PRIMIS - Obisk Evropske komisije v multimedijski center Gravisi italijanske Unije

Novice

V petek, 17. februarja 2023, so v obnovljenih prostorih palače Gravisi-Buttorai v Kopru, kjer je vzpostavljen Multimedijski center Gravisi, ki ga je v okviru strateškega projekta PRIMIS (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020) uresničila Italijanska Unija, imeli pomemben obisk. 

Obisk lokacije in opravljenega dela je opravila Anna Monika Modzelavska -  poročevalka Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko Evropske komisije in sta jo spremljala Laura Comelli iz Organa upravljanja Programa Interreg Italija-Slovenija in Aljoša Sosol, koordinator skupnega sekretariata istega programa. Goste so spremljali predsednik Italijanske Unije Maurizio Tremul, vodji evropskih projektov Sandro Vincoletto in Marko Gregorič ter prostovoljci univerzalne civilne službe, ki delujejo v Italijanski Uniji Koper - Ilaria Cursio, Ludovica Rossi in Edoardo Sanzovo.

Predstavniki Italijanske Unije so seznanili goste s pridobljenimi izkušnjami v več desetletnem načrtovanju evropskih projektov, ter prikazali cilje in rezultate projekta PRIMIS tako za italijansko narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem kot tudi za celotno programsko območje. Nato so poudarili pomen nadaljevanja pobud za čezmejno sodelovanje in odgovarjali na vprašanja Modzelavske, saj je pokazala veliko zanimanje za obravnavane teme.

Delegacija je nato izrazila zadovoljstvo s cilji projekta PRIMIS in poudarila temeljno vlogo narodnih in jezikovnih manjšin v Evropski uniji. 

Med srečanjem so se pogovarjali tudi o možnostih krepitve teritorialnega povezovanja med Trstom in Istro po zgledu zdaj že uveljavljenega in delujočega EZTS Gorica-Nova Gorica-Šempeter-Vrtojba.

PRIMIS Principale 1_0.jpg

 

Tools