985,00€
Prispevek ESRR:
1.270.737,25€

The project in numbers

Trajanje: 
34 mesecev
Start / End: 
25.09.17 to 31.07.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1494985.00€
Prispevek ESRR: 
1270737.25€

RETRACKING

Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Oblikovanje konkurenčnega modela upravljanja, ki je skladen z evropskimi predpisi za reciklažo odpadkov iz kompozitov, ojačanih z vlakni (FRP) in omogoča reciklažo, analizo in beleženje, proizvodnjo, identifikacijo in sledljivost "sekundarne surovine" na osnovi trajnostnih proizvodov. Ustvarjanje ustreznih pogojev za prehod z linearnega na krožno gospodarstvo. Projekt izpolnjuje specifične cilje programa 3.3, saj prinaša razvoj in preizkušanje inovativnih tehnologij za ravnanje z odpadki.

Povzetek projekta: 

V pol stoletja proizvajanja FRP je nastalo 80 milijonov ton proizvodov, za katere ob izteku njihove življenjske dobe na področju reciklaže ni učinkovitih rešitev. Od začetka 60-ih let prejšnjega stoletja je v masovni proizvodnji prevladovala proizvodnja izdelkov iz steklenih vlaken, ki so jih zaradi nizkih proizvodnih stroškov uporabljali v različnih industrijskih panogah. Danes je odstranjevanje teh proizvodov ob koncu njihovega življenjskega cikla problem svetovnih razsežnosti, saj še nimamo učinkovitega sistema za njihovo odstranitev.

Od linearnega proti krožnemu gospodarstvu

Cilj projekta je bil pomagati proizvodnemu sektorju tega območja ustvariti pogoje za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, kar je prispevalo k izvajanju COM (2015) 614 - "Akcijskega načrta Evropske unije za krožno gospodarstvo Manjkajoči člen”, ki predlaga model krožnega gospodarstva za proizvodnjo "sekundarne surovine” iz odpadkov FRP (kompoziti, ojačani s steklenimi vlakni).

Reciklaža FRP je priložnost za preoblikovanje okoljskega problema v nova delovna mesta in nove gospodarske vire:

- večja ozaveščenost celotnega programskega območja v zvezi s ponovno uporabo, zmanjševanjem in predelavo odpadkov, kjer so že vidne priložnosti za okoljske in gospodarske prednosti, ki jih prinaša "zeleno gospodarstvo";

- ogromni potenciali za razvoj inovativnih proizvodov;

- koristi za okolje zaradi zmanjšanja količin odpadkov, ki končajo na odlagališču, in za odkrivanje neustreznih odlagališč;

- gospodarske koristi zaradi uporabe cenejših surovin, pridobljenih iz odpadkov;

- ustvarjanje novih delovnih mest.

Mešano italijansko-slovensko partnerstvo je ponudilo možnost preizkušanja funkcionalnosti krožnega gospodarskega modela v čezmejnem kontekstu, da bi ga lahko ponudili drugim evropskim območjem s podobnimi težavami.

Glavni rezultati: 

Projekt je razvil (1) tehnološko infrastrukturo, ki pri označevanju izdelkov z vstavitvijo oznake RFID na njihove etikete omogoča sledljivost izdelkov iz FRP in (2) spletno platformo v oblaku za upravljanje in nadzoro informacij, povezanih z različnimi fazami recikliranja in preoblikovanja.

Zahvaljujoč izvedbi pilotnega projekta je bila potrjena funkcionalnost novega modela krožnega gospodarstva, da zagtavlja učinkovito upravljanje pridobivanja in obdelave odpadkov iz FRP ter njihovega preoblikovanja v "sekundarne surovine" za uporabo pri izdelavi novih izdelkov. ki jih je mogoče 100-odstotno reciklirati. Tehnologije, razvite v projektu, omogočajo tako spremljanje novih izdelkov iz recikliranega materiala kot tudi povratno logistiko. Ta novi model je bil zasnovan tako, da ga je mogoče replicirati po vsej Evropi.

Projekt je novi model krožnega gospodarstva razširil na podjetja v sektorju predelave in obdelave odpadkov ter proizvajalcev kompozitnih materialov na programskem območju. Na delavnicah, seminarjih in konferencah je konzorcij poudaril prednosti, ki jih omogoča uporaba "sekundarnih surovin". Predstavljanje modela je vplivala tudi na splošno civilno družbo, ki se je zavedla vprašanj pravilnega ravnanja z odpadki in pomena izboljšanega ravnanja z njimi.

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (31/07/2020)

Projekt Retracking je zaključen. V zadnjem obdobju je bil za študente in predstavnike akademske sfere 29. julija 2020 organiziran zadnji spletni seminar, na katerem so bili predstavljeni rezultati projekta. Še posebej smo zadovoljni s konsolidiranim sodelovanjem med slovenskimi podjetji in Gees Recyclingom, kar je neposredna posledica mreženja na naših dogodkih, rezultat pa je uresničitev modela krožnega gospodarstva, razvitega v okviru projekta. Tako recikliranje in predelava kompozitnih odpadkov kot integracija čipov RFID za spremljanje odpadkov uspešno potekata.

Partner

Vodilni partner

Polo Tecnologico di Pordenone SCpA

Pordenone
ITA

Projektni partner št.1

Gees Recycling srl

Pordenone
ITA

Projektni partner št.2

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Infordata Sistemi Srl

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Gospodarska Zbornica Slovenije

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni dokumenti

Poster evento annuale 30/05/2018Poster evento annuale 30/05/2018
RETRACKING_ITA_2.pdf
( 534 bytov, published on 3 September, 2021 - 10:17 )
BrošuraBrošura
Retracking_Brochure.pdf
( 1 byte, published on 23 December, 2019 - 17:57 )
Novice št. 1 projekta RetrackingNovice št. 1 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 1-7 dec 2018-SI.pdf
( 542 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 2 projekta Retracking Novice št. 2 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 2_Februar 2019_SI.pdf
( 475 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 3 projekta Retracking Novice št. 3 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 3_April 2019_SLO.pdf
( 357 bytov, published on 9 Januar, 2020 - 14:32 )
Novice št. 4-5 projekta RetrackingNovice št. 4-5 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 4-5_Junij 2019_SI.pdf
( 395 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 6 projekta Retracking Novice št. 6 projekta Retracking
Retracking-e-novice-st-6_Avgust-2019_SI.pdf
( 340 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 7 projekta Retracking Novice št. 7 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 7_September 2019_SI.pdf
( 324 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 8 projekta RetrackingNovice št. 8 projekta Retracking
Retracking_e-novice_št_8_Oktober_2019_SI.pdf
( 408 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 9 projekta Retracking Novice št. 9 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 9_December 2019_SI.pdf
( 505 bytov, published on 13 Januar, 2020 - 14:28 )
Novice št. 10 projekta Retracking Novice št. 10 projekta Retracking
Retracking e-novice št. 10_Februar 2020_SI.pdf
( 736 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )
Katalog odpadkov programskega območja Katalog odpadkov programskega območja
Katalog odpadkov GFRP.pdf
( 2 byta, published on 9 Januar, 2020 - 08:33 )
RETRACKING članek: Nove možnosti uporabe recikliranih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, v gradbenem sektorjuRETRACKING članek: Nove možnosti uporabe recikliranih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, v gradbenem sektorju
GEES Retracking article_SLO.pdf
( 591 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )
RETRACKING članek: Razvoj metodologij za aplikacijo in branje RFID čipov v panelih iz polimerov, ojačanih s steklenimi vlakni RETRACKING članek: Razvoj metodologij za aplikacijo in branje RFID čipov v panelih iz polimerov, ojačanih s steklenimi vlakni
Retracking Tehnični članek_infordata_SLO.pdf
( 448 bytov, published on 4 Marec, 2020 - 14:21 )
IZHOD R1.WP3.1 - Katalog odpadkov programskega območjaIZHOD R1.WP3.1 - Katalog odpadkov programskega območja
R1. WP3.1 The FRC Waste Catalogue of the Programme Area (1) (7).pdf
( 1 byte, published on 21 December, 2021 - 10:57 )
REZULTAT R3.WP3.1 - Končno poročilo o kartiranje toka odpadkovREZULTAT R3.WP3.1 - Končno poročilo o kartiranje toka odpadkov
R3.WP3_.1 - report on mass flow analysis_final (4).pdf
( 2 byta, published on 21 December, 2021 - 10:57 )
REZULTAT R4.WP3.1 - Predlog modela krožnega gospodarstva za zbiranje in predelavo odpadkov, ki vsebujejo FRCREZULTAT R4.WP3.1 - Predlog modela krožnega gospodarstva za zbiranje in predelavo odpadkov, ki vsebujejo FRC
R4.WP3_.1 - proposal for CE model_final (2).pdf
( 1 byte, published on 21 December, 2021 - 10:57 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt RETRACKING je želel razviti konkurenčen model za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastanejo iz izdelkov iz polimernih kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni (FRC). Model je namenjen podpiranju recikliranja tega materialnega toka z analizo od proizvodnje naprej. Izboljšana vidljivost in sledljivost materialnega toka želita ustvariti pogoje za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Projekt Retracking je prinesel odlične tehnološke in znanstvene rezultate na področju mehanske reciklaže steklenih vlaken in drugih termoreaktivnih matričnih plastičnih mas ter definiral krožni poslovni model ravnanja in obdelave odpadkov, ki je usklajen z veljavnimi predpisi na področju krožnega gospodarstva.

Na strani strojne opreme je projekt razvil pilotni obrat za recikliranje odpadkov v CFR in za proizvodnjo novih izdelkov iz recikliranega materiala, opremljen z RFID oznakami, v katerih so informacije o originalnih komponentah (odpadkih), o proizvodnem procesu in na izdelkih iz recikliranega materiala.

Na programski strani je projekt razvil spletno platformo, ki je omogočila zbiranje podatkov iz vseh stopenj procesa in s tem celostno sledenje odpadkov in njihovo preoblikovanje v nove izdelke.

Zahvaljujoč spletni platformi in informacijam, ki prihajajo iz oznak RFID, je projekt dosegel popolno digitalizacijo procesov strojev za recikliranje in proizvodnjo ter omogočil ustvarjanje izdelkov, ki so sposobni prenašati informacije in komunicirati z uporabniki.

Konzorcij je pridobil informacije o trenutnih proizvedenih količinah in o metodah ravnanja z odpadki CFR na programskem območju z namenom odkrivanja možnosti za uvedbo novega krožnega poslovnega modela, ki temelji na inovativnih tehnologijah Retracking.

Projekt je izvajal tudi komunikacijske in diseminacijske aktivnosti, ki so omogočile interakcijo z deležniki tako za pridobivanje informacij o trenutnih oblikah ravnanja z odpadki v CFR kot tudi za prenos rezultatov projekta.

Opis projektnih dejavnosti je naveden spodaj

SISTEM RETRACKING  SI page1.JPG
SI page2.JPGSI page3.JPGSI page4.JPG
 

KOGNITIVNA ANALIZA PROGRAMSKEGA OBMOČJA

Analiza in kartiranje znanja

V okviru te dejavnosti so bile pridobljene informacije o trenutnih proizvedenih količinah in metodah ravnanja z odpadki CFR na programskem območju (glej spodnjo sliko), da bi odkrili možnosti za uvedbo novega krožnega poslovnega modela, ki temelji na inovativnih tehnologijah Retracking.

_WPnew slika1.png

Izvedene so bile zlasti naslednje dejavnosti:

  1. identifikacija možnih načinov odkrivanja in ravnanja s CFR odpadki;

V okviru projekta je bil pripravljen dokument "Katalog odpadkov na programskem območju" (dokument je na voljo v razdelku projektnih dokumentov v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku), v katerem je pojasnjeno, kaj so z vlakni ojačani kompoziti (CFR), kako je mogoče identificirati odpadke in katere so kategorije odpadkov, v katerih je mogoče najti CFR.

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EWC), ki ga je uvedla Direktiva 75/442/EGS, je treba odpadke razvrstiti z oznako odpadka. Vendar za CFR ni posebne oznake odpadka, kar povzroča težave pri ravnanju z odpadki za recikliranje. Cilj tega dokumenta je zato zagotoviti smernice, ki bodo upravljavcem odpadkov omogočile boljše prepoznavanje in ravnanje z odpadki iz RVP.

 

_WPnew slika2.png

_WPnew slika2A.png

Na zgornjih slikah so prikazane nekatere oznake odpadkov, določene v Katalogu odpadkov za naknadno predelavo, ki se uporabljajo za razvrščanje odpadkov CFR.

  1. Raziskava o količinah odpadkov CFR na programskem območju in trenutnih vzorcih ravnanja z odpadki pri povzročiteljih odpadkov.

V raziskavi so bile ugotovljene količine odpadkov, nastalih na območju programa, ter podjetja, ki sodelujejo pri nastajanju in ravnanju z odpadki CFR.

Analiza je bila v Italiji opravljena na podlagi podatkov ARPAV - Regionalne agencije za preprečevanje in varstvo okolja Benečije (pridruženi partner) in Regionalne agencije za varstvo okolja Furlanije-Julijske krajine, v Sloveniji pa na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Nato so bili kartirani proizvajalci CFR, zbiralci odpadkov CFR ter predelovalci in recikliranci odpadkov CFR.

Na podlagi rezultatov razgovorov s temi posamezniki in projektnih delavnic je bilo nato mogoče izslediti trenutne načine ravnanja z izdelki iz skupnega referenčnega okvira pri proizvajalcih odpadkov iz skupnega referenčnega okvira.

_WPnew slika3.png

Zgornja slika prikazuje sedanjo vrednostno verigo proizvodnje izdelkov CFR in ravnanja z odpadki CFR. Vrednostna veriga opredeljuje vse dejavnosti in udeležence, ki sodelujejo pri ustvarjanju izdelka ali storitve.

Analiza je pokazala, da se CFR trenutno upravlja v skladu z linearnim modelom, pri katerem odpadki nastajajo na dveh stopnjah v verigi:

  • med proizvodnjo izdelkov CFR (industrijski odpadki);
  • v fazi po uporabi izdelkov CFR (izdelki ob koncu življenjske dobe).

V prvem primeru so odpadki po sestavi enotni in homogeni, v drugem primeru pa so odpadki zelo heterogeni in jih je težko izslediti, saj jih je mogoče najti pod različnimi oznakami odpadkov.

Analiza je zato prvi tok odpadkov opredelila kot najbolj obetaven za uporabo v okviru krožnega poslovnega modela.

  1. Opredelitev novega krožnega poslovnega modela za ravnanje z izdelki iz sekundarnih surovin v CFR.

Krožni poslovni model, ki so ga razvili v podjetju Retracking, vključuje valorizacijo odpadkov CFR (predvsem industrijskih odpadkov) v plošče CFR, izdelane s postopkom mehanskega recikliranja in s pomočjo digitalne platforme, namenjene sledljivosti novih izdelkov in interakciji med različnimi udeleženci v vrednostni verigi.

S krožnim poslovnim modelom družbe Retracking je mogoče doseči bolj krožno vrednostno verigo.

_WPnew slika4.png

Na zgornji sliki lahko vidite, da se s sistemom Retracking odpadki, ki nastanejo v fazi proizvodnje in ob koncu življenjske dobe izdelkov CFR, reciklirajo in predelajo v izdelke iz sekundarnih surovin. S tem se zmanjša količina odpadkov CFR, ki gredo v obdelavo in odstranjevanje.

Spodaj je opis inovativnih tehnologij, ki so del krožnega poslovnega modela Retracking.

KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI

Komunikacijske aktivnosti Retrackinga so bile namenjene zagotavljanju visoke prepoznavnosti projekta, njegove vsebine in rezultatov. Izvedene aktivnosti so omogočile vzpostavitev in ohranjanje interesa končnih uporabnikov in deležnikov za aktivnosti projekta. Zahvaljujoč komunikacijskim dejavnostim je bilo mogoče tudi razširjati rezultate in izvajati akcije prenosa tehnologije do vseh deležnikov in državljanov nasploh.

Dogodki

konferenca v FVG

Konferenca je potekala v ponedeljek, 29. januarja 2018 v Trstu v stavbi dežele Furlanije Julijske krajine. Program je vključeval predstavitve projekta in intervencij italijanskega ministrstva za okolje, kopno in morje ter Evropskega združenja industrije kompozitov (EuCIA).

2WP_slika1.png

https://youtu.be/7VD_5EuKMmU

Vmesna konferenca v Benečiji

Konferenca je potekala 7. marca 2019 v Benetkah v palači Regione Veneto. Program konference je vključeval predstavitve kataloga odpadnih proizvodov, ki vsebuje GRFP, pripravljenega v okviru projekta, skupaj s pregledom pravil čezmejnega pošiljanja odpadkov in zelenega javnega naročanja ter izkušnje in raziskave, povezane z optimizacijo ravnanja z odpadki FRP. Konference se je udeležilo približno 30 predstavnikov podjetij in drugih subjektov s programskega območja.

2WP_slika2.png

https://youtu.be/BCh6Hxk36bE

https://youtu.be/aKD_sboF6jk

Zaključna konferenca v Sloveniji

Konferenca je potekala 29. novembra 2019 v Ljubljani na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS)

Konferenca je nosila naslov »Plastika in kompoziti v hierarhiji odpadkov« in je bila namenjena okoljskim strokovnjakom za odpadke, podjetjem, ki pri proizvodnji svojih izdelkov ustvarjajo odpadke v kompozitnih in plastičnih materialih, uporabnikom teh izdelkov, zbiralcem in recikliralcem odpadkov ter drugim deležnikom. iz programskega območja (Interreg Italija - Slovenija). Na konferenci so bili predstavljeni rezultati projekta in gostovali intervencije o alternativnih strategijah za izboljšanje plastičnih materialov na splošno.

2WP_slika3.png

https://youtu.be/yqUOQDvcyB8

Delavnica za italijansko ciljno skupino 1 / Delavnica za slovensko ciljno skupino 1

Delavnici sta bili namenjeni podjetjem, ki proizvajajo odpadke v CFR in obravnavali izzive nove zakonodaje o ravnanju z odpadki in prehod na bolj krožni ekonomski model za izdelke, ki vsebujejo GFRP. Prva delavnica v organizaciji GZS je potekala v Ljubljani 25. oktobra 2018. Druga delavnica v organizaciji Polo Tecnologico je potekala 9. novembra 2018 v Pordenonu.

Slovenska delavnica

2WP_slika4.png

https://youtu.be/MVV-C3EufgQ

Italijanska delavnica

2WP_slika5.png

https://youtu.be/Nt9VIfPswpQ

Delavnica za italijansko ciljno skupino 2 / Workshop for the Slovenian target group 2

Delavnici sta bili namenjeni zbiralcem in predelovalcem odpadkov ter ostalim zainteresiranim. Prvo delavnico je 10. maja 2019 v Ljubljani organizirala GZS, drugo je 11. julija 2019 v Pordenonu organiziralo podjetje Polo Tecnologico. Glavna tema delavnic je bila identifikacija izdelkov GFRP in njihovo ustrezno ravnanje z odpadki. Podrobneje je bil predstavljen katalog odpadkov izdelkov GFRP skupaj s pravili čezmejnega pošiljanja odpadkov.

Italijanska delavnica

2WP_slika6.png

https://youtu.be/TdMf2whp1BU

https://youtu.be/N5JldB1TNeo

https://youtu.be/jiktcX08xIc

Slovenska delavnica

2WP_slika7.png

https://youtu.be/_ft8QAdfhi4

https://youtu.be/jNoDNerbzp8

https://youtu.be/Kg1RpV8FI5Y

https://youtu.be/_ft8QAdfhi4

Čezmejna delavnica za italijansko in slovensko ciljno skupino 1 in 2

Delavnica je potekala 24. oktobra v Novi Gorici. Delavnica je bila namenjena proizvajalcem ostankov in odpadkov v kompozitih, ojačanih z vlakni, zbiralcem odpadkov, predelovalcem odpadkov in ostalim zainteresiranim iz Italije in Slovenije.

2WP_slika8.png

https://youtu.be/7nWvE-pySIU

https://youtu.be/PXRhcAi8TY4

https://youtu.be/dmYc0sx_MDk

https://youtu.be/FWbGNpwNShI

Seminarji v Italiji in Sloveniji

Oba seminarja sta bila izvedena z namenom širjenja rezultatov projekta na predmete, ki spadajo v akademsko področje (učitelji in študenti).

Slovenski seminar je potekal v četrtek, 23. januarja 2020 na Univerzi v Novi Gorici, v Vipavi. Italijanski seminar je potekal 26. februarja 2020 in je potekal v obliki spletnega seminarja s podporo Univerze v Trstu.

Slovenski seminar

2WP_slika9.png

Italijanski seminar

2WP_slika10.png

Razširjanje (brošure, letaki, letaki itd.), ki se uporabljajo v potek tiskovnih konferenc in javnih konferenc

Za ozaveščanje je zbornična ekipa, ki dela na Retrackingu, pripravila in sprožila animacijo za obveščanje širše javnosti o ustreznem ravnanju z odpadnimi proizvodi, ki vsebujejo GRFP. Animacija je pripravljena v italijanski in slovenski različici.

Slovenska različica

https://youtu.be/mWBVYgF6k1k

Italijanska različica

https://youtu.be/Y1jaVRuMnUo

Brošura

V okviru tega delovnega paketa »Kako ravnati z odpadki, ki vsebujejo kompozite, ojačane s steklenimi vlakni«, je bila pripravljena zloženka, namenjena širši javnosti. Zloženka opisuje glavne značilnosti materialov, ojačanih s steklenimi vlakni (GFRP), njihovo najpogostejšo uporabo v izdelkih ter kako jih prepoznati in ustrezno upravljati. Namen brošure je povečati prepoznavnost odpadkov, ki vsebujejo GFRP.

2WP_slika11.png

https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/Bro%C5%A1ura%20-%20Brochure%20-%20Opuscolo%20-%20SLO%20-%20IT.pdf

Račun družbenih medijev

Aktivirani so bili naslednji računi:

linkedIn https://www.linkedin.com/groups/12147013/

Twitter https://twitter.com/rinterreg

Facebook https://www.facebook.com/RetrackingInterreg/

Youtubehttps://www.youtube.com/playlist?list=PLKmNGkUTc-jYHyGOsnVe3MM9lLUlV5E_V

Informativno gradivo, ki se razdeli med delavnicami

Za olajšanje dejavnosti delavnic in promocijo projekta je bila izdelana promocijska knjižica (80 strani). Prva in zadnja stran zvezka vsebujeta informacije o projektu s ključnimi sporočili in cilji projekta. Izdelana so bila tudi pisala z logotipom Retracking. Udeležencem delavnice smo razdelili zvezke in pisala.

2WP_slika12.png

2WP_slika13.png

Glasila

Glasila so pripravljena v treh ločenih dokumentih, v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

Glasilo vsebuje informacije o aktivnostih in dogodkih projekta ter majhen leksikon o krožnem gospodarstvu in druge zanimive novice v zvezi s projektom.

Slovenska glasila

https://www.ita-slo.eu/sl/retracking (Projektni dokumenti)

Italijanska glasila

https://www.ita-slo.eu/it/retracking (Documenti di progetto)

Angleške glasila

https://www.ita-slo.eu/en/retracking (Project documents)

Tehnične publikacije o sistemih sledenja in recikliranja v italijanščini, slovenščini in angleščino, da bi zagotovili razširjanje na veliko število subjektov

Nastali sta dve publikaciji:

Razvoj metodologij za uporabo in branje RFID čipov v CFR panelih

https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/Retracking%20Tehni%C4%8Dni%20%C4%8Dlanek_infordata_ANG.pdf

Nove aplikacije za kompozitne materiale, ojačane z recikliranimi vlakni v gradbenem sektorju

https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/progetti/GEES%20%20Retracking%20article_ANG.pdf

Kontakti

Polo Tecnologico di Pordenone SCpA

0039 0434504411
Via Roveredo 20/b, 33170 Pordenone, Italia
polotecnologico@legalmail.it
Massimiliano Bertetti
Massimiliano.bertetti@polo.pn.it

Gees Recycling srl

0039 0434654183
Via I° Maggio 8, 33070 Budoia, Italia
gees.recyclingsrl@legalmail.it
Mioni Franco
geesrecycling@gmail.com

Zavod za gradbeništvo Slovenije

00386 (0) 12804251
Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
info@zag.si
Alenka Mauko Pranjic
alenka.mauko@zag.si

Infordata Sistemi Srl

0039 040367189
Strada per Vienna 55/1, 34151 Trieste, Italia
info@pec.infordata.it
Marko Petelin
Marko.petelin@infordata.it

Gospodarska Zbornica Slovenije

00386 (0) 15898196
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, Slovenija
kabinet@gzs.si
Antonija Božič Cerar
antonija.cerar@gzs.si