BLUEGRASS

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 5
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
758.976,44€
Prispevek ESRR:
645.129,98€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
100%
Budget: 
758976.44€
Prispevek ESRR: 
645129.98€

BLUEGRASS

Spodbujanje razvoja trajnostnih pridelovalnih praks v kmetijstvu z vpeljevanjem akvaponike
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.3.
Prednostna naložba: 
PN 6f
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni cilj projekta BLUEGRASS je uvedba in razvoj akvaponike znotraj programskega območja. Akvaponika predstavlja trajnostno pridelovalno prakso, ki zajema načela zelene rasti in krožnega gospodarstva. Akvaponika omogoča pridelavo tržnih pridelkov ob do 90 odstotkov manjši porabi vode v primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom in ponovno uporabo odpadnih voda iz ribogojstva.

Povzetek projekta: 

Akvaponika je kombinacija hkratne pridelave rastlin in gojenja rib, ki zajema načela krožnega gospodarstva in še posebej načela simbioze industrijskih metodologij, z namenom zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, ki izhajajo iz kmetijsko-živilskega sektorja. Akvaponika v primerjavi s tradicionalnim kmetijstvom, zmanjšuje porabo vode do 90 % in omogoča pridelavo zelenjave brez prisotnosti tal ter recikliranje organskih odpadnih produktov nastalih v ribogojstvu. Ostale prednosti akvaponike so tudi: (1) manjša poraba gnojil (2) stalna dostopnost hranil omogoča hitrejšo in gostejšo rast rastlin, (3) omejena poraba fitofarmacevtskih (4) zmanjšana poraba energije in emisij toplogrednih plinov. Na podlagi teh značilnosti, akvaponika velja za zeleno tehnologijo. Vpeljava akvaponike v okviru predlaganega projekta predstavlja konkretno možnost za razvoj pridelovalne industrije in ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti za prebivalce iz programskega območja. Glavni cilj projekta BLUEGRASS je spodbujanje razvoja in vpeljevanje novih inovativnih pridelovalnih tehnologij na programskem območju. Projekt je razdeljen v: -Izvedba raziskave in analize trga, z namenom analizirati povpraševanje po specifičnih pridelkih znotraj programskega območja;-Zasnova in postavitev dveh pilotnih akvaponskih sistemov;-Aktivno vključevanje vseh zainteresiranih (kmetje, ribogojci, raziskovalci) z namenom opredelitve ključnih vprašanj in iskanja ustreznih rešitev pri premagovanju težav, ki bi lahko ovirale izvajanje in nadaljnji razvoj akvaponike na programskem območju;-Ozaveščanje končnih uporabnikov in potrošnikov skozi organizacijo izobraževalnih in predstavitvenih dejavnosti.Za učinkovito izvajanje ciljev je bil v okviru projekta sestavljen konzorcij 5 partnerjev, ki vključuje dve univerzi (Univerza Ca'Foscari, IT in Univerza v Ljubljani, SLO), javni organ (UTI del Noncello, IT) in dve zadrugi, tako s področja ribogojstva (SHORELINE, IT) kot s področja kmetijstva (KZAGRARIA, SLO).

Glavni rezultati: 

V okviru projekta BLUEGRASS se bosta vzpostavila dva pilotna akvaponska sistema na izbranih lokacijah znotraj programskega območja. Ta projektni rezultat bo omogočil in zagotovil prisotnost dveh novih prototipnih enot, ki zajemata načela zelene inovativne tehnologije za pridelavo hrane z do 90 odstotki manjšo porabo vode in recikliranjem odpadnih voda iz ribogojstva. V okviru projekta BLUEGRASS se bo vzpostavila mreža kmetov in ribogojcev, ki se za tovrstno tehnologijo zanimajo in želijo razširiti svojo obstoječo dejavnost. Skozi izobraževalne aktivnosti se bo povečevala ozaveščenost potrošnikov o trajnostnem pomenu akvaponskih pridelkov in spodbujale nove tržne priložnosti. Projekt BLUEGRASS bo prav tako spodbujal razvoj novih strokovnjakov z vsemi potrebnimi znanji za upravljanje z akvaponskimi sistemi.

Partner

Vodilni partner

Università Ca' Foscari Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Univerza v Ljubljani

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.2

Unione Territoriale Intercomunale del Noncello

Pordenone
ITA

Projektni partner št.3

KZ Agraria Koper

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

Shoreline Società Cooperativa

Trieste
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
BLUEGRASS_SLO.pdf
( 282 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:39 )
Palmanova delavnica, 19. september 2019 - predstavitev Marca FranceseaPalmanova delavnica, 19. september 2019 - predstavitev Marca Francesea
01_Francese_Marco_Domande_19-09-19.pdf
( 704 byti, published on 6 Marec, 2020 - 10:14 )
Palmanova delavnica, 19. septembra 2019 - predstavitev Marte StefaniPalmanova delavnica, 19. septembra 2019 - predstavitev Marte Stefani
02_Stefani_Marta- Palmanova -19-09-19.pdf
( 1 byte, published on 6 Marec, 2020 - 10:14 )
Palmanova delavnica, 19. septembra 2019 - predstavitev Andrea FabrisPalmanova delavnica, 19. septembra 2019 - predstavitev Andrea Fabris
03_Fabris_Andrea-Palmanova-19-09-19.pdf
( 2 byta, published on 6 Marec, 2020 - 10:14 )
Brochure web - Projekt BluegrassBrochure web - Projekt Bluegrass
BLUEGRASS_Pieghevole_web.pdf
( 500 bytov, published on 6 Marec, 2020 - 10:14 )
Poster - Projekt BluegrassPoster - Projekt Bluegrass
POSTER_BLUEGRASS_web.pdf
( 453 bytov, published on 6 Marec, 2020 - 10:14 )
Roll up - Projekt BluegrassRoll up - Projekt Bluegrass
roll-up_BLUEGRASS_web.pdf
( 1 byte, published on 6 Marec, 2020 - 10:14 )
Popolno poročilo - Projekt BluegrassPopolno poročilo - Projekt Bluegrass
BLUEGRASS_REPORT_ COMPLETO_PROGETTO.pdf
( 9 bytov, published on 14 Maj, 2020 - 15:00 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Cilj BLUEGRASS-a je z uvedbo akvaponike spodbujati razvoj zelenih in inovativnih proizvodnih tehnologij na programskem območju. Akvaponika predstavlja zeleno tehnologijo, ki temelji na načelih krožnega gospodarstva in industrijske simbioze. Projekt ima naslednje specifične cilje: (1) s tržno analizo oceniti interes in teritorialne potrebe akvaponskih proizvodov; (2) testiranje delovanja dveh pilotnih akvaponskih obratov; (3) vključitev kmetov, rejcev in raziskovalcev; (4) povečati ozaveščenost potrošnikov z izvajanjem izobraževalnih in predstavitvenih dejavnosti.

TRENUTNI STATUS IZVEDBE PROJEKTA (20/02/2020)

V prvem letu delovanja je skupina BLUEGRASS izvedla tržno analizo akvaponskih izdelkov s pomočjo približno 300 potrošnikov in proizvajalcev v Italiji in Sloveniji. Prav tako je ustvarila dve akvaponski delovni skupini, ki sta se srečali julija 2018. Skupini sta pregledali in razpravljali o rezultatih tržne analize ter podali priporočila za vzpostavitev dveh pilotskih akvaponskih sistemov. Oba sistema sta bila vzpostavljena leta 2018; prvi pod okriljem KZ-Agraria (Koper – Purissima) in drugi pod okriljem Agroittica Friulana (Palse di Porcia, Pordenone). Inavguraciji akvaponskih sistemov sta potekali 12. novembra in 8. decembra 2018.

Newsletter #1: https://mailchi.mp/7fb8622a2fe4/bluegrass-newsletter-1

Newsletter #2: https://mailchi.mp/b852e231f14d/bluegrass-interreg

 

Videoposnetek projekta 1: https://www.youtube.com/watch?v=LO1IwaAbiBM

 

Projektni video 2: https://www.youtube.com/watch?v=nDQPiMesbl8

Kontakti

Università Ca' Foscari Venezia

0039 0412348337
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
protocollo@pec.unive.it
Brigolin Daniele
brigo@unive.it

Univerza v Ljubljani

00386 (0) 12418532
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
euprojekti@uni-lj.si
Andrej Udovč
Andrej.Udovc@bf.uni-lj.si

Unione Territoriale Intercomunale del Noncello

0039 0434392566
Vittorio Emanuele 64, 33170 Pordenone, Italia
uti.noncello@certgov.fvg.it
ROVER PAOLA
comune.porcia@certgov.fvg.it

KZ Agraria Koper

00386 (0) 56630700
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija
info@kz-agraria.si
Pirnat Patrizia
patricija.pirnat@kz-agraria.si

Shoreline Società Cooperativa

0039 0403755700
Località Padriciano (c/o AREA Science Park) 99, 34149 Trieste, Italia
shoreline@pec.it
Francese Marco
marco.francese@shoreline.it