Projektni dogodek - RETRACKING - Kick off meeting

Dogodki

V torek, 3. oktobra 2017, se je v Tehnološkem centru Andrea Galvani v Pordenonu odvijal dogodek lansiranja standardnega projekta z akronimom “RETRACKING" in naslovom "Krožni ekonomiji naproti: sledljivost manufaktov iz vlačno ojačenih kompozitov”, ki je sofinanciran v sklopu Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
Na srečanju, čigar namen je bila določitev organizacijskih in logističnih aspektov aktivnosti projekta, so bili prisotni predstavniki petih projektnih partnerjev.

Tools