PRIMIS

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
44 mesecev
Začetek: 01.01.19
Konec: 28.02.23
Št. partnerjev: 10
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
2.823.529,41€
Prispevek ESRR:
2.399.999,98€

The project in numbers

Trajanje: 
44 mesecev
Start / End: 
01.01.19 to 28.02.23
Project progress: 
100%
Budget: 
2823529.41€
Prispevek ESRR: 
2399999.98€

PRIMIS

Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Strategic
Splošni cilj projekta: 

Splošni cilj projekta je krepitev vrednosti jezikovne, kulturne in naravne dediščine, skupne manjšinam na območju programa, z namenom pritegovanja trajnostnega kulturnega turizma.

Povzetek projekta: 

Skupni iziv območja programa, na katerega bo projekt PRIMIS odgovarjal s svojim prispevkom, je "Ohranjanje, varstvo in obnova kulturne in naravne dediščine". Splošni cilj projekta je krepitev vrednosti jezikovne, kulturne in naravne dediščine jezikovnih skupnosti na območju programa, z namenom, da bi okrepili povpraševanje po trajnostnem turizmu. Območje je po svoji naravi večkulturno in večjezično zaradi prisotnosti slovenske in italijanske manjšine ter drugih jezikovnih skupnosti (Kimbrov, Ladincev, Furlanov); zato je to območje edinstveno v primerjavi z drugimi ozemlji v Italiji in Sloveniji. Sprememba, ki jo bo prinesel projekt, bo novo doživljanje – turistov in prebivalcev – večkulturne in večjezične identitete na območju programa (OP). Poglavitni rezultati bodo: vzpostavitev 4 multimedijskih središč za širjenje znanja o posebnostih avtohtonih jezikovnih skupnosti; 1 multimedijska platforma in 1 digitalni vodič; ovrednotenje in promocija kulturnih dogodkov na PO; aktivnosti obveščanja in izobraževanje za specifične ciljne skupine. Koristniki projekta so: turisti, prebivalci, mladi, MSP, projektni partnerji. Predvideni pristop je: posredovati večkulturne in večjezične posebnosti avtohtonih skupnosti turističnemu sektorju in sektorju promocije čezmejnega teritorija prek inovativnih, interaktivnih in multimedijskih instrumentov, z virtualno in "potopitveno" resničnostjo v multimedijskih središih. Pristop bo odstopal od običajne prakse turističnega sektorja (morje/gore), saj bo prispeval k oblikovanju turističnih produktov na osnovi kulturne in jezikovne dedišine PO. Čezmejno sodelovanje je nujno, ker združuje različnosti in posebnosti večkulturnega in večjezičnega okolja, ustvarjajo enotno podobo PO. Projekt je originalen, ker snovno in nesnovno kulturno dediščino avtohtonih jezikovnih skupnosti dojema kot dodano vrednost za gospodarsko dejavnost – za kulturni in trajnostni turizem.

Glavni rezultati: 

Kazalnik specifičnega učinka programa za PN 6c je "stopnja čezmejnega sodelovanja pri trajnostnem izkoriščanju, varovanju in promociji kulturne in naravne dediščine na območju programa". Prvi glavni rezultat projekta bo okrepljena privlačnost območja programa na področju trajnostnega kulturnega turizma, pridobljena z dodano vrednostjo v obliki snovne in nesnovne dediščine avtohtonih skupnosti. Drugi rezultat projekta bo večja sposobnost lokalnih akterjev, tako javnih kot zasebnih, za sporočanje dodane vrednosti, ki jo za kulturni turizempredstavljajo avtohtone skupnosti na tem teritoriju. V prvi fazi projekta bodo aktivnosti posvečene obdelovanju vsebin snovne in nesnovne dediščine avtohtonih skupnosti na območju programa, s ciljem njihovega opisa za turistične namene in njihove uporabe z razpoložljivimi instrumenti IKT. Druga in tretja faza projekta sta osredotočeni na uporabo materiala, ki je bil v prvi fazi ustvarjen za turistične namene, in na razvoj sposobnosti javnih in zasebnih lokalnih akterjev, da ciljnim skupinam na ustrezen in inovativen način sporočajo vsebine, izbrane in obdelane v prvi fazi. Cilj projekta je doseči 2000 novih obiskovalcev.

Partner

Veliko partnerstvo, ki ga vodi Italijanska Unija iz Kopra, sestavljajo: Ciljno začasno združenje PROJEKT (SKGZ-SSO), Dežela Veneto – Direkcija za mednarodne odnose, komunikacijo in SISTAR, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Direkcija za kulturo in šport, Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje v Trstu, Regionalna razvojna agencija Zeleni Kras iz Pivke, Turistično Gostinska Zbornica Slovenije, Čezmejni študijski center Comelico in Sappada, VEGAL - GAL vzhodni Veneto.

Pridruženi partnerji projekta: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Slovenska Turistična Organizacija (STO).

Vodilni partner

Italijanska unija

Obalno-kraška
SLO

Društvo pripadnikov Italijanske narode skupnosti Italijanska unija

Projektni partner št.1

CZZ PROJEKT

Trieste
ITA

Ciljno začasno združenje PROJEKT

Projektni partner št.2

Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale

Venezia
ITA

Projektni partner št.3

OSSIN

Obalno-kraška
SLO

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Projektni partner št.4

Avtonomna Dežela Furlanija-Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo in šport

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

Trieste
ITA

Projektni partner št.6

RRA Zeleni kras, d.o.o.

Primorsko-notranjska
SLO

Projektni partner št.7

Turistino Gostinska Zbornica Slovenije (TGZS)

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.8

Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada

Belluno
ITA

Projektni partner št.9

GAL Venezia Orientale

Venezia
ITA

Projektni dokumenti

PRIMIS project PosterPRIMIS project Poster
PRIMIS project Poster.pdf
( 4 byti, published on 5 Maj, 2020 - 10:39 )
PRIMIS Roll-upPRIMIS Roll-up
roll-up 840x2070_Layout 1_DEF.pdf
( 6 bytov, published on 5 Maj, 2020 - 10:39 )
WP2 Action Plan PRIMIS_v.1WP2 Action Plan PRIMIS_v.1
WP2 Action Plan Primis_ITA_SLO_v1_12_04_2019.pdf
( 693 bytov, published on 8 Maj, 2020 - 11:21 )
Press clipping PRIMIS Kick off meetingPress clipping PRIMIS Kick off meeting
PressClippingKOM.pdf
( 5 bytov, published on 11 Maj, 2020 - 10:28 )
PRIMIS Newsletter #1PRIMIS Newsletter #1
PRIMIS Newsletter #1.pdf
( 572 bytov, published on 11 Maj, 2020 - 10:28 )
PRIMIS Newsletter #2PRIMIS Newsletter #2
Primis Newsletter #2 mappa aggiornata_posodobljen zemljevid.pdf
( 3 byti, published on 11 Maj, 2020 - 10:28 )
PRIMIS Newsletter #3PRIMIS Newsletter #3
Primis Newsletter #3.pdf
( 1 byte, published on 11 Maj, 2020 - 10:28 )
PRIMIS Newsletter #4PRIMIS Newsletter #4
Primis Newsletter #4.pdf
( 278 bytov, published on 11 Maj, 2020 - 10:28 )
PRIMIS Usposabljanja PRIMIS Usposabljanja
PRIMIS corsi di formazione_Usposabljanja.docx
( 785 bytov, published on 9 Marec, 2023 - 14:42 )
PRIMIS Newsletter #12PRIMIS Newsletter #12
Primis Newsletter #12.pdf
( 2 byta, published on 9 Marec, 2023 - 14:42 )
PRIMIS VODNIK FURLANSKE DEDIŠČINE V VZHODNEM VENETUPRIMIS VODNIK FURLANSKE DEDIŠČINE V VZHODNEM VENETU
Vodnik.pdf
( 11 bytov, published on 17 April, 2023 - 14:36 )

Cilji in aktivnosti

1. Turistično ovrednotenje snovne in nesnovne jezikovne in kulturne dediščine avtohtonih skupnosti, prisotnih na območju programa:

Na destinacijah, kjer so prisotne manjšinske skupnosti, turizem spodbuja neposredno interakcijo med obiskovalci ter lokalno skupnostjo z njenimi običaji in izročili, s čimer se vzpostavi tako imenovani "kulturni turizem". Ker je kultura turistični vir, to velja tudi za kulturo manjšine. Turistični ponudbi destinacije manjšina s svojo kulturo daje dodano vrednost; in obratno, preudarni kulturni turizem lahko prispeva k ohranjanju in v mnogih primerih tudi k ovrednotenju manjšinske kulture.

2. Okrepitev sposobnosti javnih in zasebnih lokalnih akterjev pri privabljanju uporabnikov trajnostnega kulturnega turizma:

Za dolgoročno učinkovitost okrepitve turistične ponudbe in promocije obstoječe dediščine je nujno pritegniti javne in privatne akterje, državljane in podjetnike. Privlačnost teritorija je mogoče okrepiti le s kapilarno dejavnostjo informiranja in formiranja na samem teritoriju. PRIMIS predvideva tako izvedbo izobraževalnih aktivnosti za ciljne skupine kot tudi uvedbo inovativnih instrumentov za krepitev poznavanja in prepoznavnosti snovne in nesnovne dediščine avtohtonih jezikovnih skupnosti.

Dejavnosti

Pristop vključuje turistične operaterje da bi se zagotovila največja možna prepoznavnost kulturnih  materialnih in nematerialnih ter jezikovnih posebnosti avtohtonih skupnosti, kot dodano vrednost za razvoj gospodarskih dejavnosti in turizma z uporabo inovativnih, interaktivnih in multimedialnih sredstev kot je virtualna resničnost.

V ta namen bo ustanovljeno štiri multimedijskih središč namenjenih širjenju posebnosti avtohtonih jezikovnih skupnosti in tri info točk, ki obiskovalcu omogočajo ustvarjanje novih poti in pregled digitalnega turističnega vodnika. Izvajali se bodo ukrepi za spodbujanje in promoviranje kulturnih prireditev,  aktivnosti obveščanja in izobraževanja, zlasti za mlade, med katerimi bo izbranih 10 kulturnih ambasadorjev.

Dejavnosti spremlja tudi pomembna investicija, in sicer obnova desnega krila palače Gravisi-Buttorai v Kopru. Palača, ki sodi med najvidnejše primere baročne arhitekture v mestu, je v lasti Italijanske unije in bo postala prostor za muzejske, izobraževalne in didaktične dejavnosti. Skupaj z ostalimi tremi multimedijskimi središči, ki so predvideni s projektom in bodo razpršeni po čezmejnem območju bo tvorila stalno predstavitveno mrežo kulturne in jezikovne dediščine avtohtonih skupnosti, ki so prisotne programskem območju.

Kontakti

Italijanska unija

0038656311220
Via Župani / Županieva ulica 39, 6000, Koper, Slovenija
unione.it.cap@siol.net
Gregorič Marko
unione.it.cap@siol.net

CZZ PROJEKT

+39 040 348 1586
Via / Ul. Coroneo 19, 34133, Trieste, Italia
projekt.ats.czz@gmail.com
Ivo Corva
ivo.corva@ssorg.eu

Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale

+39 041 2794376
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, 30123, Venezia, Italia
relazintercomunicazionesistar@regione.veneto.it
Francesca Toso
primis.rve@regione.veneto.it

OSSIN

00386/(0)5/6279150
Via Župani/ Županieva ulica 18, 6000, Koper
cna_costiera@siol.net
Andrea Bartole
cna_costiera@siol.net

Avtonomna Dežela Furlanija-Julijska krajina – Centralna direkcija za kulturo in šport

+390403771111
Piazza Unità d’Italia 1, 34121, Trieste, Italia
cultura@regione.fvg.it
Elena Mengotti
elena.mengotti@regione.fvg.it

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje

040 6724850
Via Cicerone 8, 34133, Trieste, Italia
Info@sdgz.it
Andrej Šik
andrej.sik@servis.it

RRA Zeleni kras, d.o.o.

00386 5 72 12 243
Prena ulica 1, 6257, Pivka, Slovenija
info@rra-zk.si
Mateja Simi
mateja@rra-zk.si

Turistino Gostinska Zbornica Slovenije (TGZS)

00 386 1 58 98 230
Dimieva ulica 13, 1000, Ljubljana, Slovenija
info@tgzs.si
Fedja Pobegajlo
fedja.pobegajlo@gzs.si

Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada

+39(0)435 62436
Via Dante Alighieri 3, 32045, Santo Stefano di Cadore
segretario@cmcs.it
Livio Olivotto
segretario@cmcs.it

GAL Venezia Orientale

+39 0421 394202
Via Cimetta 1,30026, Portogruaro, Italia
vegal@vegal.net
Cinzia Gozzo
vegal@vegal.net