Specifični cilj 3.1

PN 6c: ohranjanje, varstvo, spodbujanje in razvoj naravne in kulturne dediščine.

PC 3.1.: ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine.

Pričakovani rezultat SC 3.1.:
Valorizacija in promocija naravnega in kulturnega bogastva v območju sodelovanja, da bi pritegnili trajnostno turistično povpraševanje.

Standardni projekti sofinancirani v sklopu Prednostne osi 3.1 - Prednostna naložba 6c : 4

AGROTURII - Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu

ISONZO-SOČA - Čezmejni park Isonzo-Soča

MEDSGARDEN - Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije

tARTini - Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija

Strateški projekti sofinancirani v sklopu Prednoste osi 3.1 – Prednosta naložba 6c: 3

Merlin CV - Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu

PRIMIS - Vekulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin

WALFofPEACE - Trajnostni razvoj dedišcine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom